Laatste nieuws

 • Led-congres 23 oktober(Geplaatst op 15-09-2014)

  Tegenwoordig horen zonnepanelen bij het straatbeeld. Ook steeds meer bedrijven maken gebruik van de voordelen die zonnepanelen bieden. Net als zonnepanelen zorgt led-verlichting voor een aanzienlijke energiebesparing, maar door de langere levensduur ook een besparing op onderhoudskosten. Daarnaast biedt led-verlichting voordelen op het gebied van lichtkwaliteit en digitalisering van verlichting.

  Lees meer
 • Vervanging riolering Seevancksweg(Geplaatst op 15-09-2014)

  Bij het vervangen van de riolering nabij het gedeelte Seevancksweg 1 t/m 20 te Oosthuizen is gebleken dat de aanwezige funderingslaag dikker blijkt te zijn en daardoor moeilijker te verwijderen. Om de overlast voor de aanwonenden te beperken is besloten om de funderingslaag eerst stuk te prikken en in zijn geheel te verwijderen. Hierdoor zal de wegafsluiting inclusief het asfalteren van het bovengenoemde gedeelte tot en met vrijdag 3 oktober gaan duren.

  Lees meer
 • Weekendafsluiting 19-22 september N244/A7 (op- en afrit) in de Beemster(Geplaatst op 15-09-2014)

  De provincie Noord-Holland werkt in het weekend van vrijdag 19 tot maandag 22 september aan de provinciale weg N244 in de Beemster, nabij de A7. De rotonde wordt definitief omgevormd tot een kruispunt met verkeerslichten. De werkzaamheden leveren verkeershinder op. 

  Lees meer
 • Raadsbesluiten 9 september 2014(Geplaatst op 11-09-2014)

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering 9 september 2014 de volgende besluiten genomen:

  Lees meer
 • Levendige bijeenkomsten over toekomstvisie(Geplaatst op 11-09-2014)

  Eind augustus hebben in Oosthuizen, Edam en Volendam drie bijeenkomsten met maatschappelijke organisaties en inwoners plaats gevonden over de toekomstvisie van de nieuwe gemeente. In totaal hebben zo'n 100 deelnemers met elkaar van gedachten gewisseld en suggesties naar voren gebracht.

  Lees meer
 • Basisscholen, gemeente en Veilig Verkeer Nederland slaan de handen ineen voor een verkeersveilige schoolomgeving. Doet u mee?(Geplaatst op 08-09-2014)

  Bijeenkomst op 22 september in het gemeentehuis. Te hard rijden, kriskras geparkeerde auto’s, fietsen op de stoep, kinderen die onzeker zijn op de fiets. Een heel herkenbare situatie in de schoolspits. En allemaal factoren die van invloed zijn op de verkeersveiligheid van de schoolomgeving.  Wij willen daar wat aan doen, zodat ieder kind elke dag veilig thuiskomt. 

  Lees meer
 • Openbare vergadering van de raad van de gemeente Zeevang dinsdag 9 september 2014(Geplaatst op 03-09-2014)

  Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zeevang op dinsdag 9 september 2014, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen. Voor aanvang van de vergadering is er vanaf 19.15 uur gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de kantine van het gemeentehuis.

  Lees meer
 • Inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Warder 52(Geplaatst op 02-09-2014)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maakt bekend dat met ingang van 22 augustus 2014 gedurende zes weken het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Warder 52’ (planidentificatie NL.IMRO.0478.BPWarder52-VO01) in het kader van de inspraakprocedure voor een ieder ter inzage ligt.

  Lees meer
 • Ontwerp uitwerkingsplan Waterrijk MFA 2014(Geplaatst op 15-08-2014)

  Burgemeester en wethouders maken conform het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp Uitwerkingsplan Waterrijk Multifunctionele Accommodatie Waterrijk 2014 (planidentificatie NL.IMRO.0478.UPWaterrijkMFA2014-ON01) ter inzage ligt.

  Lees meer
 • Onderzoek verblijfsaccommodaties in de ISW-regio(Geplaatst op 26-08-2014)

  De gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zeevang vormen de regio Waterland. Zij werken samen via het ISW: Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland. Binnen dit samenwerkingsverband is er behoefte aan een helder beeld van de huidige en toekomstige marktruimte voor verblijfsaccommodaties in de regio en het te voeren beleid voor deze sector.

  Lees meer
 • Renovatie riolering Seevancksweg(Geplaatst op 22-08-2014)

  Vanaf maandag 1 september 2014 (week 36) zullen de werkzaamheden ten behoeve van de renovatie van de riolering van de Seevancksweg te Oosthuizen van start gaan.De werkzaamheden zullen niet alleen bestaan uit het vervangen van de riolering, maar ook uit het relinen van een deel van de riolering. Na het vervangen van de riolering zal er voor het gedeelte tussen Westeinde en de Zwanebloemlaan een asfaltverharding worden aangebracht.

  Lees meer
 • Vanaf 17 augustus nieuwe dienstregeling EBS(Geplaatst op 15-07-2014)
 • Voortgang stedenbouwkundige inpassing MFA Oosthuizen(Geplaatst op 02-06-2014)

  In het kader van de stedenbouwkundige inpassing van de te ontwikkelen Multifunctionele Accommodatie (MFA) Oosthuizen in Waterrijk  heeft op 17 april een bewonersavond op het gemeentehuis plaats gevonden. De belangstelling was groot en veel inwoners hebben hun ideeen en visie gegeven. Ook zijn zowel de projectgroep (waarin de toekomstige gebruikers, o.a. verenigingen van de MFA, zijn vertegenwoordigd) als de raadswerkgroep geraadpleegd  over de vier stedenbouwkundige modellen.

  Lees meer
 • Hoogheemraadschap bouwt gemaal bij Schardam(Geplaatst op 14-04-2014)
  Gemaal Schardam

  Pompen tegen de wind in. Overtollig regenwater op de Schermerboezem kan maar op twee plekken uit de provincie worden gemalen: bij Den Helder en bij Zaandam. Om meer maalcapaciteit te hebben in tijden van zware neerslag, bouwt het hoogheemraadschap een nieuw gemaal bij Schardam. Binnenkort starten de eerste werkzaamheden. Op 23 april aanstaande is er een inloopavond voor omwonenden en belangstellenden.

  Lees meer
 • Installatie nieuwe gemeenteraad Zeevang(Geplaatst op 27-03-2014)
  Installatie nieuwe gemeenteraad

  Dinsdag, 25 maart 2014, zijn de geloofsbrieven van de op 19 maart gekozen raadsleden onderzocht. Er zijn door de commissieleden geen beletselen geconstateerd. De raadsleden worden vandaag tijdens een bijzondere, openbare raadsvergadering geïnstalleerd.

  Lees meer
 • Oehoe in de omgeving van Kwadijk(Geplaatst op 27-03-2014)
  Oehoe

  Sinds enkele weken vertoont een vrouwelijke Oehoe in de omgeving van Kwadijk tijdens de donkere uren agressief gedrag jegens mensen.

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie