Laatste nieuws

 • Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand?(Geplaatst op 18-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, kan met de wijzigingen te maken krijgen. Over de belangrijkste wijzigingen leest u hier.

  Lees meer
 • Publicaties gemeente Zeevang in “De Uitkomst”(Geplaatst op 17-12-2014)

  Na het stoppen van de Polder Express is de gemeente Zeevang op zoek gegaan naar een andere krant voor haar gemeentelijke publicaties. Er is besloten vanaf 6 januari 2015 t/m 29 december 2015 onze gemeentelijke publicaties in “De Uitkomst” te publiceren.

  Lees meer
 • Onjuiste informatie aanbieding percelen bouwgrond grenzend aan plan Waterrijk(Geplaatst op 07-10-2014)

  De laatste weken worden wij als gemeente geconfronteerd met vragen om informatie inzake twee percelen grond die te koop worden aangeboden als bouwgrond. Het betreft de percelen met de kadastrale aanduiding: gemeente Oosthuizen, sectie E, nummers E 161, 162 & 164, grootte 4.88 ha.
  Bij deze aanbieding wordt ten onrechte de indruk gewekt dat deze gronden bestemd zijn voor woningbouw en in ontwikkeling zullen worden gebracht nadat Waterrijk deel 1A is ontwikkeld.

  Lees meer
 • Gewijzigde openingstijden tijdens feestdagen (Geplaatst op 15-12-2014)
  gemeentehuis

  Tijdens de feestdagen zijn de openingstijden  van het Gemeentehuis aangepast.

  Lees meer
 • Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2015(Geplaatst op 15-12-2014)
  nieuwjaarsreceptie

  Het gemeentebestuur nodigt een ieder uit voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 5 januari 2015.

  Lees meer
 • Kerstboom voor het Gemeentehuis en bij de Gemeentewerf(Geplaatst op 15-12-2014)
  kerstboom

  De gemeente heeft prachtige kerstbomen ontvangen van de heer Hoedjes en de familie Slokker - de Waart uit Oosthuizen. Hartelijk dank! De bomen zijn te bewonderen voor het gemeentehuis en op de gemeentewerf.

  Lees meer
 • Nieuwe Huisvestingswet verandert regels in stadsregio Amsterdam(Geplaatst op 15-12-2014)
  logo woningnet

  Sociale huur: woonduur verdwijnt, alleen inschrijfduur telt

  Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet in Nederland die er voor zorgt dat iedereen zo veel mogelijk kan wonen op de plek waar hij wil. Gemeenten mogen bijvoorbeeld minder sociale huurwoningen reserveren voor eigen inwoners of voor mensen die in de buurt werken.

  Lees meer
 • Burgernetdeelnemers maken Zeevang veiliger(Geplaatst op 10-12-2014)
  Logo Burgernet.

  In de kernen van Zeevang voelen inwoners zich doorgaans veilig. Maar ook in onze gemeente zijn soms criminelen actief, zoals woninginbrekers. Gelukkig gaat het hier om beperkte aantallen. Om die veilige leefomgeving te behouden is uw hulp hard nodig.

  Lees meer
 • Buurtauto Stop Woninginbraken nu ook actief in Zeevang(Geplaatst op 10-12-2014)

  Woninginbraken vormen nog steeds groot veiligheidsprobleem in onze samenleving. Elke inbraak is er één teveel en heeft een grote impact op het veiligheidsgevoel van het slachtoffer. De gemeente Zeevang is een veilige gemeente, maar ook hier wordt nog te vaak ingebroken.

  Lees meer
 • Agenten op straat krijgen nieuw uniform(Geplaatst op 08-12-2014)
  nieuw uniform politie

  Agenten in Noord-Holland, die werkzaam zijn op straat, zijn vanaf 8 december 2014 te zien in een nieuw uniform. Dit operationele uniform is praktisch, comfortabel en past beter bij het afwisselende werk van de politie dan het meer formele, huidige uniform.

  Lees meer
 • Jeugdbus Kopgroep Bibliotheken rijdt per januari 2015 in Zeevang(Geplaatst op 08-12-2014)
  jeugdbus

  Per januari 2015 rijdt in Zeevang de jeugdbus van KopGroep Bibliotheken. De bibliobus van Karmac Bibliotheek Services rijdt 18 december voor het laatst.

  Lees meer
 • Gewijzigde openingstijden tijdens de feestdagen(Geplaatst op 02-12-2014)

  Klik op lees meer voor meer informatie.

  Lees meer
 • Verkeersregelaar in 2015(Geplaatst op 01-12-2014)

  In 2014 was het voor het eerst dat er een digitale cursus gevolgd kon worden om in de gemeente Zeevang als Verkeersregelaar te kunnen optreden tijdens evenementen. Het is voor verenigingen heel belangrijk om voldoende vrijwillige verkeersregelaars in te kunnen zetten tijdens hun activiteiten. Het behaalde certificaat was geldig voor de periode van één jaar.

  Lees meer
 • Nieuwe regelgeving afsteken vuurwerk op Oudjaarsdag(Geplaatst op 01-12-2014)
  vuurwerk

  Dit jaar verandert het Vuurwerkbesluit. Voortaan mag op 31 december alleen nog tussen 18.00 en 02.00 uur vuurwerk worden afgestoken.

  Lees meer
 • Nieuwe dienstregeling EBS(Geplaatst op 01-12-2014)
  Logo EBS

  Op 14 december 2014 gaat de nieuwe dienstregeling van EBS in. 

  Kijk voor informatie op de website van EBS. Lees meer

 • Herbestraten Ons Belang te Middelie(Geplaatst op 01-12-2014)

  In de periode van woensdag 3 december (ca. 7.00 uur) tot en met vrijdag 19 december 2014 (ca. 16.30 uur) zullen er werkzaamheden worden uitgevoerd aan de bestrating bij de woningen Ons Belang 1 tot en met 22 te Middelie.

  Lees meer
 • Voorlopig ontwerp MFA goed ontvangen door gebruikers(Geplaatst op 27-11-2014)

  Op 26 november jl. vond een inloopavond in het Gemeentehuis plaats voor presentatie van het voorlopig ontwerp van de MFA Oosthuizen. Voorafgaand hieraan is een vertegenwoordiging van hoofdgebruikers van het nieuwe gebouw geïnformeerd over de ontwikkeling.

  Lees meer
 • Krijgt u (langdurige) zorg?(Geplaatst op 27-11-2014)
  hoe verandert mijn zorg

  Dan is de website www.hoeverandertmijnzorg.nl voor u. Want in 2015 verandert er veel in de zorg.

  Lees meer
 • Nieuwe regels voor sociale huurwoning(Geplaatst op 25-11-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet in Nederland: iedereen moet zo veel mogelijk kunnen wonen op de plek waar hij wil. Gemeenten mogen bijvoorbeeld minder sociale huurwoningen reserveren voor eigen inwoners. In de stadsregio Amsterdam veranderen daardoor de regels. De opgebouwde woonduur vervalt.

  Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling Warder 52’(Geplaatst op 25-11-2014)

  Burgemeester en wethouders van Zeevang maken bekend dat, overeenkomstig artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling Warder 52 (planidentificatie Nl.IMRO.0478.BPWarder52-ON01) voor een ieder ter inzage ligt.

  Lees meer
 • Inschrijven aanbesteding Wmo/ AWBZ nieuwe aanbieders(Geplaatst op 24-11-2014)

  Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding en dagbesteding vanuit de AWBZ. Er heeft al een ronde van bestuurlijk aanbesteden voor de functie begeleiding plaatsgevonden. Deze ronde heeft voor de regio Zaanstreek-Waterland contracten met 44 zorgaanbieders opgeleverd. Bent u een zorgaanbieder en wilt ook diensten leveren op het gebied van huishoudelijke hulp en begeleiding en dagbesteding? Dan kunt u zich nog aanmelden voor de aanbestedingsprocedure.

  Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Beets 47 ter inzage(Geplaatst op 18-11-2014)

  Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor de locatie Beets 47 te Beets. Volgens het huidige bestemmingsplan “Dorpskernen 2011” zijn ter plaatse 2 woningen mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Beets 47’ voorziet in de bouw van 4 nieuwe kleine starterswoningen op die locatie. Voor de bouw van die woningen is op 23 oktober 2014 tevens een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangevraagd. 

  Lees meer
 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Hobrede 35 2014’(Geplaatst op 18-11-2014)

  Burgemeester en wethouders van Zeevang maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Hobrede 35 2014’ (planidentificatie ‘NL.IMRO.0478.BPHobrede352014-VG01’) op 11 november 2014 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad.

  Lees meer
 • Nieuw model rijbewijs(Geplaatst op 18-11-2014)

  De RDW geeft sinds 14 november een nieuw rijbewijs uit met een chip en een nieuwe vormgeving. Het nieuwe rijbewijs heeft meerdere moderne echtheidskenmerken. Ook bevat het rijbewijs een chip. Deze is vanaf de buitenkant niet te zien. Op de chip staan dezelfde gegevens als ook op het rijbewijs te lezen zijn.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten 11 november 2014(Geplaatst op 17-11-2014)

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 11 november 2014 de volgende besluiten genomen:

  Lees meer
 • Waar moet ik naartoe als mijn AWBZ indicatie binnenkort eindigt?(Geplaatst op 17-11-2014)

  Waar moet ik naartoe als mijn AWBZ indicatie binnenkort eindigt?
  Als uw AWBZ-indicatie binnenkort eindigt, kan het voor u verwarrend zijn waar u een aanvraag voor een nieuwe indicatie kunt indienen. Daarom zetten wij dit graag voor u op een rijtje.

  Lees meer
 • 1 januari 2015 wordt de nieuwe Jeugdwet van kracht.(Geplaatst op 17-11-2014)

  Juiste hulp voor ouder en kind
  Op 1 januari 2015 wordt de nieuwe Jeugdwet van kracht. Met deze wet willen we er onder andere voor zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders de juiste hulp krijgen. Deze hulp kunnen ouders krijgen via het Centrum voor Jeugd en Gezin, dat onderdeel is van het Breed Loket in het gemeentehuis van Zeevang. U kunt hier met veel verschillende vragen rond jeugd hier terecht.

  Lees meer
 • Mantelzorg is geen keuze, “je doet het gewoon”(Geplaatst op 17-11-2014)

  Als een dierbare hulpbehoevend wordt, is het voor veel mensen bijna vanzelfsprekend dat zij de zorg op zich nemen. Het geven van deze zorg is vaak intensief en kan erg zwaar worden. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken besteedt de gemeente Zeevang extra aandacht aan mantelzorgers.

  Lees meer
 • Iedereen doet mee in de samenleving(Geplaatst op 17-11-2014)

  De wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) gaan vanaf 2015 samen in één regeling: de Participatiewet.

  Lees meer
 • Wetsvoorstel fusie Edam-Volendam en Zeevang aangeboden aan Tweede Kamer(Geplaatst op 13-11-2014)

  De gemeenten Edam-Volendam en Zeevang hebben bericht ontvangen dat het wetsvoorstel tot samenvoeging van de beide gemeenten per 1 januari 2016 aangeboden is aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

  Lees meer
 • Inloopavond voorlopig ontwerp MFA(Geplaatst op 11-11-2014)

  Graag willen wij u uitnodigen voor  de inloopbijeenkomst voor presentatie van het voorlopig ontwerp van de MFA Oosthuizen. De inloopbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 25 november in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen, tussen 18.30 en 20 uur.

  Lees meer
 • Kinderen van basisschool Het Kraaiennest brengen burgemeester Heerschop ontbijtje in de Raadszaal(Geplaatst op 06-11-2014)
  burgemeestersontbijt

  Vanochtend brachten 20 kinderen van OBS Het Kraaiennest uit Oosthuizen een ontbijtje bij burgemeester Heerschop op het gemeentehuis. In de Raadszaal gaven ze met dat gezamenlijk Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van Het Nationaal Schoolontbijt, waarbij ruim 500.000 kinderen samen ontbijten op zo’n 2.500 basisscholen.

  Lees meer
 • Gemeenteraden kiezen voor Edam-Volendam(Geplaatst op 31-10-2014)

  Beide gemeenteraden hebben op 30 oktober gekozen voor Edam-Volendam als naam van de nieuw te vormen gemeente. Hiermee volgen de raden het advies van de beide colleges. Een van de belangrijkste argumenten om voor deze naam te kiezen, is dat de combinatie Edam-Volendam een sterk merk is en is geografisch duidelijk herkenbaar. De gemeenten Edam-Volendam en Zeevang gaan per 1 januari 2016 een nieuwe gemeente vormen.

  Lees meer
 • Bekendmaking Uitwerkingsplan Waterrijk Multifunctionele Accommodatie 2014 (Geplaatst op 30-10-2014)

  Burgemeester en wethouders van Zeevang maken, ingevolge het bepaalde in art. 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij in de vergadering van 21 oktober 2014 gewijzigd heeft vastgesteld het: ‘Uitwerkingsplan Waterrijk Multifunctionele Accommodatie 2014’ (planidentificatie NL.IMRO.0478.UPWaterrijkMFA2014-VG01’).

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie