Laatste nieuws

 • Bekendmaking (Geplaatst op 27-05-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeevang maakt bekend dat het in zijn vergadering van 14 april 2015 heeft besloten tot vaststelling van de ‘Uitvoeringsregels stimuleringssubsidie, scholings-begeleidingsvoucher en jongerenvoucher gemeente Zeevang’.

   

  Lees meer
 • Om laten zetten woonduur in inschrijfduur van groot belang(Geplaatst op 26-05-2015)

  De gemiddelde inschrijfduur bij acceptatie van een sociale huurwoning in 2014 was 9 jaar. Dit onderschrijft het belang voor inwoners van de stadsregio om hun woonduur in inschrijfduur om te laten zetten. Per 1 juli a.s. vervalt namelijk de woonduur en geldt alleen nog inschrijfduur. Woonduur omzetten in inschrijfduur kan door je voor 1 juli in te schrijven bij WoningNet regio Amsterdam. Als je je woonduur niet om laat zetten in inschrijfduur rekent WoningNet de jaren die je nu in je huidige woning woont niet meer mee bij het toewijzen van sociale huurwoningen.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten 19 mei 2015.(Geplaatst op 21-05-2015)
  raadzaal

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 19 mei 2015 de volgende besluiten genomen:

   

  Lees meer
 • Naturalisatie mevrouw Kadija Hassan Ali (Geplaatst op 20-05-2015)
  Mevrouw Kadija Hassan Ali en burgemeester Heerschop.

  Dinsdag 19 mei jl. is mevrouw Kadija Hassan Ali genaturaliseerd. Burgemeester Heerschop ontving haar, haar man en kinderen in het gemeentehuis. Haar man en kinderen zijn al eerder genaturaliseerd. Als Nederlandse gaat ze Kadija Hassan heten.

  Lees meer
 • Vaststelling bestemmingsplan “ Oosteinde 60”, verlening omgevingsvergunning en vaststelling Besluit hogere waarde geluidhinder(Geplaatst op 19-05-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maken op grond van artikel 3.8,  lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Oosteinde 60” op 20 april 2015 is vastgesteld door de gemeenteraad.  Tevens wordt  bekend gemaakt  dat de omgevingsvergunning  voor de bouw van een woning  op de betreffende locatie op 11 mei 2015 is verleend en een Besluit hoger waarden geluidhinder is vastgesteld. Naar aanleiding van ontwerp-besluiten zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

  Lees meer
 • Breiend naar Edam-Volendam(Geplaatst op 19-05-2015)
  Vrouwenclub Oosthuizen aan het breien

  De Vrouwenclub in Oosthuizen kan er geen genoeg van krijgen. Al zeventig bomen tussen Edam en Oosthuizen zijn aangekleed met breiwerk. Vanwege de op handen zijnde fusie is vorig jaar een ludieke actie gestart: breiend naar Edam-Volendam!

  Lees meer
 • Boortoren NAM in aantocht(Geplaatst op 19-05-2015)
  Logo NAM.

  Eind deze week arriveren de eerste vrachtwagens op de NAM-locatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster. Eind maart 2015 kondigde de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de  boring van twee extra putten in Noordbeemster al aan. Nu is het zo ver. De boortoren is in aantocht voor het boren van de eerste put. Eind deze week wordt de boortoren op de NAM-locatie in Dalen, Drenthe, afgebroken en in vrachtwagens vervoerd naar de NAM-locatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster voor de boring op deze locatie.

  Lees meer
 • Uitnodiging bouwbedrijven voor bijeenkomst realisatie MFA(Geplaatst op 13-05-2015)

  De gemeente Zeevang  nodigt in samenwerking met  Zeevang Ondernemers  bedrijven die actief zijn in de bouw uit voor een bijeenkomst over de realisatie van de Multifunctionele Accommodatie Oosthuizen. De bijeenkomst vindt plaats op 26 mei a.s. aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis in Oosthuizen.

  Lees meer
 • Verkeersbesluit opheffen voorrangssituatie Seevancksweg met Zwanebloemlaan te Oosthuizen(Geplaatst op 12-05-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maakt bekend dat het college op 29 april 2015 heeft besloten om de voorrangssituatie op de kruising Seevancksweg met de Zwanebloemlaan op te heffen. Deze maatregel wordt genomen om de veiligheid op de weg te bevorderen, het gebruik van de weg en  de vrijheid van verkeer te waarborgen en door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te beperken.

  Lees meer
 • Gemeentelijke woning te huur(Geplaatst op 07-05-2015)

  De gemeente Zeevang heeft per direct een twee-kamer-woning met inpandige bijkeuken/berging te huur aan de Cornelis van Bergenstraat te Oosthuizen. Deze woning is bij uitstek geschikt voor senioren (alleenstaanden vanaf 55 jaar).

  Lees meer
 • Nieuwe regels voor sociale huurwoningen in stadsregio Amsterdam – en dus ook in Zeevang.(Geplaatst op 23-03-2015)
  logo woningnet

  Als gevolg van de nieuwe Huisvestingswet mogen gemeenten in de regio minder sociale huurwoningen reserveren voor eigen inwoners of voor mensen die in de buurt werken.

  Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan IJsselmeerdijk 27 Warder ter inzage(Geplaatst op 30-04-2015)

  Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor de locatie IJsselmeerdijk 27 te Warder. Het plangebied betreft een locatie aan de IJsselmeerdijk te Warder. Het plan beoogt de sloop van bestaande opstallen en het daarvoor in de plaats realiseren van een nieuwe stolp met bijgebouwen. Tevens wordt met dit bestemmingsplan een B&B en inpandige, kleinschalige wellness mogelijk gemaakt.

  Lees meer
 • Politie waarschuwt voor insluiping door oplichters(Geplaatst op 30-04-2015)

  De politie Noord-Holland waarschuwt mensen om extra alert te zijn voor insluipers en oplichting. De afgelopen maanden zijn onder andere in Wormer, Zaandijk, Assendelft, Volendam, Landsmeer en Hoofddorp mensen – met name ouderen - de dupe geworden van oplichters.

  Lees meer
 • Maak burgerinitiatieven mogelijk in jouw omgeving!(Geplaatst op 30-04-2015)

  Neem het heft in eigen handen en draag samen met jouw straatgenoten, buurtbewoners of verenigingsleden een burgerinitiatief aan bij de gemeente Zeevang.

  Lees meer
 • Koninklijke Onderscheiding voor de heer Hoek Spaans(Geplaatst op 29-04-2015)
  Burgemeester Heerschop en Jaap Hoek Spaans.

  De heer Hoek Spaans uit Middelie is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Aan burgemeester Heerschop de eer om hem de versierselen op te spelden.

  Lees meer
 • Leerlingen leggen krans bij monument(Geplaatst op 29-04-2015)
  Kranslegging 2015.

  Burgemeester Heerschop ontving vandaag de groepen 8 van basisschool Het Kraaiennest op het gemeentehuis vanwege de kranslegging bij het monument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

  Lees meer
 • Verkeersbesluit parkeerplek voor Thuiszorg te Oosthuizen(Geplaatst op 28-04-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maakt bekend dat het college op 23 april 2015 heeft besloten om de Thuiszorg welke is gevestigd in het verzorgingshuis de Seevanck een eigen parkeerplaats toe te kennen. Deze maatregel wordt genomen om de veiligheid op de weg te bevorderen en de vrijheid van verkeer te waarborgen.

  Lees meer
 • Lintjesregen 2015 (Geplaatst op 24-04-2015)
  Lintjesregen 2015

  In het kader van de jaarlijkse lintjesregen heeft burgemeester Heerschop vanmorgen aan zeven inwoners van de gemeente Zeevang een Koninklijke Onderscheiding mogen uitreiken. Dit vond plaats tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. Mevrouw Nelly Wiltenburg - Bouwes, de heer Iense Joosten, de heer Harry Tellinga, mevrouw Annie Visser - Schardam, mevrouw Aaf De Hoop - Scholten, mevrouw Anuscka Postma - Tigchelaar en de heer Henk Kastelein zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor hun vele vrijwilligerswerk voor de samenleving.

  Lees meer
 • Nieuwe markering voor wandelroutes in Laag-Holland(Geplaatst op 22-04-2015)
  Voorbeeld keuzepunt paal.

  In opdracht van het recreatieschap Twiske-Waterland werkt Recreatie Noord-Holland aan de realisatie van het Wandelnetwerk Laag-Holland. Bestaande themaroutes verdwijnen en worden vervangen door routes te volgen aan de hand van een nieuwe markering. Het Wandelnetwerk maakt de verbinding tussen meerdere routes eenvoudiger zodat de wandelaar nog meer verschillende routes kan bewandelen.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten 21 april 2015(Geplaatst op 22-04-2015)

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 21 april 2015 de volgende besluiten genomen:

  Lees meer
 • Het Breed Loket Zeevang(Geplaatst op 15-04-2015)

  Gehandicaptenparkeerkaart of aanvullend openbaar vervoer nodig? Neem contact op met het Breed Loket van de gemeente Zeevang via tel. 0299-409409 of info@breedloketzeevang.nl

  Lees meer
 • Bent u geschikt als pleegouder? Luna zoekt pleegouders(Geplaatst op 13-04-2015)

  Er is een tekort aan pleegouders - ook voor de gemeente Zeevang. Spirit pleegzorg is in samenwerking met pleegzorg Nederland een nieuwe actie gestart om pleegouders te werven.

  Lees meer
 • Noord-Hollandse gemeenten en provincie investeren in het maaien van waterplanten (Geplaatst op 09-04-2015)

  De provincie Noord-Holland en een aantal gemeenten langs de Markermeerkust van Hoorn tot aan Waterland trekken samen 40.000 euro uit om het komende vaarseizoen waterplanten te maaien. Waterplanten zorgen voor schoon en gezond water, maar de recreatievaart heeft hier last van. Daarom start deze zomer een pilot om ervaring op te doen met het maaien van waterplanten.

  Lees meer
 • Invoering trekkerrijbewijs op 1 juli 2015(Geplaatst op 08-04-2015)

  Op 1 juli 2015 wordt de categorie T op het rijbewijs ingevoerd. Deze categorie geldt voor het rijden op de openbare weg met land- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS). Met de categorie T mag u (vanaf 16 jaar) een LBT of MMBS met aanhangwagen besturen op de openbare weg.

  Lees meer
 • Verloren of gestolen reisdocument of rijbewijs(Geplaatst op 08-04-2015)

  Vanaf maandag 13 april kunt u hiervoor terecht bij de gemeente en niet meer bij de politie. In plaats daarvan wordt er bij de balie van burgerzaken een formulier (proces-verbaal) ingevuld, waarin u uitlegt hoe u het oude document bent kwijtgeraakt.

  Lees meer
 • Tentoonstelling van Johan Braakensiek illustrator en tekenaar in het Schooltje van Dik Trom(Geplaatst op 02-04-2015)
  Johan Braakensiek

  In het Schooltje van Dik Trom zijn tot 1 oktober 2015 tekeningen te zien van Johan Coenraad Braakensiek, illustrator van onder andere de Dik Trom boeken.

  Lees meer
 • Uitbreiding actviteiten bestaande NAM-locatie in Noordbeemster (Geplaatst op 25-03-2015)
  Logo NAM.

  Nederland maakt dankbaar gebruik van aardgas. Met aardgas verwarmen we onze woonkamers, koken we onze aardappelen en kunnen we warm douchen. Een deel van de industrie draait erop en aardgas wordt ook gebruikt voor elektriciteitsopwekking. De vraag naar energie groeit snel. Er wordt veel nagedacht over energiebesparing en over de toepassing van hernieuwbare energiebronnen. Aardgas kent vele voordelen waardoor het zowel in de overgangsfase naar een duurzame energievoorziening, als in de totale energiemix een belangrijke rol blijft spelen.

  Lees meer
 • Eindigt uw AWBZ-indicatie voor begeleiding over 2 maanden?(Geplaatst op 10-03-2015)

  Neem contact op met het Breed Loket van de gemeente Zeevang via 0299-409409 of info@breedloketzeevang.nl.

  Lees meer
 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Beets 47’ en verlening omgevingsvergunning(Geplaatst op 10-03-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maken op grond van artikel 3.8,  lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Beets 47”op 17 februari 2015 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad. Tevens wordt  bekend gemaakt  dat de omgevingsvergunning  voor de bouw van 4 woningen op de betreffende locatie Beets 47 op 5 maart 2015 door het college van burgemeester en wethouders is verleend.

  Lees meer
 • Onjuiste informatie aanbieding percelen bouwgrond grenzend aan plan Waterrijk(Geplaatst op 03-03-2015)

  De afgelopen maanden worden wij als gemeente geconfronteerd met vragen om informatie inzake percelen grond die te koop worden aangeboden als bouwgrond. Het betreft de percelen met de kadastrale aanduiding: gemeente Oosthuizen, sectie E, nummers E 161, 162 & 164, grootte 4.88 ha. Bij deze aanbieding wordt ten onrechte de indruk gewekt dat deze gronden bestemd zijn voor woningbouw en in ontwikkeling zullen worden gebracht nadat Waterrijk deel 1A is ontwikkeld.

  Lees meer
 • Bewoners en ondernemers in actie voor zonnepanelen op scholen Zeevang(Geplaatst op 25-02-2015)

  Vanuit het Energieakkoord liggen er hoge ambities als het gaat om het duurzaam opwekken van energie. Gemeenten hebben hierin een voorbeeldfunctie. Om hier invulling aan te geven, stelt gemeente Zeevang een bedrag van € 19.500,- beschikbaar voor zonnepanelen op de vier kleine basisscholen in de gemeente. Door de toepassing van zonnepanelen zal de energierekening van de scholen fors dalen.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten vergadering 17 februari 2015(Geplaatst op 20-02-2015)

  De raad heeft in zijn vergadering van 17 februari 2015 de volgende besluiten genomen.

  Lees meer
 • Inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan IJsselmeerdijk 27(Geplaatst op 17-02-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maakt bekend dat met ingang van 18 februari 2015 gedurende twee weken het voorontwerp van het bestemmingsplan IJsselmeerdijk 27 in het kader van de inspraak en het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage ligt.

  Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-omgevingsvergunning en Besluit hogere waarde geluidhinder Oosteinde 60, Oosthuizen ter inzage(Geplaatst op 10-02-2015)

  Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor de locatie Oosteinde 60 te Oosthuizen. Het bestemmingsplan voorziet in het kader va114n bedrijfsbeëindiging in een gedeeltelijke sanering van de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen en de bouw van een nieuwe woning (Oosteinde 56a). Voor de bouw van die woning is op 24 december 2014 tevens een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangevraagd. 

  Lees meer
 • Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand?(Geplaatst op 18-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, kan met de wijzigingen te maken krijgen. Over de belangrijkste wijzigingen leest u hier.

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie