Laatste nieuws

 • Lintjesregen 2015 (Geplaatst op 24-04-2015)
  Lintjesregen 2015

  In het kader van de jaarlijkse lintjesregen heeft burgemeester Heerschop vanmorgen aan zeven inwoners van de gemeente Zeevang een Koninklijke Onderscheiding mogen uitreiken. Dit vond plaats tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. Mevrouw Nelly Wiltenburg - Bouwes, de heer Iense Joosten, de heer Harry Tellinga, mevrouw Annie Visser - Schardam, mevrouw Aaf De Hoop - Scholten, mevrouw Anuscka Postma - Tigchelaar en de heer Henk Kastelein zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor hun vele vrijwilligerswerk voor de samenleving.

  Lees meer
 • Nieuwe markering voor wandelroutes in Laag-Holland(Geplaatst op 22-04-2015)
  Voorbeeld keuzepunt paal.

  In opdracht van het recreatieschap Twiske-Waterland werkt Recreatie Noord-Holland aan de realisatie van het Wandelnetwerk Laag-Holland. Bestaande themaroutes verdwijnen en worden vervangen door routes te volgen aan de hand van een nieuwe markering. Het Wandelnetwerk maakt de verbinding tussen meerdere routes eenvoudiger zodat de wandelaar nog meer verschillende routes kan bewandelen.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten 21 april 2015(Geplaatst op 22-04-2015)

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 21 april 2015 de volgende besluiten genomen:

  Lees meer
 • Nachtwerk kruispunten N244 - A7 in de Beemster(Geplaatst op 22-04-2015)

  De provincie Noord-Holland werkt van woensdag 29 april tot woensdag 13 mei 2015 aan de provinciale weg N244 bij de aansluitingen met de A7. De bewegwijzeringsborden worden vervangen. Het werk wordt ’s nachts uitgevoerd om de hinder te beperken. Verkeer moet rekening houden met enige vertraging en omleidingen.

  Lees meer
 • Programma Dodenherdenking 4 mei 2015(Geplaatst op 20-04-2015)

  Het programma van de dodenherdenking op 4 mei in de grote Kerk te Oosthuizen zal een andere invulling hebben dan voorgaande jaren. 70 jaar en laatste keer herdenken als Gemeente Zeevang hebben het 4 –mei comité doen besluiten een langer programma aan te houden, met voordrachten van de verhalen van de slachtoffers welke op het oorlogsmonument staan. U bent van harte uitgenodigd de herdenking bij te wonen.

  Lees meer
 • Donderdag 30 april organiseert het Waterlands Archief een themamiddag over de Tweede Wereldoorlog in Waterland(Geplaatst op 20-04-2015)
  huis van de familie Moerbeek

  Donderdag 30 april organiseert het Waterlands Archief (Wielingenstraat 75, Purmerend)  tussen 13.30 uur en 16.30 uur een themamiddag over de Tweede Wereldoorlog in Waterland. De heer Meijer van der Sluis komt een lezing geven over zijn onderduiktijd.

  Lees meer
 • Jongeren uit 1996 krijgen oproep over donorregistratie(Geplaatst op 17-04-2015)

  Meer donoren = kortere wachttijden = minder doden. Deze week ontvangen 88 jongeren geboren in 1996 uit Zeevang een oproep van minister Schippers van Volksgezondheid met de vraag om nu te kiezen of zij orgaandonor willen zijn. We hebben veel meer orgaandonoren nodig in Nederland.

  Lees meer
 • Het Breed Loket Zeevang(Geplaatst op 15-04-2015)

  Gehandicaptenparkeerkaart of aanvullend openbaar vervoer nodig? Neem contact op met het Breed Loket van de gemeente Zeevang via tel. 0299-409409 of info@breedloketzeevang.nl

  Lees meer
 • Bent u geschikt als pleegouder? Luna zoekt pleegouders(Geplaatst op 13-04-2015)

  Er is een tekort aan pleegouders - ook voor de gemeente Zeevang. Spirit pleegzorg is in samenwerking met pleegzorg Nederland een nieuwe actie gestart om pleegouders te werven.

  Lees meer
 • Asfalteren rijweg en aanbrengen markering kruispunten Seevancksweg Oosthuizen(Geplaatst op 09-04-2015)
  Asfalteren

  De herinrichting van de Seevancksweg in Oosthuizen vordert gestaag. In de week van maandag 20 april (ca. 6.30 uur) t/m vrijdag 24 april (ca. 18.00 uur) zal de gehele rijweg vanaf het Westeinde tot aan de bocht bij Seevancksweg 89/90 (inclusief de kruising met het Westeinde) opnieuw worden geasfalteerd.

  Lees meer
 • Noord-Hollandse gemeenten en provincie investeren in het maaien van waterplanten (Geplaatst op 09-04-2015)

  De provincie Noord-Holland en een aantal gemeenten langs de Markermeerkust van Hoorn tot aan Waterland trekken samen 40.000 euro uit om het komende vaarseizoen waterplanten te maaien. Waterplanten zorgen voor schoon en gezond water, maar de recreatievaart heeft hier last van. Daarom start deze zomer een pilot om ervaring op te doen met het maaien van waterplanten.

  Lees meer
 • Invoering trekkerrijbewijs op 1 juli 2015(Geplaatst op 08-04-2015)

  Op 1 juli 2015 wordt de categorie T op het rijbewijs ingevoerd. Deze categorie geldt voor het rijden op de openbare weg met land- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS). Met de categorie T mag u (vanaf 16 jaar) een LBT of MMBS met aanhangwagen besturen op de openbare weg.

  Lees meer
 • Verloren of gestolen reisdocument of rijbewijs(Geplaatst op 08-04-2015)

  Vanaf maandag 13 april kunt u hiervoor terecht bij de gemeente en niet meer bij de politie. In plaats daarvan wordt er bij de balie van burgerzaken een formulier (proces-verbaal) ingevuld, waarin u uitlegt hoe u het oude document bent kwijtgeraakt.

  Lees meer
 • Afsluiting t.h.v. Kwadijk 9 / 120 i.v.m. vooronderzoek t.b.v. aanbrengen duikers(Geplaatst op 14-04-2015)

  In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt op 2 locaties in de Kwadijk vooronderzoek gedaan t.b.v. aanbrengen duikers te Kwadijk. In de loop van 2015 zullen ter plaatse duikers worden aangebracht om de waterlopen Noord en Zuid van de Kwadijk met elkaar te verbinden.

  Lees meer
 • Tentoonstelling van Johan Braakensiek illustrator en tekenaar in het Schooltje van Dik Trom(Geplaatst op 02-04-2015)
  Johan Braakensiek

  In het Schooltje van Dik Trom zijn tot 1 oktober 2015 tekeningen te zien van Johan Coenraad Braakensiek, illustrator van onder andere de Dik Trom boeken.

  Lees meer
 • Regioraad over OV-Lijnennetvisie 2018(Geplaatst op 02-04-2015)

  Verbetering van het openbaar vervoer is van groot belang voor de bereikbaarheid van de regio Amsterdam. Het metronet speelt daarbij een belangrijke rol. Veel reizigers zijn met de Noord/Zuidlijn straks sneller op hun bestemming. Het percentage reizigers dat gebruik maakt van de metro van en naar het centrum van Amsterdam stijgt naar verwachting van 30% naar 60%. Dit staat in de voorlopige Lijnennetvisie 2018.

  Lees meer
 • Het Breed Loket Zeevang(Geplaatst op 01-04-2015)

  Zorgt u voor uw partner of kind en zoekt u een luisterend oor? Het Breed Loket Zeevang biedt ondersteuning. Neem contact met ons op via 0299-409409 of info@breedloketzeevang.nl

  Lees meer
 • Schoonmaken drukrioolgemalen (Geplaatst op 14-04-2015)

  In kader van preventief onderhoud zullen de 227 drukrioolgemalen in de gemeente 1x per 4 jaar met een zuigwagen worden schoongemaakt. Bij het schoonmaken is het de bedoeling dat de zuigwagen zoveel mogelijk op de openbare weg blijft staan, zodat er geen schade aan de verhardingen van bewoners ontstaat.

  Lees meer
 • Uitbreiding actviteiten bestaande NAM-locatie in Noordbeemster (Geplaatst op 25-03-2015)
  Logo NAM.

  Nederland maakt dankbaar gebruik van aardgas. Met aardgas verwarmen we onze woonkamers, koken we onze aardappelen en kunnen we warm douchen. Een deel van de industrie draait erop en aardgas wordt ook gebruikt voor elektriciteitsopwekking. De vraag naar energie groeit snel. Er wordt veel nagedacht over energiebesparing en over de toepassing van hernieuwbare energiebronnen. Aardgas kent vele voordelen waardoor het zowel in de overgangsfase naar een duurzame energievoorziening, als in de totale energiemix een belangrijke rol blijft spelen.

  Lees meer
 • Nieuwe regels voor sociale huurwoningen in stadsregio Amsterdam – en dus ook in Zeevang.(Geplaatst op 23-03-2015)
  logo woningnet

  Als gevolg van de nieuwe Huisvestingswet mogen gemeenten in de regio minder sociale huurwoningen reserveren voor eigen inwoners of voor mensen die in de buurt werken.

  Lees meer
 • Doorsteek voor landbouwvoertuigen bij de N247 Oosthuizen(Geplaatst op 19-03-2015)

  Aan de zuidkant van Oosthuizen wordt een doorsteek gemaakt voor de spoorovergang tussen de N247 en de parallelweg, de Zesstedenweg. De doorsteek is alleen toegankelijk voor landbouwvoertuigen en wordt aangelegd om de Wethouder Maartje Biermanstraat te ontlasten.

  Lees meer
 • Eindigt uw AWBZ-indicatie voor begeleiding over 2 maanden?(Geplaatst op 10-03-2015)

  Neem contact op met het Breed Loket van de gemeente Zeevang via 0299-409409 of info@breedloketzeevang.nl.

  Lees meer
 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Beets 47’ en verlening omgevingsvergunning(Geplaatst op 10-03-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maken op grond van artikel 3.8,  lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Beets 47”op 17 februari 2015 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad. Tevens wordt  bekend gemaakt  dat de omgevingsvergunning  voor de bouw van 4 woningen op de betreffende locatie Beets 47 op 5 maart 2015 door het college van burgemeester en wethouders is verleend.

  Lees meer
 • Onjuiste informatie aanbieding percelen bouwgrond grenzend aan plan Waterrijk(Geplaatst op 03-03-2015)

  De afgelopen maanden worden wij als gemeente geconfronteerd met vragen om informatie inzake percelen grond die te koop worden aangeboden als bouwgrond. Het betreft de percelen met de kadastrale aanduiding: gemeente Oosthuizen, sectie E, nummers E 161, 162 & 164, grootte 4.88 ha. Bij deze aanbieding wordt ten onrechte de indruk gewekt dat deze gronden bestemd zijn voor woningbouw en in ontwikkeling zullen worden gebracht nadat Waterrijk deel 1A is ontwikkeld.

  Lees meer
 • Bewoners en ondernemers in actie voor zonnepanelen op scholen Zeevang(Geplaatst op 25-02-2015)

  Vanuit het Energieakkoord liggen er hoge ambities als het gaat om het duurzaam opwekken van energie. Gemeenten hebben hierin een voorbeeldfunctie. Om hier invulling aan te geven, stelt gemeente Zeevang een bedrag van € 19.500,- beschikbaar voor zonnepanelen op de vier kleine basisscholen in de gemeente. Door de toepassing van zonnepanelen zal de energierekening van de scholen fors dalen.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten vergadering 17 februari 2015(Geplaatst op 20-02-2015)

  De raad heeft in zijn vergadering van 17 februari 2015 de volgende besluiten genomen.

  Lees meer
 • Inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan IJsselmeerdijk 27(Geplaatst op 17-02-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maakt bekend dat met ingang van 18 februari 2015 gedurende twee weken het voorontwerp van het bestemmingsplan IJsselmeerdijk 27 in het kader van de inspraak en het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage ligt.

  Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-omgevingsvergunning en Besluit hogere waarde geluidhinder Oosteinde 60, Oosthuizen ter inzage(Geplaatst op 10-02-2015)

  Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor de locatie Oosteinde 60 te Oosthuizen. Het bestemmingsplan voorziet in het kader va114n bedrijfsbeëindiging in een gedeeltelijke sanering van de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen en de bouw van een nieuwe woning (Oosteinde 56a). Voor de bouw van die woning is op 24 december 2014 tevens een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangevraagd. 

  Lees meer
 • Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand?(Geplaatst op 18-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, kan met de wijzigingen te maken krijgen. Over de belangrijkste wijzigingen leest u hier.

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie