Laatste nieuws

 • Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 18 maart 2015(Geplaatst op 04-03-2015)
  Afbeelding rood potlood en stemformulier.

  Op woensdag 18 maart 2015 vinden er gecombineerde Provinciale staten- en Waterschapsverkiezingen plaats. Wilt u een partij promoten zie dan hier een lijstje met onze plakplaatsen.

  Lees meer
 • Wijkagent niet aanwezig(Geplaatst op 03-03-2015)

  Wegens omstandigheden is er aanstaande maandag 9 maart geen wijkagent aanwezig in het gemeentehuis. Mocht u een dringende vraag hebben dan kunt u contact opnemen met het KCC via 0299-409409.

  Lees meer
 • Onjuiste informatie aanbieding percelen bouwgrond grenzend aan plan Waterrijk(Geplaatst op 03-03-2015)

  De afgelopen maanden worden wij als gemeente geconfronteerd met vragen om informatie inzake percelen grond die te koop worden aangeboden als bouwgrond. Het betreft de percelen met de kadastrale aanduiding: gemeente Oosthuizen, sectie E, nummers E 161, 162 & 164, grootte 4.88 ha. Bij deze aanbieding wordt ten onrechte de indruk gewekt dat deze gronden bestemd zijn voor woningbouw en in ontwikkeling zullen worden gebracht nadat Waterrijk deel 1A is ontwikkeld.

  Lees meer
 • Bewoners en ondernemers in actie voor zonnepanelen op scholen Zeevang(Geplaatst op 25-02-2015)

  Vanuit het Energieakkoord liggen er hoge ambities als het gaat om het duurzaam opwekken van energie. Gemeenten hebben hierin een voorbeeldfunctie. Om hier invulling aan te geven, stelt gemeente Zeevang een bedrag van € 19.500,- beschikbaar voor zonnepanelen op de vier kleine basisscholen in de gemeente. Door de toepassing van zonnepanelen zal de energierekening van de scholen fors dalen.

  Lees meer
 • Rectificatie aanslag gemeentelijke belastingen 2015(Geplaatst op 24-02-2015)

  24-2-2015: Enkele dagen geleden heeft u van de gemeente Zeevang de aanslag gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Indien u een automatische incasso heeft afgegeven is op de aanslag per abuis onderstaande tekst geplaatst:

  Lees meer
 • Raadsbesluiten vergadering 17 februari 2015(Geplaatst op 20-02-2015)

  De raad heeft in zijn vergadering van 17 februari 2015 de volgende besluiten genomen.

  Lees meer
 • Nieuwe regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad naar Regioraad(Geplaatst op 20-02-2015)

  Vanaf 1 juli 2015 worden sociale huurwoningen van corporaties in de stadsregio Amsterdam alleen nog toegewezen op basis van inschrijfduur bij WoningNet en wordt 15% van het aanbod verloot. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam legt dit voorstel voor actualisatie van de regels op het gebied van woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad voor aan de Regioraad van de Stadsregio op 17 maart 2015.

  Lees meer
 • Inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan IJsselmeerdijk 27(Geplaatst op 17-02-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maakt bekend dat met ingang van 18 februari 2015 gedurende twee weken het voorontwerp van het bestemmingsplan IJsselmeerdijk 27 in het kader van de inspraak en het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage ligt.

  Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-omgevingsvergunning en Besluit hogere waarde geluidhinder Oosteinde 60, Oosthuizen ter inzage(Geplaatst op 10-02-2015)

  Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor de locatie Oosteinde 60 te Oosthuizen. Het bestemmingsplan voorziet in het kader va114n bedrijfsbeëindiging in een gedeeltelijke sanering van de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen en de bouw van een nieuwe woning (Oosteinde 56a). Voor de bouw van die woning is op 24 december 2014 tevens een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangevraagd. 

  Lees meer
 • Stemmen met een kiezerspas(Geplaatst op 03-02-2015)

  Op 18 maart vinden gelijktijdig twee verkiezingen plaats. In de gemeente Zeevang gaat het om de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland en de verkiezing voor het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In onderstaande openbare kennisgevingen leest u hoe de procedure is bij het stemmen bij volmacht en het stemmen met een kiezerspas.

  Lees meer
 • Stemmen bij volmacht(Geplaatst op 03-02-2015)

  Op 18 maart vinden gelijktijdig twee verkiezingen plaats. In de gemeente Zeevang gaat het om de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Holland en de verkiezing voor het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In onderstaande openbare kennisgevingen leest u hoe de procedure is bij het stemmen bij volmacht en het stemmen met een kiezerspas.

   

  Lees meer
 • Zeevangers breien Oosthuizen aan Edam-Volendam vast!(Geplaatst op 22-01-2015)
  wildbreien

  De N247 wordt steeds kleuriger en de gemeenten Zeevang en Edam-Volendam worden met elkaar "verbonden". Een leuk artikel over het breien.

  Lees meer
 • Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand?(Geplaatst op 18-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, kan met de wijzigingen te maken krijgen. Over de belangrijkste wijzigingen leest u hier.

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie