Laatste nieuws

 • Werkzaamheden aan het spoor (Geplaatst op 06-10-2015)

  Binnenkort werkt ProRail aan het spoor bij de overgang Oosteinde in Oosthuizen. De overgang wordt tijdens die werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers kunnen wel gebruik maken van de overgang. Er zullen borden worden geplaatst en tevens worden er verkeersregelaars ingezet tijdens de wegafsluiting.

  Lees meer
 • MFA Oosthuizen(Geplaatst op 06-10-2015)

   Alle informatie over de MFA is te vinden op de website www.mfa-oosthuizen.nl

  Lees meer
 • Gescheiden afvalinzameling op scholen en bij Voetbalvereniging Oosthuizen(Geplaatst op 06-10-2015)

  De scholen in Zeevang kunnen hun kunststof verpakkingsmateriaal en groente-, fruit- en tuinafval gescheiden gaan aanbieden. Binnenkort ontvangen zij hiervoor oranje en groene containers. Ook Voetbalvereniging Oosthuizen ontvangt binnenkort een oranje container voor het aanbieden van kunststof verpakkingsmateriaal.

  Lees meer
 • Werkzaamheden aan het spoor Oosteinde Oosthuizen(Geplaatst op 05-10-2015)

  In de nacht van zondag de 11e op maandag de 12e werkt ProRail aan het spoor bij de overgang Oosteinde in Oosthuizen. Dit zal wat geluidsoverlast geven en de overgang wordt tijdens die werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers kunnen wel gebruik maken van de overgang. Er zullen borden worden geplaatst en tevens worden er verkeersregelaars ingezet tijdens de wegafsluiting.

  Lees meer
 • Nieuw boerenlandpad Beets-Oudendijk(Geplaatst op 01-10-2015)
  Trekpontje

  Zeevang is bij uitstek geschikt om te wandelen. Op donderdag 1 oktober om 16.00 uur zal wet-houder Schütt (gemeente Zeevang) met wethouder Van de Pol (gemeente Koggenland) een nieuw boerenlandpad openen. Het gaat om een onverhard wandelpad dat Beets met Oudendijk verbindt. Dit wandelpad maakt deel uit van het wandelnetwerk Laag-Holland.

  Lees meer
 • Ruim 96.000 mensen laten woonduur omzetten in inschrijfduur(Geplaatst op 01-10-2015)

  Mogelijkheid nog tot 31 december 2015
  Dit jaar hebben al 96.991 inwoners van de stadsregio Amsterdam hun woonduur om laten zetten in inschrijfduur door zich in te schrijven bij WoningNet.

  Lees meer
 • Sporthal in Oosthuizen als mogelijke crisisopvanglocatie (Geplaatst op 28-09-2015)

  De gevolgen van de vluchtelingencrisis zijn nu ook in Nederland goed merkbaar. De Nederlandse overheid benadert deze vluchtelingenstroom ook als een daadwerkelijke crisis.

  Lees meer
 • Bekendmaking mandaat aanbesteding hulpmiddelen(Geplaatst op 22-09-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zeevang, gelet op artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht; maakt bekend dat het college op 18 augustus 2015 heeft besloten mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zaanstad om de aanbesteding van hulpmiddelen uit te voeren.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten 8 september 2015(Geplaatst op 11-09-2015)

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 8 september  2015 de volgende besluiten genomen:

  Lees meer
 • Start bouw MFA Oosthuizen nabij(Geplaatst op 08-09-2015)
  MFA.

  De MFA Oosthuizen in Waterrijk staat nu echt aan de vooravond van haar uitvoering. De MFA gaat onderdak bieden aan basisschool het Kraaiennest, Cultureel Centrum De Watering en Berend Botje. In de afgelopen periode heeft de gemeente een aannemer geselecteerd.

  Lees meer
 • Asfalteringswerkzaamheden Middelie(Geplaatst op 02-09-2015)
  Afbeelding verkeersbord wegwerkzaamheden.

  Op donderdag 10 september 2015 wordt er een inloopavond gehouden over de in het najaar uit te voeren asfalteringswerkzaamheden in Middelie. Dit betreffen de volgende weggedeelten c.q. werkzaamheden:

  Lees meer
 • Verkiezing Leukste Sportvereniging(Geplaatst op 02-09-2015)
  Afbeelding van Logo Verkiezing Leukste Sportvereniging.

  Op 7 september 2015 gaat de 4e editie van de Verkiezing van de Leukste Sportvereniging van start. Ben je trots op jouw vereniging en wil je dat aan iedereen laten zien, meld je dan voor 7 september aan!

  Lees meer
 • Politievrijwilligers voor een veiliger samenleving(Geplaatst op 02-09-2015)
  Logo Politie.

  Naast je dagelijks werk, op straat in uniform aan de slag als politieman of- vrouw. Om bij te dragen aan een veilige samenleving hoef je geen beroepsagent te zijn. Als vrijwilliger kun je de politie helpen en problemen op straat voorkomen. De politie Noord-Holland zoekt politievrijwilligers voor de gebieden Texel, Den Helder en Zaanstad. Interesse? Meld je aan en kom op een van de voorlichtingsavonden.

  Lees meer
 • Campagne Veilig Zakelijk Internetten(Geplaatst op 01-09-2015)

  Heb jij de beveiliging van de computers, tablets en smartphones in jouw bedrijf op orde? En zijn je wifi-netwerk en servers voldoende beschermd?” MKB-Nederland biedt ondernemers de kans de veiligheid van hun digitale bedrijfsomgeving door een hacker op de proef te laten stellen en te tonen waar de digitale deuren open staan. Zo kunnen ze zich beter tegen cybercriminaliteit beschermen.

  Lees meer
 • Aangifte van huwelijk en partnerschap verandert vanaf 1 september 2015(Geplaatst op 27-08-2015)

  Vanaf 1 september 2015 doet u geen huwelijksaangifte of aangifte van geregistreerd partnerschap meer, maar maakt u aan de ambtenaar van de burgerlijke stand het voornemen kenbaar om te willen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te willen gaan.

  Lees meer
 • Inschrijving grootste fietsonderzoek ooit gestart (Geplaatst op 26-08-2015)
  Logo fietstelweek.

  Op 14 september start Nederlands grootste fietsonderzoek ooit. Voor het eerst worden alle fietsbewegingen die fietsers maken in kaart gebracht. Fietsers worden opgeroepen mee te doen aan dit onderzoek, dat een week duurt. Inmiddels hebben al meer dan 4500 deelnemers zich aangemeld. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het fietsnetwerk te verbeteren.

  Lees meer
 • Bekendmaking(Geplaatst op 18-08-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zeevang, gelet op artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht; maakt bekend dat het college op 8 juli 2015 heeft besloten mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend om de aanbesteding van trapliften uit te voeren.

  Lees meer
 • Kennisgeving onherroepelijke inwerkingtreding bestemmingsplan ‘IJsselmeerdijk 27’(Geplaatst op 10-08-2015)

  Het ‘Bestemmingsplan ‘IJsselmeerdijk 27’ is op 23 juni 2015 door de raad van de gemeente Zeevang gewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit is geen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling). Het bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk in werking getreden.

  Lees meer
 • Waarschuwing - Aanbieding percelen grond in Oosthuizen nabij Plan-Waterrijk als bouwgrond is onjuist(Geplaatst op 29-06-2015)

  Weiland wordt aangeboden als bouwgrond. De gemeente Zeevang krijgt veel vragen van aspirant-kopers over percelen grond die grenzen aan twee delen van het plan-Waterrijk. Het gaat om de percelen met de kadastrale aanduiding gemeente Oosthuizen, sectie E, nummers 2269, 2273, 2280, 2293, 2300, 2309, 2312, 2314, 2318, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324 die in eigendom zijn van Groza B.V. te Haarlem.

  Lees meer
 • Inmeten, reinigen en inspecteren riolering(Geplaatst op 15-07-2015)

  Vooruitlopend aan het reinigen van de riolering is op woensdag 15 juli jl. begonnen met het inmeten van de inspectieputten. Om alle ontbrekende rioolgegevens te inventariseren is het nodig om alle inspectieputten te openen. Aangezien deze op verschillende plaatsen in de tuin of onder de bestrating van bewoners liggen verzoek ik u toestemming en medewerking te verlenen bij het openen hiervan. In de periode van maandag 27 juli 2015 tot en met dinsdag 25 augustus 2015 zal de riolering in de verschillende dorpskernen van de gemeente Zeevang worden gereinigd en aansluitend geïnspecteerd.

  Lees meer
 • Regionale Campagne 'Hulp vragen, Hulp geven'(Geplaatst op 14-07-2015)

  Afgelopen Mei is de regionale campagne ‘Hulp vragen, Hulp geven’ gestart. Het is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zeevang. Het doel: inwoners inspireren om hulp te vragen of hulp te geven in de eigen vertrouwde omgeving van familie, buren of vrienden.

  Lees meer
 • Fotowedstrijd (Geplaatst op 02-07-2015)

  Wilt u uw foto op de omslag van de gemeentegids 2016? De gemeente is op zoek naar spontane digitale foto's van de samenleving en de omgeving van de gemeente.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten 23 juni 2015(Geplaatst op 26-06-2015)

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 23 juni 2015 de volgende besluiten genomen:

  Lees meer
 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Beets 47’ en verlening omgevingsvergunning(Geplaatst op 10-03-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maken op grond van artikel 3.8,  lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Beets 47”op 17 februari 2015 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad. Tevens wordt  bekend gemaakt  dat de omgevingsvergunning  voor de bouw van 4 woningen op de betreffende locatie Beets 47 op 5 maart 2015 door het college van burgemeester en wethouders is verleend.

  Lees meer
 • Onjuiste informatie aanbieding percelen bouwgrond grenzend aan plan Waterrijk(Geplaatst op 03-03-2015)

  De afgelopen maanden worden wij als gemeente geconfronteerd met vragen om informatie inzake percelen grond die te koop worden aangeboden als bouwgrond. Het betreft de percelen met de kadastrale aanduiding: gemeente Oosthuizen, sectie E, nummers E 161, 162 & 164, grootte 4.88 ha. Bij deze aanbieding wordt ten onrechte de indruk gewekt dat deze gronden bestemd zijn voor woningbouw en in ontwikkeling zullen worden gebracht nadat Waterrijk deel 1A is ontwikkeld.

  Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-omgevingsvergunning en Besluit hogere waarde geluidhinder Oosteinde 60, Oosthuizen ter inzage(Geplaatst op 10-02-2015)

  Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor de locatie Oosteinde 60 te Oosthuizen. Het bestemmingsplan voorziet in het kader va114n bedrijfsbeëindiging in een gedeeltelijke sanering van de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen en de bouw van een nieuwe woning (Oosteinde 56a). Voor de bouw van die woning is op 24 december 2014 tevens een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangevraagd. 

  Lees meer
 • Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand?(Geplaatst op 18-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, kan met de wijzigingen te maken krijgen. Over de belangrijkste wijzigingen leest u hier.

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie