Laatste nieuws

 • Filmopnamen bij bezoekerscentrum De Breek(Geplaatst op 14-04-2014)

  Op 27,28 en 29 april zijn er filmopnamen gepland bij het bezoekerscentrum van molen De Breek in Etersheim. Tijdens de opnamen worden de twee toegangswegen naar de Breek niet langdurig afgesloten, wel worden de passanten aangehouden en gecontroleerd.

  Lees meer
 • Openbare bekendmaking verkiezing van de leden van het Europees Parlement(Geplaatst op 14-04-2014)

  De burgemeester van Zeevang maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei 2014 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

  Lees meer
 • Openbare bekendmaking kiezerspas verkiezing leden van het Europees parlement(Geplaatst op 14-04-2014)

  De burgemeester van Zeevang maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei 2014 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

  Lees meer
 • Hoogheemraadschap bouwt gemaal bij Schardam(Geplaatst op 14-04-2014)
  Gemaal Schardam

  Pompen tegen de wind in

  Overtollig regenwater op de Schermerboezem kan maar op twee plekken uit de provincie worden gemalen: bij Den Helder en bij Zaandam. Om meer maalcapaciteit te hebben in tijden van zware neerslag, bouwt het hoogheemraadschap een nieuw gemaal bij Schardam. Binnenkort starten de eerste werkzaamheden. Op 23 april aanstaande is er een inloopavond voor omwonenden en belangstellenden.

  Lees meer
 • Klantonderzoek onder burgers met een voorziening vanuit de Wet maatschappelijke Ondersteuning(Geplaatst op 10-04-2014)

  Het is voor gemeente Zeevang nuttig te weten wat de ervaringen van klanten zijn met de geboden ondersteuning en diensten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

  Lees meer
 • Inloopbijeenkomst stedenbouwkundige scenario’s Multifunctionele Accommodatie Oosthuizen(Geplaatst op 10-04-2014)

  Nu we de stedenbouwkundige scenario’s voor de situering van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) gereed hebben, willen wij die graag aan u presenteren. Wij organiseren daarom een inloopbijeenkomst.

  Lees meer
 • ETS blijft het Aanvullend Openbaar Vervoer in Zeevang verzorgen(Geplaatst op 03-04-2014)
  ETS AOV

  ETS heeft de Europese aanbesteding gewonnen die de gemeente Zeevang samen met de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland heeft gehouden voor het Aanvullend Openbaar Vervoer. Het huidige contract met de vervoerder, ETS, loopt op 1 juni af. ETS heeft tijdens de aanbesteding laten zien de beste kwaliteit voor een goede prijs te leveren. Dit betekent dat ETS de komende vier jaar het vervoer in Zeevang blijft verzorgen.

  Lees meer
 • Installatie nieuwe gemeenteraad Zeevang(Geplaatst op 27-03-2014)
  Installatie nieuwe gemeenteraad

  Dinsdag, 25 maart 2014, zijn de geloofsbrieven van de op 19 maart gekozen raadsleden onderzocht. Er zijn door de commissieleden geen beletselen geconstateerd. De raadsleden worden vandaag tijdens een bijzondere, openbare raadsvergadering geïnstalleerd.

  Lees meer
 • Oehoe in de omgeving van Kwadijk(Geplaatst op 27-03-2014)
  Oehoe

  Sinds enkele weken vertoont een vrouwelijke Oehoe in de omgeving van Kwadijk tijdens de donkere uren agressief gedrag jegens mensen.

  Lees meer
 • Verkiezingsuitslag(Geplaatst op 27-03-2014)

  De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is vrijdag 21 maart definitief vastgesteld door het hoofdstembureau van de gemeente Zeevang. Dinsdag 25 maart is de rechtmatigheid van de verkiezingen door de gemeenteraad vastgesteld. Op deze avond zijn ook de geloofsbrieven van de gekozen raadsleden onderzocht. door de commissie zijn geen onrechtmatigheden aangetroffen.

  Lees meer
 • Uitslag verkiezingen Gemeenteraad 2014(Geplaatst op 21-03-2014)
  verkiezingsuitslag

  De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is op 21 maart 2014 definitief vastgesteld in een openbare zitting van het hoofdstembureau van de gemeente Zeevang.

  Lees meer
 • Landelijke snelheidscampagne(Geplaatst op 24-03-2014)
  Hou je aan je snelheid

  Van 24 maart-15 juni 2014 loopt de landelijke snelheidscampagne. Dit jaar ligt, evenals vorig jaar, de focus op de bebouwde kom (30/50 km/uur). De boodschap luidt: ‘Word een Snelheidsweter, want een Snelheidsweter kent zijn snelheid beter’. Uit onderzoek blijkt dat veel automobilisten, die te hard rijden, aangeven dat dit ongemerkt gebeurt.

  Lees meer
 • Bestuurlijke aanbesteding Wmo 2015 Regio Zaanstreek-Waterland (Geplaatst op 24-03-2014)

  De gemeente Zaanstad is namens de regio Zaanstreek-Waterland op 18 maart 2014 een bestuurlijke aanbesteding gestart voor de inkoop van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

  Lees meer
 • Vervangen Oosthuizerbrug in 2015-2016(Geplaatst op 19-03-2014)
  Oosthuizer brug

  Provincie Noord-Holland gaat de Oosthuizerbrug aan de Oostdijk in Oosthuizen vervangen. De huidige brug dateert uit 1915 en is aan vernieuwing toe. De werkzaamheden staan gepland voor 2015-2016.

  Lees meer
 • Gemeenschappelijke regeling samenwerking decentralisaties sociale domein(Geplaatst op 17-03-2014)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang, maakt bekend;

  dat de gemeenteraad op 28 januari 2014 heeft besloten tot het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling samenwerking decentralisaties sociale domein.

  Lees meer
 • Inmeten waterbodems Zeevang(Geplaatst op 11-03-2014)

  In kader van het gemeentelijke baggerplan 2008-2017 zal op 24 maart 2014 worden begonnen met het inmeten van de verschillende waterbodems behorende tot het zgn. “gemeentelijke  water” en gelegen binnen de dorpskernen van Kwadijk, Middelie/Axwijk, Hobrede en Warder. Naar verwachting zullen de werkzaamheden ca. 2 weken gaan duren.

  Lees meer
 • Informatie verkiezingen Europees Parlement(Geplaatst op 10-03-2014)

  Op donderdag 22 mei 2014 worden de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden. Uiterlijk twee weken voor de verkiezingen krijgt u uw persoonlijke stempas thuisgestuurd. Met deze stempas kunt u bij elk stembureau binnen de gemeente stemmen. U mag alleen stemmen als u een identiteitsbewijs kunt laten zien. Dit bewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

  Lees meer
 • Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Middenweg 1’, Zeevang(Geplaatst op 25-02-2014)

  Burgemeester en wethouders van Zeevang maken op grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Middenweg 1, Oosthuizen’  op  18 februari 2014 ongewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad. 

  Lees meer
 • Technische problemen WOZ-portaal(Geplaatst op 21-02-2014)

  Door technische problemen zou het kunnen dat het downloaden van uw taxatieverslag via het WOZ-portaal ( www.zeevang.woz-portaal.nl) op dit moment niet lukt. Er wordt gewerkt aan een oplossing en naar verwachting kunt u vanaf maandag 24 februari het taxatieverslag weer downloaden. Het opvragen van de WOZ-waarde van 2013 voor de aangifte inkomstenbelasting is wel mogelijk.

  Lees meer
 • Ontwikkeling MFA Oosthuizen krijgt vervolg(Geplaatst op 19-02-2014)

  De gemeente Zeevang is voornemens een multifunctionele accommodatie (hierna MFA) te ontwikkelen in de nieuwbouwwijk Waterrijk. De voorziening  dient geschikt te zijn voor onderwijshuisvesting inclusief bewegingsonderwijs en dient onderdak te bieden aan diverse sportverenigingen en een aantal culturele en welzijnsactiviteiten.

  Lees meer
 • Aanslagen gemeentelijke belastingen(Geplaatst op 19-02-2014)

  Met dagtekening 28 februari 2014 zijn de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen verzonden. Op het aanslagbiljet vindt u, als u eigenaar bent, ook de WOZ-waarde van uw onroerende zaak.

  Lees meer
 • Fusie Edam-Volendam en Zeevang definitief na unaniem aangenomen herindelingsadvies(Geplaatst op 14-02-2014)
  Vaststelling herindelingsadvies Zeevang en EdamVolendam.

  De gemeenteraden van Zeevang en Edam-Volendam hebben unaniem ingestemd met het herindelingsadvies om te komen tot één gemeente Edam-Volendam-Zeevang. Na afloop werd er door de burgemeester van Zeevang een cadeau overhandigt wat alle kernen van Zeevang symboliseerde.

  Lees meer
 • Gewijzigde vaststelling Structuurvisie ‘Zeevang 2040. Vitaal perspectief’(Geplaatst op 14-01-2014)

  De gemeenteraad van Zeevang heeft op 17 december 2013 de Structuurvisie ‘Zeevang 2040. Vitaal perspectief’’ gewijzigd vastgesteld.

  Lees meer
 • Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Middelie 46’(Geplaatst op 29-10-2013)

  Burgemeester en wethouders van Zeevang maken op grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Middelie 46’ (planidentificatie ‘NL.IMRO.0478.BPMiddelie46-VG01’) op 15 oktober 2013 ongewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad.

  Lees meer
 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Warder 81'(Geplaatst op 29-10-2013)

  Burgemeester en wethouders van Zeevang maken op grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Warder 81’ (planidentificatie NL.IMRO.0478.BPWarder81-Va01’) op 15 oktober 2013 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad. De wijzigingen zijn beschreven in de ‘Nota Zienswijzen bestemmingsplan Warder 81’.

  Lees meer
 • Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Beets 88b’(Geplaatst op 29-10-2013)

  Burgemeester en wethouders van Zeevang maken op grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Beets 88b’ (planidentificatie NL.IMRO.0478.PHDorpskBe88b-VG01’) op 15 oktober 2013 ongewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad. 

  Lees meer
 • Voorlichtingscampagne ‘Mijn zorg in eigen hand’ van start in Zaanstreek-Waterland(Geplaatst op 11-02-2014)

  In februari start de regionale voorlichtingscampagne ‘Mijn zorg in eigen hand’. Het is een gezamenlijk initiatief van de negen gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland. Het doel: inwoners met een vraag op het gebied van zorg en welzijn informeren over wat de nieuwe werkwijze is bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  Niet de beperking, maar de zelfredzaamheid van mensen is het vertrekpunt bij de Wmo. Vaak kan praktische zorg en hulp in de eigen omgeving geregeld worden met familie, buren, vrienden of vrijwilligers. Hierdoor is het niet altijd nodig een beroep te doen op professionele zorg of hulp via de gemeente. Juist deze eigen mogelijkheden en weer zelf de regie op de zorg houden staan centraal in de campagne ‘Mijn zorg in eigen hand’.

  Lukt het niet met hulp uit de eigen omgeving of is er meer ondersteuning nodig? Dan kunnen inwoners terecht bij het Wmo-loket van hun gemeente.

  De campagne wordt ondersteund door de website http://www.mijnzorgineigenhand.nu posters, brochures en advertenties in o.a. huis-aan-huisbladen.

  De Provincie Noord-Holland stelt voor de gezamenlijke campagne ‘Mijn zorg in eigen hand’ een subsidie beschikbaar. De campagne duurt tot eind 2014.


   

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids

 

Twitter gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie