Laatste nieuws

 • Aansluiten riolering Jacob Hof erf te Warder.(Geplaatst op 30-03-2015)

  In de week van maandag 20 tot en met vrijdag 24 april 2015 zal de riolering van het nieuwbouwplan Jacob Hop erf (nabij Warder 81) te Warder worden aangesloten op de hoofdriolering van Warder.

  Lees meer
 • Kunstwerken Vrouwenkunsten Oosthuizen(Geplaatst op 25-03-2015)
  Vrouwenkunsten Oosthuizen, Een Gemeente.

  Een 11-tal kunstenaars van VrouwenkunstenOosthuizen hebben de kunstwerken in de raadszaal weer vernieuwd. Het thema van deze kunstwerken is: “één Gemeente”. Het afscheid van de naam Zeevang, weerspiegelt in deze kunstwerken. Elke kunstenaar laat in haar werk zien wat de Zeevang voor haar betekent. De mooiste plekjes of dierbare herinneringen.

  Lees meer
 • Gemeentehuis en Afvalstraat gesloten op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag (Geplaatst op 25-03-2015)
  Afbeelding gemeentehuis Zeevang.

  In verband met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag zijn het gemeentehuis en de afvalstraat op vrijdag 3 april en maandag 6 april gesloten. Op dinsdag 7 april zijn wij u graag weer van dienst.

  Lees meer
 • Uitbreiding actviteiten bestaande NAM-locatie in Noordbeemster (Geplaatst op 25-03-2015)
  Logo NAM.

  Nederland maakt dankbaar gebruik van aardgas. Met aardgas verwarmen we onze woonkamers, koken we onze aardappelen en kunnen we warm douchen. Een deel van de industrie draait erop en aardgas wordt ook gebruikt voor elektriciteitsopwekking. De vraag naar energie groeit snel. Er wordt veel nagedacht over energiebesparing en over de toepassing van hernieuwbare energiebronnen. Aardgas kent vele voordelen waardoor het zowel in de overgangsfase naar een duurzame energievoorziening, als in de totale energiemix een belangrijke rol blijft spelen.

  Lees meer
 • Nieuwe regels voor sociale huurwoningen in stadsregio Amsterdam – en dus ook in Zeevang.(Geplaatst op 23-03-2015)
  logo woningnet

  Als gevolg van de nieuwe Huisvestingswet mogen gemeenten in de regio minder sociale huurwoningen reserveren voor eigen inwoners of voor mensen die in de buurt werken.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten 17 maart 2015.(Geplaatst op 23-03-2015)

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 17 maart 2015 de volgende besluiten genomen

  Lees meer
 • Laatste paal voor de bouw van 9 eengezinswoningen in project Waterrijk(Geplaatst op 23-03-2015)

  Op donderdag 19 maart jl. verrichtte burgemeester Karen Heerschop de officiële starthandeling voor de bouw van 9 eengezinswoningen in project Waterrijk in Oosthuizen. Heerschop sloeg de laatste paal in aanwezigheid van de enthousiaste kopers, ontwikkelaar BPD en aannemer KBK.

  Lees meer
 • Voorlopige uitslag Waterschapsverkiezingen 2015 Zeevang (Geplaatst op 19-03-2015)

  De VVD heeft in de gemeente Zeevang de meeste stemmen gekregen bij de Waterschapsverkiezingen, zij kregen 30,80% procent van de stemmen. Het totale opkomstpercentage voor de Waterschapsverkiezingen was dit jaar 55,30%.

  Lees meer
 • Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezingen 2015 Zeevang (Geplaatst op 19-03-2015)

  De VVD heeft in de gemeente Zeevang de meeste stemmen gekregen bij de Provinciale Statenverkiezingen, zij kregen 29,10% procent van de stemmen. Het totale opkomstpercentage voor de Provinciale Statenverkiezingen was dit jaar 58,20%.

  Lees meer
 • Doorsteek voor landbouwvoertuigen bij de N247 Oosthuizen(Geplaatst op 19-03-2015)

  Aan de zuidkant van Oosthuizen wordt een doorsteek gemaakt voor de spoorovergang tussen de N247 en de parallelweg, de Zesstedenweg. De doorsteek is alleen toegankelijk voor landbouwvoertuigen en wordt aangelegd om de Wethouder Maartje Biermanstraat te ontlasten.

  Lees meer
 • Eindigt uw AWBZ-indicatie voor begeleiding over 2 maanden?(Geplaatst op 10-03-2015)

  Neem contact op met het Breed Loket van de gemeente Zeevang via 0299-409409 of info@breedloketzeevang.nl.

  Lees meer
 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Beets 47’ en verlening omgevingsvergunning(Geplaatst op 10-03-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maken op grond van artikel 3.8,  lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Beets 47”op 17 februari 2015 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad. Tevens wordt  bekend gemaakt  dat de omgevingsvergunning  voor de bouw van 4 woningen op de betreffende locatie Beets 47 op 5 maart 2015 door het college van burgemeester en wethouders is verleend.

  Lees meer
 • Onjuiste informatie aanbieding percelen bouwgrond grenzend aan plan Waterrijk(Geplaatst op 03-03-2015)

  De afgelopen maanden worden wij als gemeente geconfronteerd met vragen om informatie inzake percelen grond die te koop worden aangeboden als bouwgrond. Het betreft de percelen met de kadastrale aanduiding: gemeente Oosthuizen, sectie E, nummers E 161, 162 & 164, grootte 4.88 ha. Bij deze aanbieding wordt ten onrechte de indruk gewekt dat deze gronden bestemd zijn voor woningbouw en in ontwikkeling zullen worden gebracht nadat Waterrijk deel 1A is ontwikkeld.

  Lees meer
 • Bewoners en ondernemers in actie voor zonnepanelen op scholen Zeevang(Geplaatst op 25-02-2015)

  Vanuit het Energieakkoord liggen er hoge ambities als het gaat om het duurzaam opwekken van energie. Gemeenten hebben hierin een voorbeeldfunctie. Om hier invulling aan te geven, stelt gemeente Zeevang een bedrag van € 19.500,- beschikbaar voor zonnepanelen op de vier kleine basisscholen in de gemeente. Door de toepassing van zonnepanelen zal de energierekening van de scholen fors dalen.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten vergadering 17 februari 2015(Geplaatst op 20-02-2015)

  De raad heeft in zijn vergadering van 17 februari 2015 de volgende besluiten genomen.

  Lees meer
 • Inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan IJsselmeerdijk 27(Geplaatst op 17-02-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maakt bekend dat met ingang van 18 februari 2015 gedurende twee weken het voorontwerp van het bestemmingsplan IJsselmeerdijk 27 in het kader van de inspraak en het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage ligt.

  Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-omgevingsvergunning en Besluit hogere waarde geluidhinder Oosteinde 60, Oosthuizen ter inzage(Geplaatst op 10-02-2015)

  Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor de locatie Oosteinde 60 te Oosthuizen. Het bestemmingsplan voorziet in het kader va114n bedrijfsbeëindiging in een gedeeltelijke sanering van de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen en de bouw van een nieuwe woning (Oosteinde 56a). Voor de bouw van die woning is op 24 december 2014 tevens een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangevraagd. 

  Lees meer
 • Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand?(Geplaatst op 18-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, kan met de wijzigingen te maken krijgen. Over de belangrijkste wijzigingen leest u hier.

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie