Laatste nieuws

 • Bekendmaking Uitwerkingsplan Waterrijk Multifunctionele Accommodatie 2014 (Geplaatst op 30-10-2014)

  Burgemeester en wethouders van Zeevang maken, ingevolge het bepaalde in art. 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij in de vergadering van 21 oktober 2014 gewijzigd heeft vastge-steld het:

  ‘Uitwerkingsplan Waterrijk Multifunctionele Accommodatie 2014’ (planidentificatie NL.IMRO.0478.UPWaterrijkMFA2014-VG01’).

  Lees meer
 • Koopkrachttegemoetkoming lage inkomens in 2014(Geplaatst op 27-10-2014)

  Bent u 18 jaar of ouder en is uw inkomen niet hoger dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een eenmalige koopkrachttegemoetkoming in 2014. U moet dan op 1 september 2014 in de Basisregistratie Personen ingeschreven staan als inwoner van de gemeente Zeevang.

  Lees meer
 • Rectificatie inloopbijeenkomsten versterking Markermeerdijken(Geplaatst op 21-10-2014)
  Logo HHNK.

  Op donderdag 16 oktober jl. verstuurde Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een aankondiging van diverse inloopbijeenkomsten voor de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. Voor het tracé Scharwoude-Schardam is hierin een onjuiste datum en locatie vermeld. Deze bijeenkomst vindt niet plaats op woensdag 29 oktober a.s.  in het verzorgingstehuis Seevanck in Oosthuizen, maar op woensdag 26 november a.s. in Meerzicht Dienstencentrum, T. van der Meerstraat 57, 1634 EE, Scharwoude.

  Lees meer
 • 5 NOVEMBER: 'ER OP UIT' beurs(Geplaatst op 16-10-2014)

  Wil jij deze winter niet binnen blijven zitten? Trek erop uit! Ontdek waar je de lekkerste appeltaart kunt eten, het beste terrasje van Volendam kunt vinden, de verhalen van Dik Trom kunt beleven, hoe je met streekproducten de heerlijkste gerechten kunt bereiden, actief de Gouwzee op kunt of volledig tot ontspanning kunt komen.

  Lees meer
 • Programmabegroting 2015(Geplaatst op 15-10-2014)
  Afbeelding van geld.

  Tijdens de openbare raadsvergadering van 11 november a.s. zal de gemeenteraad zich buigen over de Programmabegroting 2015. Hieraan voorafgaand zal  een technische begrotingsbehandeling  plaatsvinden op 28  oktober a.s. Aan de leden van de raad zijn de Programmabegroting 2015 en de meerjarenraming 2016 -2018  verstrekt.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten 7 oktober 2014(Geplaatst op 15-10-2014)
  Raadzaal.

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering op 7 oktober 2014 de volgende besluiten genomen:

  Lees meer
 • Florapro winnaar Let's DO Award 2014(Geplaatst op 13-10-2014)

  Afgelopen donderdag werd tijdens de Nacht van de Duurzaamheid op 9 oktober de winnaar van de Let's DO Award in het museum Broekerveiling in Broek in Langedijk bekend gemaakt. Uit handen van duurzaamheidsmotivator Marjan Minnesma, oprichtster van Urgenda, ontvingen Ruud Steur en Jan Pieter Hartog van Florapro in Oosthuizen en Alkmaar, de prijs voor de meest 'succesvolle duurzame innovatie'.

  Lees meer
 • Maatregelen overlast schoolplein(Geplaatst op 09-10-2014)

  In september zijn er in twee weekenden vernielingen gepleegd op het schoolplein bij de basisschool Het Kraaiennest in Oosthuizen. De basisschool is ook in april 2013 en juni 2014 doelwit geweest van vandalisme. Het college heeft op 30 september 2014 besloten om maatregelen te nemen.

  Lees meer
 • Onjuiste informatie aanbieding percelen bouwgrond grenzend aan plan Waterrijk(Geplaatst op 07-10-2014)

  De laatste weken worden wij als gemeente geconfronteerd met vragen om informatie inzake twee percelen grond die te koop worden aangeboden als bouwgrond. Het betreft de percelen met de kadastrale aanduiding: gemeente Oosthuizen, sectie E, nummers E 161, 162 & 164, grootte 4.88 ha.
  Bij deze aanbieding wordt ten onrechte de indruk gewekt dat deze gronden bestemd zijn voor woningbouw en in ontwikkeling zullen worden gebracht nadat Waterrijk deel 1A is ontwikkeld.

  Lees meer
 • Openbare vergadering van de raad van de gemeente Zeevang, dinsdag 7 oktober 2014(Geplaatst op 30-09-2014)

  Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zeevang op dinsdag 7 oktober 2014, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen. Voor aanvang van de vergadering is er vanaf 19.15 uur gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de kantine van het gemeentehuis.

  Lees meer
 • Nieuwe website verkeerseducatiepunt.nl(Geplaatst op 29-09-2014)

  Er is een nieuwe website die een handig overzicht biedt over alle lessen en projecten over verkeer die in de stadsregio Amsterdam worden gesubsidieerd: www.verkeerseducatiepunt.nl. De site is speciaal gemaakt voor kinderopvang en scholen (0-18 jaar) en hun (verkeers)ouders in de stadsregio Amsterdam.

  Lees meer
 • Levendige bijeenkomsten over toekomstvisie(Geplaatst op 11-09-2014)

  Eind augustus hebben in Oosthuizen, Edam en Volendam drie bijeenkomsten met maatschappelijke organisaties en inwoners plaats gevonden over de toekomstvisie van de nieuwe gemeente. In totaal hebben zo'n 100 deelnemers met elkaar van gedachten gewisseld en suggesties naar voren gebracht.

  Lees meer
 • Inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Warder 52(Geplaatst op 02-09-2014)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maakt bekend dat met ingang van 22 augustus 2014 gedurende zes weken het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Warder 52’ (planidentificatie NL.IMRO.0478.BPWarder52-VO01) in het kader van de inspraakprocedure voor een ieder ter inzage ligt.

  Lees meer
 • Renovatie riolering Seevancksweg(Geplaatst op 22-08-2014)

  Vanaf maandag 1 september 2014 (week 36) zullen de werkzaamheden ten behoeve van de renovatie van de riolering van de Seevancksweg te Oosthuizen van start gaan.De werkzaamheden zullen niet alleen bestaan uit het vervangen van de riolering, maar ook uit het relinen van een deel van de riolering. Na het vervangen van de riolering zal er voor het gedeelte tussen Westeinde en de Zwanebloemlaan een asfaltverharding worden aangebracht.

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie