Laatste nieuws

 • Renovatie riolering Seevancksweg(Geplaatst op 22-08-2014)

  Vanaf maandag 1 september 2014 (week 36) zullen de werkzaamheden ten behoeve van de renovatie van de riolering van de Seevancksweg te Oosthuizen van start gaan.De werkzaamheden zullen niet alleen bestaan uit het vervangen van de riolering, maar ook uit het relinen van een deel van de riolering. Na het vervangen van de riolering zal er voor het gedeelte tussen Westeinde en de Zwanebloemlaan een asfaltverharding worden aangebracht.

  Lees meer
 • Opening Projectbureau & Infocentrum N244 en inloopavond te Purmerend(Geplaatst op 20-08-2014)

  Provincie Noord-Holland organiseert op 28 augustus 2014 een inloopavond voor omwonenden en belangstellenden over de voortgang van het project Verdubbeling N244, traject A7 – N247 (Monnickendammerjaagweg). Tegelijkertijd opent het Projectbureau & Infocentrum N244, te Purmerend officieel haar deuren. Belangstellenden zijn van harte welkom op de Polderweg 119 te Purmerend.

  Lees meer
 • De scholen zijn weer begonnen! (Geplaatst op 18-08-2014)

  Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Veel te vaak raken zij door hun onervarenheid betrokken bij een ongeval, vooral in de eerste drie maanden na de zomervakantie.

  Lees meer
 • Vanaf 17 augustus nieuwe dienstregeling EBS(Geplaatst op 15-07-2014)
 • Vaststelling wijziging bestemmingsplan/omgevingsvergunning inzake Kooiweg 2a(Geplaatst op 28-07-2014)

  Burgemeester en wethouders van Zeevang maken bekend dat zij

  • met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening (Wro) bij besluit van 29 juli 2014 hebben vastgesteld een wijziging van het bestemmingsplan  “Buitengebied 2009” (o.g.v. artikel 29) ten behoeve van het vergroten van het agrarische bouwvlak en,
  • een omgevingsvergunning voor de activiteit (ver)bouwen van een bouwwerk hebben verleend voor het vergroten van een ligboxenstal op het perceel Kooiweg 2a te Warder.
  Lees meer
 • Vaststelling wijziging bestemmingsplan/omgevingsvergunning inzake Beets 100(Geplaatst op 15-07-2014)

   Burgemeester en wethouders van Zeevang maken bekend dat zij:

  • met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening(Wro) bij besluit van 14 juli 2014 hebben vastgesteld een wijziging van het bestemmingsplan  “Dorpskernen 2011” (o.g.v. artikel 6.6.2) ten behoeve van het aanpassen van de vorm van het agrarische bouwvlak en,
  • een omgevingsvergunning voor de activiteiten (ver)bouwen van een bouwwerk hebben verleend voor het vergroten van de ligboxenstal op het perceel Beets 100 te Beets.
  Lees meer
 • Praat mee over de toekomstvisie van de nieuwe gemeente(Geplaatst op 08-07-2014)

  De voorbereidingen voor de fusie van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang zijn in volle gang. Een van de eerste activiteiten is het opstellen van een toekomstvisie. Het is immers van belang dat wij met zijn allen een zo helder mogelijk beeld hebben van wat voor gemeente we willen zijn. Welke kansen en bedreigingen er zijn en hoe kunnen  we daar zo goed mogelijk mee om gaan.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten 24 juni 2014(Geplaatst op 01-07-2014)

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering 24 juni 2014 de volgende besluiten genomen:

  Lees meer
 • App Stopheling(Geplaatst op 01-07-2014)
  Stopheling

  Met de mobiele app van Stopheling kunt u nu eenvoudig uw waardevolle spullen registreren en voorzien van bijvoorbeeld een foto.

  Lees meer
 • Inzameling kunststof verpakkingsafval(Geplaatst op 30-06-2014)
  Lijst met toelichting plastic afval

  Vanaf 1 juli a.s. kunt u kunststof verpakkingsafval deponeren in een aparte container bij de Plus supermarkt of bij de gemeentewerf. In bijgaande lijst (klik op de afbeelding om die te vergroten) kunt u zien wat wel en wat niet in de container mag. Verzamel uw plastic afval bij voorkeur in een plastic zak voor u het in de container gooit. Dit voorkomt wegwaaien tijdens het legen van de container. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0299 409409.

  Lees meer
 • Voortgang stedenbouwkundige inpassing MFA Oosthuizen(Geplaatst op 02-06-2014)

  In het kader van de stedenbouwkundige inpassing van de te ontwikkelen Multifunctionele Accommodatie (MFA) Oosthuizen in Waterrijk  heeft op 17 april een bewonersavond op het gemeentehuis plaats gevonden. De belangstelling was groot en veel inwoners hebben hun ideeen en visie gegeven. Ook zijn zowel de projectgroep (waarin de toekomstige gebruikers, o.a. verenigingen van de MFA, zijn vertegenwoordigd) als de raadswerkgroep geraadpleegd  over de vier stedenbouwkundige modellen.

  Lees meer
 • Bouwheerschap MFA overgedragen(Geplaatst op 20-05-2014)
  ondertekening overdracht bouwheerschap MFA

  Op 9 mei jl. is het bouwheerschap van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Oosthuizen overgedragen van Stichting Spoor naar de gemeente Zeevang. De overdracht houdt in dat de gemeente Zeevang de bouw van de MFA verder gaat begeleiden en de accommodatie volledig in eigendom heeft. De overdrachtsovereenkomst is ondertekend door mevrouw Alina Kuiper, voorzitter van bestuur van Stichting Spoor en wethouder Fred Habold van de gemeente Zeevang. De ondertekening van dit belangrijke moment is vastgelegd op foto.

  Lees meer
 • Hoogheemraadschap bouwt gemaal bij Schardam(Geplaatst op 14-04-2014)
  Gemaal Schardam

  Pompen tegen de wind in. Overtollig regenwater op de Schermerboezem kan maar op twee plekken uit de provincie worden gemalen: bij Den Helder en bij Zaandam. Om meer maalcapaciteit te hebben in tijden van zware neerslag, bouwt het hoogheemraadschap een nieuw gemaal bij Schardam. Binnenkort starten de eerste werkzaamheden. Op 23 april aanstaande is er een inloopavond voor omwonenden en belangstellenden.

  Lees meer
 • Installatie nieuwe gemeenteraad Zeevang(Geplaatst op 27-03-2014)
  Installatie nieuwe gemeenteraad

  Dinsdag, 25 maart 2014, zijn de geloofsbrieven van de op 19 maart gekozen raadsleden onderzocht. Er zijn door de commissieleden geen beletselen geconstateerd. De raadsleden worden vandaag tijdens een bijzondere, openbare raadsvergadering geïnstalleerd.

  Lees meer
 • Oehoe in de omgeving van Kwadijk(Geplaatst op 27-03-2014)
  Oehoe

  Sinds enkele weken vertoont een vrouwelijke Oehoe in de omgeving van Kwadijk tijdens de donkere uren agressief gedrag jegens mensen.

  Lees meer
 • Bestuurlijke aanbesteding Wmo 2015 Regio Zaanstreek-Waterland (Geplaatst op 24-03-2014)

  De gemeente Zaanstad is namens de regio Zaanstreek-Waterland op 18 maart 2014 een bestuurlijke aanbesteding gestart voor de inkoop van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

  Lees meer
 • Fusie Edam-Volendam en Zeevang definitief na unaniem aangenomen herindelingsadvies(Geplaatst op 14-02-2014)
  Vaststelling herindelingsadvies Zeevang en EdamVolendam.

  De gemeenteraden van Zeevang en Edam-Volendam hebben unaniem ingestemd met het herindelingsadvies om te komen tot één gemeente Edam-Volendam-Zeevang. Na afloop werd er door de burgemeester van Zeevang een cadeau overhandigt wat alle kernen van Zeevang symboliseerde.

  Lees meer
 • Voorlichtingscampagne ‘Mijn zorg in eigen hand’ van start in Zaanstreek-Waterland(Geplaatst op 11-02-2014)

  In februari start de regionale voorlichtingscampagne ‘Mijn zorg in eigen hand’, die tot eind 2014 duurt. Het is een gezamenlijk initiatief van de negen gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland. Het doel: inwoners met een vraag op het gebied van zorg en welzijn informeren over wat de nieuwe werkwijze is bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie