Laatste nieuws

 • Asfalteringswerkzaamheden Middelie(Geplaatst op 02-09-2015)
  Afbeelding verkeersbord wegwerkzaamheden.

  Op donderdag 10 september 2015 wordt er een inloopavond gehouden over de in het najaar uit te voeren asfalteringswerkzaamheden in Middelie. Dit betreffen de volgende weggedeelten c.q. werkzaamheden:

  Lees meer
 • Verkiezing Leukste Sportvereniging(Geplaatst op 02-09-2015)
  Afbeelding van Logo Verkiezing Leukste Sportvereniging.

  Op 7 september 2015 gaat de 4e editie van de Verkiezing van de Leukste Sportvereniging van start. Ben je trots op jouw vereniging en wil je dat aan iedereen laten zien, meld je dan voor 7 september aan!

  Lees meer
 • Politievrijwilligers voor een veiliger samenleving(Geplaatst op 02-09-2015)
  Logo Politie.

  Naast je dagelijks werk, op straat in uniform aan de slag als politieman of- vrouw. Om bij te dragen aan een veilige samenleving hoef je geen beroepsagent te zijn. Als vrijwilliger kun je de politie helpen en problemen op straat voorkomen. De politie Noord-Holland zoekt politievrijwilligers voor de gebieden Texel, Den Helder en Zaanstad. Interesse? Meld je aan en kom op een van de voorlichtingsavonden.

  Lees meer
 • Campagne Veilig Zakelijk Internetten(Geplaatst op 01-09-2015)

  Heb jij de beveiliging van de computers, tablets en smartphones in jouw bedrijf op orde? En zijn je wifi-netwerk en servers voldoende beschermd?” MKB-Nederland biedt ondernemers de kans de veiligheid van hun digitale bedrijfsomgeving door een hacker op de proef te laten stellen en te tonen waar de digitale deuren open staan. Zo kunnen ze zich beter tegen cybercriminaliteit beschermen.

  Lees meer
 • Contract met hoofdaannemer Hecon t.b.v realisatie MFA Oosthuizen ondertekend(Geplaatst op 27-08-2015)

  In het najaar zal worden gestart met de realisatie van een MFA, een multifunctionele accommodatie in Oosthuizen. Deze wordt ontwikkeld voor basisschool Het Kraaiennest, een sportzaal voor de sportverenigingen, kinderopvang en het cultureel centrum inclusief podium voor culturele en welzijnsactiviteiten.

  Lees meer
 • Aangifte van huwelijk en partnerschap verandert vanaf 1 september 2015(Geplaatst op 27-08-2015)

  Vanaf 1 september 2015 doet u geen huwelijksaangifte of aangifte van geregistreerd partnerschap meer, maar maakt u aan de ambtenaar van de burgerlijke stand het voornemen kenbaar om te willen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te willen gaan.

  Lees meer
 • Omleiding 9 september i.v.m. afsluiting t.h.v. Oosteinde 5 te Oosthuizen(Geplaatst op 27-08-2015)
 • Inschrijving grootste fietsonderzoek ooit gestart (Geplaatst op 26-08-2015)
  Logo fietstelweek.

  Op 14 september start Nederlands grootste fietsonderzoek ooit. Voor het eerst worden alle fietsbewegingen die fietsers maken in kaart gebracht. Fietsers worden opgeroepen mee te doen aan dit onderzoek, dat een week duurt. Inmiddels hebben al meer dan 4500 deelnemers zich aangemeld. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het fietsnetwerk te verbeteren.

  Lees meer
 • Werkzaamheden A7 tussen Purmerend en Hoorn(Geplaatst op 25-08-2015)

  Rijkswaterstaat voert van 28 augustus tot 13 september 2015 onderhoud uit aan beide bruggen in de A7 bij Oudendijk. De voegovergangen van de brug worden vervangen. Overdag rijdt het verkeer via versmalde rijstroken langs de werkzaamheden; in de nachtelijke uren is steeds een rijstrook beschikbaar.

  Lees meer
 • Bekendmaking(Geplaatst op 18-08-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zeevang, gelet op artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht; maakt bekend dat het college op 8 juli 2015 heeft besloten mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend om de aanbesteding van trapliften uit te voeren.

  Lees meer
 • Stem nu op nieuw gemeentelogo Edam-Volendam(Geplaatst op 18-08-2015)
  nieuw gemeentelogo

  Vanaf 1 januari 2016 gaan gemeenten Edam-Volendam en Zeevang samen verder onder één vlag en komt er dus een nieuw gemeentelogo.

  Lees meer
 • Kennisgeving onherroepelijke inwerkingtreding bestemmingsplan ‘IJsselmeerdijk 27’(Geplaatst op 10-08-2015)

  Het ‘Bestemmingsplan ‘IJsselmeerdijk 27’ is op 23 juni 2015 door de raad van de gemeente Zeevang gewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit is geen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling). Het bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk in werking getreden.

  Lees meer
 • Waarschuwing - Aanbieding percelen grond in Oosthuizen nabij Plan-Waterrijk als bouwgrond is onjuist(Geplaatst op 29-06-2015)

  Weiland wordt aangeboden als bouwgrond. De gemeente Zeevang krijgt veel vragen van aspirant-kopers over percelen grond die grenzen aan twee delen van het plan-Waterrijk. Het gaat om de percelen met de kadastrale aanduiding gemeente Oosthuizen, sectie E, nummers 2269, 2273, 2280, 2293, 2300, 2309, 2312, 2314, 2318, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324 die in eigendom zijn van Groza B.V. te Haarlem.

  Lees meer
 • Inmeten, reinigen en inspecteren riolering(Geplaatst op 15-07-2015)

  Vooruitlopend aan het reinigen van de riolering is op woensdag 15 juli jl. begonnen met het inmeten van de inspectieputten. Om alle ontbrekende rioolgegevens te inventariseren is het nodig om alle inspectieputten te openen. Aangezien deze op verschillende plaatsen in de tuin of onder de bestrating van bewoners liggen verzoek ik u toestemming en medewerking te verlenen bij het openen hiervan. In de periode van maandag 27 juli 2015 tot en met dinsdag 25 augustus 2015 zal de riolering in de verschillende dorpskernen van de gemeente Zeevang worden gereinigd en aansluitend geïnspecteerd.

  Lees meer
 • Botulisme(Geplaatst op 27-07-2015)

  U kunt in (of langs) vijvers, vaarten, sloten en plassen zieke of dode eenden of andere watervogels tegenkomen. De kans bestaat dat deze dieren zijn besmet met botulisme, een vorm van voedselvergiftiging die verlamming veroorzaakt. Elke dode watervogel of vis kan een bron van besmetting zijn en moet daarom snel en hygiënisch worden opgeruimd.

  Lees meer
 • Maaien waterplanten Hoornsche Hop(Geplaatst op 27-07-2015)

  De provincie Noord-Holland en de gemeenten Waterland, Edam-Volendam, Zeevang en Hoorn gaan eind juli van start met het éénmalig maaien van waterplanten in het Hoornsche Hop. In totaal wordt een oppervlakte van 75 hectare waterplanten gemaaid, verspreid over een aantal locaties.

  Lees meer
 • Regionale Campagne 'Hulp vragen, Hulp geven'(Geplaatst op 14-07-2015)

  Afgelopen Mei is de regionale campagne ‘Hulp vragen, Hulp geven’ gestart. Het is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zeevang. Het doel: inwoners inspireren om hulp te vragen of hulp te geven in de eigen vertrouwde omgeving van familie, buren of vrienden.

  Lees meer
 • Categorie T op het rijbewijs(Geplaatst op 14-07-2015)

  Met ingang van 1 juli 2015 wordt het rijbewijs uitgebreid met een categorie T. Met categorie T op het rijbewijs mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met beperkte snelheid (MMBS) besturen op de openbare weg.

  Lees meer
 • Fotowedstrijd (Geplaatst op 02-07-2015)

  Wilt u uw foto op de omslag van de gemeentegids 2016? De gemeente is op zoek naar spontane digitale foto's van de samenleving en de omgeving van de gemeente.

  Lees meer
 • Enquête: help ons met de nieuwe gemeentelijke website!(Geplaatst op 26-06-2015)

  Op 1 januari 2016 worden de gemeentelijke websites zeevang.nl en edam-volendam.nl in verband met de fusie samengevoegd tot één nieuwe! Omdat de gemeente continu werkt aan het verbeteren van haar digitale dienstverlening is dit de uitgelezen mogelijkheid om u als inwoner hierbij te betrekken. En van die mogelijkheid willen wij graag gebruik maken.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten 23 juni 2015(Geplaatst op 26-06-2015)

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 23 juni 2015 de volgende besluiten genomen:

  Lees meer
 • Politie waarschuwt voor klussende oplichters(Geplaatst op 26-06-2015)
  Logo Politie.

  De politie waarschuwt voor klussende Engelssprekende oplichters in Zeevang. Het gaat om personen die stelselmatig aan de deur hun diensten aanbieden zoals het schoonmaken of renoveren van de gevel of dak, ophogen van de oprit of de voortuin en andere tuinwerkzaamheden.

  Lees meer
 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Beets 47’ en verlening omgevingsvergunning(Geplaatst op 10-03-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maken op grond van artikel 3.8,  lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Beets 47”op 17 februari 2015 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad. Tevens wordt  bekend gemaakt  dat de omgevingsvergunning  voor de bouw van 4 woningen op de betreffende locatie Beets 47 op 5 maart 2015 door het college van burgemeester en wethouders is verleend.

  Lees meer
 • Onjuiste informatie aanbieding percelen bouwgrond grenzend aan plan Waterrijk(Geplaatst op 03-03-2015)

  De afgelopen maanden worden wij als gemeente geconfronteerd met vragen om informatie inzake percelen grond die te koop worden aangeboden als bouwgrond. Het betreft de percelen met de kadastrale aanduiding: gemeente Oosthuizen, sectie E, nummers E 161, 162 & 164, grootte 4.88 ha. Bij deze aanbieding wordt ten onrechte de indruk gewekt dat deze gronden bestemd zijn voor woningbouw en in ontwikkeling zullen worden gebracht nadat Waterrijk deel 1A is ontwikkeld.

  Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-omgevingsvergunning en Besluit hogere waarde geluidhinder Oosteinde 60, Oosthuizen ter inzage(Geplaatst op 10-02-2015)

  Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor de locatie Oosteinde 60 te Oosthuizen. Het bestemmingsplan voorziet in het kader va114n bedrijfsbeëindiging in een gedeeltelijke sanering van de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen en de bouw van een nieuwe woning (Oosteinde 56a). Voor de bouw van die woning is op 24 december 2014 tevens een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangevraagd. 

  Lees meer
 • Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand?(Geplaatst op 18-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, kan met de wijzigingen te maken krijgen. Over de belangrijkste wijzigingen leest u hier.

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie