Laatste nieuws

 • Zeevangers breien Oosthuizen aan Edam-Volendam vast!(Geplaatst op 22-01-2015)
  wildbreien

  De N247 wordt steeds kleuriger en de gemeenten Zeevang en Edam-Volendam worden met elkaar "verbonden". Een leuk artikel over het breien.

  Lees meer
 • Uitnodiging themabijeenkomst Old Holland 2015(Geplaatst op 22-01-2015)

  In 2014 is Amsterdam Marketing gestart met het opzetten en uitvoeren van 6 themacampagnes in de Metropool Amsterdam, gericht op de internationale bezoeker. Old Holland was het onderwerp van de tweede campagne die is uitgezet in mei & juni 2014. Op 27 januari 2015 vindt er een tweede themabijeenkomst Old Holland plaats.

  Lees meer
 • Informatiemiddag Realisatie Gemaal Schardam(Geplaatst op 22-01-2015)

  De combinatie VBK - Aan de Stegge ontwerpt en realiseert het nieuwe gemaal nabij Schardam. Dankzij dit gemaal kan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voortaan het overtollige neerslagwater sneller wegwerken richting Markermeer, wat leidt tot een stabieler waterpeil in Laag-Holland.

  Lees meer
 • Werkzaamheden Waterrijk(Geplaatst op 21-01-2015)

  De omgevingsvergunning voor de bouw van 9 rijenwoningen (een blok van 4 en een blok van 5) is verleend en inmiddels onherroepelijk. Het ontgraven van de bouwkuipen voor deze woningen zal half februari 2015 gereed zijn. Hierna start KBK met de bouw, dit zal ca. eind februari 2015 zijn.

  Lees meer
 • Veilig thuis meldpunt - Geweld stopt niet vanzelf(Geplaatst op 06-01-2015)
  logo Veilig thuis

  Per 1 januari 2015 is 0800-2000 het landelijke nummer om in contact te komen met het Veilig Thuis meldpunt bij u in de buurt.

  Lees meer
 • Uitnodiging voor bedrijvenbijeenkomst N244 op maandag 26 januari 2015(Geplaatst op 05-01-2015)

  Provincie Noord-Holland organiseert maandag 26 januari 2015 van 19.00 uur tot 21.00 uur een bedrijvenbijeenkomst in Purmerend over de vernieuwing van de N244. De bijeenkomst vindt plaats in het Projectbureau & Infocentrum N244 aan de Polderweg 119 te Purmerend (voormalige Noordweg). Bedrijven in de omgeving zijn van harte welkom. Aanmelden is verplicht en kan via www.infoN244.nl

  Lees meer
 • Nieuwe regels voor sociale huurwoning: woonduur verdwijnt, alleen inschrijfduur telt (Geplaatst op 22-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet in Nederland: iedereen moet zo veel mogelijk kunnen wonen op de plek waar hij wil. Gemeenten mogen bijvoorbeeld minder sociale huurwoningen reserveren voor eigen inwoners. In de stadsregio Amsterdam veranderen daardoor de regels. De opgebouwde woonduur vervalt.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten 16 december 2014(Geplaatst op 23-12-2014)
  Raadzaal Oosthuizen.

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 16 december 2014 de volgende besluiten genomen:

  Lees meer
 • Publicaties gemeente Zeevang in “De Uitkomst”(Geplaatst op 17-12-2014)

  Na het stoppen van de Polder Express is de gemeente Zeevang op zoek gegaan naar een andere krant voor haar gemeentelijke publicaties. Er is besloten vanaf 6 januari 2015 t/m 29 december 2015 onze gemeentelijke publicaties in “De Uitkomst” te publiceren.

  Lees meer
 • Bekendmaking Uitwerkingsplan Waterrijk Multifunctionele Accommodatie 2014 (Geplaatst op 30-10-2014)

  Burgemeester en wethouders van Zeevang maken, ingevolge het bepaalde in art. 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij in de vergadering van 21 oktober 2014 gewijzigd heeft vastgesteld het: ‘Uitwerkingsplan Waterrijk Multifunctionele Accommodatie 2014’ (planidentificatie NL.IMRO.0478.UPWaterrijkMFA2014-VG01’).

  Lees meer
 • Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand?(Geplaatst op 18-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, kan met de wijzigingen te maken krijgen. Over de belangrijkste wijzigingen leest u hier.

  Lees meer
 • Onjuiste informatie aanbieding percelen bouwgrond grenzend aan plan Waterrijk(Geplaatst op 07-10-2014)

  De laatste weken worden wij als gemeente geconfronteerd met vragen om informatie inzake twee percelen grond die te koop worden aangeboden als bouwgrond. Het betreft de percelen met de kadastrale aanduiding: gemeente Oosthuizen, sectie E, nummers E 161, 162 & 164, grootte 4.88 ha.
  Bij deze aanbieding wordt ten onrechte de indruk gewekt dat deze gronden bestemd zijn voor woningbouw en in ontwikkeling zullen worden gebracht nadat Waterrijk deel 1A is ontwikkeld.

  Lees meer
 • Kerstboom voor het Gemeentehuis en bij de Gemeentewerf(Geplaatst op 15-12-2014)
  kerstboom

  De gemeente heeft prachtige kerstbomen ontvangen van de heer Hoedjes en de familie Slokker - de Waart uit Oosthuizen. Hartelijk dank! De bomen zijn te bewonderen voor het gemeentehuis en op de gemeentewerf.

  Lees meer
 • Burgernetdeelnemers maken Zeevang veiliger(Geplaatst op 10-12-2014)
  Logo Burgernet.

  In de kernen van Zeevang voelen inwoners zich doorgaans veilig. Maar ook in onze gemeente zijn soms criminelen actief, zoals woninginbrekers. Gelukkig gaat het hier om beperkte aantallen. Om die veilige leefomgeving te behouden is uw hulp hard nodig.

  Lees meer
 • Agenten op straat krijgen nieuw uniform(Geplaatst op 08-12-2014)
  nieuw uniform politie

  Agenten in Noord-Holland, die werkzaam zijn op straat, zijn vanaf 8 december 2014 te zien in een nieuw uniform. Dit operationele uniform is praktisch, comfortabel en past beter bij het afwisselende werk van de politie dan het meer formele, huidige uniform.

  Lees meer
 • Jeugdbus Kopgroep Bibliotheken rijdt per januari 2015 in Zeevang(Geplaatst op 08-12-2014)
  jeugdbus

  Per januari 2015 rijdt in Zeevang de jeugdbus van KopGroep Bibliotheken. De bibliobus van Karmac Bibliotheek Services rijdt 18 december voor het laatst.

  Lees meer
 • Verkeersregelaar in 2015(Geplaatst op 01-12-2014)

  In 2014 was het voor het eerst dat er een digitale cursus gevolgd kon worden om in de gemeente Zeevang als Verkeersregelaar te kunnen optreden tijdens evenementen. Het is voor verenigingen heel belangrijk om voldoende vrijwillige verkeersregelaars in te kunnen zetten tijdens hun activiteiten. Het behaalde certificaat was geldig voor de periode van één jaar.

  Lees meer
 • Nieuwe dienstregeling EBS(Geplaatst op 01-12-2014)
  Logo EBS

  Op 14 december 2014 gaat de nieuwe dienstregeling van EBS in. 

  Kijk voor informatie op de website van EBS. Lees meer

 • Voorlopig ontwerp MFA goed ontvangen door gebruikers(Geplaatst op 27-11-2014)

  Op 26 november jl. vond een inloopavond in het Gemeentehuis plaats voor presentatie van het voorlopig ontwerp van de MFA Oosthuizen. Voorafgaand hieraan is een vertegenwoordiging van hoofdgebruikers van het nieuwe gebouw geïnformeerd over de ontwikkeling.

  Lees meer
 • Krijgt u (langdurige) zorg?(Geplaatst op 27-11-2014)
  hoe verandert mijn zorg

  Dan is de website www.hoeverandertmijnzorg.nl voor u. Want in 2015 verandert er veel in de zorg.

  Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling Warder 52’(Geplaatst op 25-11-2014)

  Burgemeester en wethouders van Zeevang maken bekend dat, overeenkomstig artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling Warder 52 (planidentificatie Nl.IMRO.0478.BPWarder52-ON01) voor een ieder ter inzage ligt.

  Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Beets 47 ter inzage(Geplaatst op 18-11-2014)

  Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor de locatie Beets 47 te Beets. Volgens het huidige bestemmingsplan “Dorpskernen 2011” zijn ter plaatse 2 woningen mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Beets 47’ voorziet in de bouw van 4 nieuwe kleine starterswoningen op die locatie. Voor de bouw van die woningen is op 23 oktober 2014 tevens een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangevraagd. 

  Lees meer
 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Hobrede 35 2014’(Geplaatst op 18-11-2014)

  Burgemeester en wethouders van Zeevang maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Hobrede 35 2014’ (planidentificatie ‘NL.IMRO.0478.BPHobrede352014-VG01’) op 11 november 2014 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad.

  Lees meer
 • Waar moet ik naartoe als mijn AWBZ indicatie binnenkort eindigt?(Geplaatst op 17-11-2014)

  Waar moet ik naartoe als mijn AWBZ indicatie binnenkort eindigt?
  Als uw AWBZ-indicatie binnenkort eindigt, kan het voor u verwarrend zijn waar u een aanvraag voor een nieuwe indicatie kunt indienen. Daarom zetten wij dit graag voor u op een rijtje.

  Lees meer
 • 1 januari 2015 wordt de nieuwe Jeugdwet van kracht.(Geplaatst op 17-11-2014)

  Juiste hulp voor ouder en kind
  Op 1 januari 2015 wordt de nieuwe Jeugdwet van kracht. Met deze wet willen we er onder andere voor zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders de juiste hulp krijgen. Deze hulp kunnen ouders krijgen via het Centrum voor Jeugd en Gezin, dat onderdeel is van het Breed Loket in het gemeentehuis van Zeevang. U kunt hier met veel verschillende vragen rond jeugd hier terecht.

  Lees meer
 • Mantelzorg is geen keuze, “je doet het gewoon”(Geplaatst op 17-11-2014)

  Als een dierbare hulpbehoevend wordt, is het voor veel mensen bijna vanzelfsprekend dat zij de zorg op zich nemen. Het geven van deze zorg is vaak intensief en kan erg zwaar worden. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken besteedt de gemeente Zeevang extra aandacht aan mantelzorgers.

  Lees meer
 • Iedereen doet mee in de samenleving(Geplaatst op 17-11-2014)

  De wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) gaan vanaf 2015 samen in één regeling: de Participatiewet.

  Lees meer
 • Wetsvoorstel fusie Edam-Volendam en Zeevang aangeboden aan Tweede Kamer(Geplaatst op 13-11-2014)

  De gemeenten Edam-Volendam en Zeevang hebben bericht ontvangen dat het wetsvoorstel tot samenvoeging van de beide gemeenten per 1 januari 2016 aangeboden is aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

  Lees meer
 • Gemeenteraden kiezen voor Edam-Volendam(Geplaatst op 31-10-2014)

  Beide gemeenteraden hebben op 30 oktober gekozen voor Edam-Volendam als naam van de nieuw te vormen gemeente. Hiermee volgen de raden het advies van de beide colleges. Een van de belangrijkste argumenten om voor deze naam te kiezen, is dat de combinatie Edam-Volendam een sterk merk is en is geografisch duidelijk herkenbaar. De gemeenten Edam-Volendam en Zeevang gaan per 1 januari 2016 een nieuwe gemeente vormen.

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie