Laatste nieuws

 • 45e jaargang Orgeltochten Noord-Holland: Orgeltocht in de regio Oudendijk, Beets en Oosthuizen(Geplaatst op 28-07-2015)
  orgelconcert

  Dorpshuis en Kerk te Oudendijk, Kerk van Beets en De Grote Kerk van Oosthuizen zijn het decor van de vierde en laatste orgeltocht van deze zomer op zaterdag 8 augustus a.s.

  Lees meer
 • Waarschuwing - Aanbieding percelen grond in Oosthuizen nabij Plan-Waterrijk als bouwgrond is onjuist(Geplaatst op 29-06-2015)

  Weiland aangeboden als bouwgrond

  De gemeente Zeevang krijgt veel vragen van aspirant-kopers over percelen grond die grenzen aan twee delen van het plan-Waterrijk. Het gaat om de percelen met de kadastrale aanduiding gemeente Oosthuizen, sectie E, nummers 2269, 2273, 2280, 2293, 2300, 2309, 2312, 2314, 2318, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324 die in eigendom zijn van Groza B.V. te Haarlem.

  Lees meer
 • Afsluiting t.h.v. Kwadijk 120 i.v.m. aanbrengen duiker(Geplaatst op 27-07-2015)

  In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt in Kwadijk t.h.v. nr. 120 een duiker in de weg aangebracht om de waterlopen Noord en Zuid van de Kwadijk met elkaar te verbinden. In het kader van deze werkzaamheden zal de Kwadijk volledig worden afgesloten.

  Lees meer
 • Botulisme(Geplaatst op 27-07-2015)

  U kunt in (of langs) vijvers, vaarten, sloten en plassen zieke of dode eenden of andere watervogels tegenkomen. De kans bestaat dat deze dieren zijn besmet met botulisme, een vorm van voedselvergiftiging die verlamming veroorzaakt. Elke dode watervogel of vis kan een bron van besmetting zijn en moet daarom snel en hygiënisch worden opgeruimd.

  Lees meer
 • Maaien waterplanten Hoornsche Hop(Geplaatst op 27-07-2015)

  De provincie Noord-Holland en de gemeenten Waterland, Edam-Volendam, Zeevang en Hoorn gaan eind juli van start met het éénmalig maaien van waterplanten in het Hoornsche Hop. In totaal wordt een oppervlakte van 75 hectare waterplanten gemaaid, verspreid over een aantal locaties.

  Lees meer
 • Burge(r)meesters trakteren op burgers tijdens Streek Food Festival(Geplaatst op 24-07-2015)
  Burgemeester van Beek en burgemeester Heerschop

  Op zondag 16 augustus trakteren de burgemeesters van Edam-Volendam (Willem van Beek) en Zeevang (Karen Heerschop) op ‘burgers’ tijdens het jaarlijkse Streek Food Festival in de Breek Etersheim.

  Lees meer
 • Inwonersbrief van juli 2015 over de fusie(Geplaatst op 21-07-2015)

  Afgelopen zaterdag zijn er huis-aan-huis brieven verstuurd aan de inwoners van de gemeente Zeevang met informatie over de fusie. Per abuis hebben inwoners die een Nee/Ja- of Nee/Nee-sticker op hun brievenbus hebben geplaatst deze brief niet ontvangen.

  Lees meer
 • Inmeten, reinigen en inspecteren riolering(Geplaatst op 15-07-2015)

  Vooruitlopend aan het reinigen van de riolering is op woensdag 15 juli jl. begonnen met het inmeten van de inspectieputten. Om alle ontbrekende rioolgegevens te inventariseren is het nodig om alle inspectieputten te openen. Aangezien deze op verschillende plaatsen in de tuin of onder de bestrating van bewoners liggen verzoek ik u toestemming en medewerking te verlenen bij het openen hiervan. In de periode van maandag 27 juli 2015 tot en met dinsdag 25 augustus 2015 zal de riolering in de verschillende dorpskernen van de gemeente Zeevang worden gereinigd en aansluitend geïnspecteerd.

  Lees meer
 • Bekendmaking beleidsregels regionale urgentie(Geplaatst op 14-07-2015)

  De Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013  is met ingang van 1 juli 2015 gewijzigd. Deze wijzigingen betreffen alleen onderdelen van de regels  over woonruimteverdeling. De regels over woonruimtevoorraadbeheer zijn ongewijzigd gelaten. De Regioraad van de Stadsregio heeft daartoe een besluit genomen. U kunt de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013 bekijken en downloaden via de site van de Stadsregio, www.stadsregioamsterdam.nl.

  Lees meer
 • Regionale Campagne 'Hulp vragen, Hulp geven'(Geplaatst op 14-07-2015)

  Afgelopen Mei is de regionale campagne ‘Hulp vragen, Hulp geven’ gestart. Het is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zeevang. Het doel: inwoners inspireren om hulp te vragen of hulp te geven in de eigen vertrouwde omgeving van familie, buren of vrienden.

  Lees meer
 • Categorie T op het rijbewijs(Geplaatst op 14-07-2015)

  Met ingang van 1 juli 2015 wordt het rijbewijs uitgebreid met een categorie T. Met categorie T op het rijbewijs mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met beperkte snelheid (MMBS) besturen op de openbare weg.

  Lees meer
 • Een gewaarschuwd mens telt voor twee(Geplaatst op 13-07-2015)

  Deze zomer ga ik niet op vakantie. Gelukkig maar, want er is voor mij voldoende te doen.

  Lees meer
 • Afsluiting ter hoogte van Kwadijk 120 i.v.m. aanbrengen duiker(Geplaatst op 28-07-2015)

  In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt in Kwadijk t.h.v. nr. 120 een duiker in de weg aangebracht om de waterlopen Noord en Zuid van de Kwadijk met elkaar te verbinden.

  Lees meer
 • Boring in Noordbeemster voorspoedig verlopen(Geplaatst op 07-07-2015)
  Logo NAM.

  De boring op de NAM-locatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster is afgerond en is voorspoedig verlopen. De boortoren is vorige week afgebouwd en getransporteerd naar de volgende locatie van de volgende boring, Blijham. De locatie ligt er weer bij zoals u gewend bent.

  Lees meer
 • Fotowedstrijd (Geplaatst op 02-07-2015)

  Wilt u uw foto op de omslag van de gemeentegids 2016? De gemeente is op zoek naar spontane digitale foto's van de samenleving en de omgeving van de gemeente.

  Lees meer
 • Enquête: help ons met de nieuwe gemeentelijke website!(Geplaatst op 26-06-2015)

  Op 1 januari 2016 worden de gemeentelijke websites zeevang.nl en edam-volendam.nl in verband met de fusie samengevoegd tot één nieuwe! Omdat de gemeente continu werkt aan het verbeteren van haar digitale dienstverlening is dit de uitgelezen mogelijkheid om u als inwoner hierbij te betrekken. En van die mogelijkheid willen wij graag gebruik maken.

  Lees meer
 • Zakelijk bloemist Florpro behaalt status Goud certificering Barometer Duurzame bloemist(Geplaatst op 29-06-2015)
  Florapro behaalt status goud

  De Noord-Hollandse bloemist Florapro® voert sinds vrijdag 12 juni 2015 officieel status Goud. "Eindelijk hebben we hem binnen", aldus mede-eigenaar Ruud Steur. In een kleine anderhalf jaar is het Florapro® gelukt deze status te verwerven. Dit betekent dat minimaal 50 procent van de bloemen duurzaam zijn ingekocht en het keurmerk MPS-A of EKO dragen.

  Lees meer
 • Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw E.F.M. Oomen(Geplaatst op 29-06-2015)
  Koninklijke Onderscheiding Francine Oomen met burgemeester Heerschop

  Mevrouw Francine Oomen uit Middelie is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Aan burgemeester Heerschop de eer om haar de versierselen op te spelden.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten 23 juni 2015(Geplaatst op 26-06-2015)

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 23 juni 2015 de volgende besluiten genomen:

  Lees meer
 • Politie waarschuwt voor klussende oplichters(Geplaatst op 26-06-2015)
  Logo Politie.

  De politie waarschuwt voor klussende Engelssprekende oplichters in Zeevang. Het gaat om personen die stelselmatig aan de deur hun diensten aanbieden zoals het schoonmaken of renoveren van de gevel of dak, ophogen van de oprit of de voortuin en andere tuinwerkzaamheden.

  Lees meer
 • Vereende krachten bij uitwerking Sociaal Akkoord(Geplaatst op 23-06-2015)
  Vereende krachten bij uitwerking Sociaal Akkoord.

  In de regio Zaanstreek-Waterland slaan werkgevers, vakbonden, overheid en onderwijs de handen ineen om extra banen te creëren voor mensen met een functionele beperking. Daarvoor hebben de partners van het Regionaal Werkbedrijf op vrijdag 19 juni een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst getekend op het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam. Dit vloeit voort uit de banenafspraak van het sociaal akkoord uit 2013, dat er landelijk 125.000 banen bij moeten komen voor deze doelgroep (waarvan 25.000 in de overheidssector).

  Lees meer
 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘IJsselmeerdijk 27’(Geplaatst op 23-06-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maken op grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘IJsselmeerdijk 27’ (planidentificatie ‘NL.IMRO.0478.BPIJsselmeerdijk 27-VG01’) op 23 juni 2015 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad.

  Lees meer
 • Subsidie beschikbaar voor woningisolatie gemeente Zeevang(Geplaatst op 15-06-2015)
  banner subsidie woningisolatie

  Energie besparen in de gemeente Zeevang is nu extra interessant. Voor woningeigenaren is er tot een maximum van 1.000 euro subsidie beschikbaar voor onder meer woningisolatie, een zonneboiler of een warmtepomp. De gemeente Zeevang wil via deze subsidie, samen met inwoners, de bestaande bouw verduurzamen.

  Lees meer
 • Woonduur omzetten in inschrijfduur bij WoningNet half jaar verlengd(Geplaatst op 08-06-2015)

  Mogelijkheid nu tot 31 december 2015
  Inwoners van de stadsregio Amsterdam die hun woonduur willen laten omzetten in inschrijfduur bij WoningNet, krijgen hier nog tot 31 december 2015 de tijd voor. De Stadsregio en de woningcorporaties hebben afgesproken dat WoningNet tot eind dit jaar woonduur omzet naar inschrijfduur.

  Lees meer
 • Bekendmaking (Geplaatst op 27-05-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeevang maakt bekend dat het in zijn vergadering van 14 april 2015 heeft besloten tot vaststelling van de ‘Uitvoeringsregels stimuleringssubsidie, scholings-begeleidingsvoucher en jongerenvoucher gemeente Zeevang’.

   

  Lees meer
 • Om laten zetten woonduur in inschrijfduur van groot belang(Geplaatst op 26-05-2015)

  De gemiddelde inschrijfduur bij acceptatie van een sociale huurwoning in 2014 was 9 jaar. Dit onderschrijft het belang voor inwoners van de stadsregio om hun woonduur in inschrijfduur om te laten zetten. Per 1 juli a.s. vervalt namelijk de woonduur en geldt alleen nog inschrijfduur. Woonduur omzetten in inschrijfduur kan door je voor 1 juli in te schrijven bij WoningNet regio Amsterdam. Als je je woonduur niet om laat zetten in inschrijfduur rekent WoningNet de jaren die je nu in je huidige woning woont niet meer mee bij het toewijzen van sociale huurwoningen.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten 19 mei 2015.(Geplaatst op 21-05-2015)
  raadzaal

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 19 mei 2015 de volgende besluiten genomen:

   

  Lees meer
 • Vaststelling bestemmingsplan “ Oosteinde 60”, verlening omgevingsvergunning en vaststelling Besluit hogere waarde geluidhinder(Geplaatst op 19-05-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maken op grond van artikel 3.8,  lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Oosteinde 60” op 20 april 2015 is vastgesteld door de gemeenteraad.  Tevens wordt  bekend gemaakt  dat de omgevingsvergunning  voor de bouw van een woning  op de betreffende locatie op 11 mei 2015 is verleend en een Besluit hoger waarden geluidhinder is vastgesteld. Naar aanleiding van ontwerp-besluiten zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

  Lees meer
 • Boortoren NAM in aantocht(Geplaatst op 19-05-2015)
  Logo NAM.

  Eind deze week arriveren de eerste vrachtwagens op de NAM-locatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster. Eind maart 2015 kondigde de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de  boring van twee extra putten in Noordbeemster al aan. Nu is het zo ver. De boortoren is in aantocht voor het boren van de eerste put. Eind deze week wordt de boortoren op de NAM-locatie in Dalen, Drenthe, afgebroken en in vrachtwagens vervoerd naar de NAM-locatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster voor de boring op deze locatie.

  Lees meer
 • Verkeersbesluit opheffen voorrangssituatie Seevancksweg met Zwanebloemlaan te Oosthuizen(Geplaatst op 12-05-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maakt bekend dat het college op 29 april 2015 heeft besloten om de voorrangssituatie op de kruising Seevancksweg met de Zwanebloemlaan op te heffen. Deze maatregel wordt genomen om de veiligheid op de weg te bevorderen, het gebruik van de weg en  de vrijheid van verkeer te waarborgen en door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te beperken.

  Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan IJsselmeerdijk 27 Warder ter inzage(Geplaatst op 30-04-2015)

  Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor de locatie IJsselmeerdijk 27 te Warder. Het plangebied betreft een locatie aan de IJsselmeerdijk te Warder. Het plan beoogt de sloop van bestaande opstallen en het daarvoor in de plaats realiseren van een nieuwe stolp met bijgebouwen. Tevens wordt met dit bestemmingsplan een B&B en inpandige, kleinschalige wellness mogelijk gemaakt.

  Lees meer
 • Politie waarschuwt voor insluiping door oplichters(Geplaatst op 30-04-2015)

  De politie Noord-Holland waarschuwt mensen om extra alert te zijn voor insluipers en oplichting. De afgelopen maanden zijn onder andere in Wormer, Zaandijk, Assendelft, Volendam, Landsmeer en Hoofddorp mensen – met name ouderen - de dupe geworden van oplichters.

  Lees meer
 • Verkeersbesluit parkeerplek voor Thuiszorg te Oosthuizen(Geplaatst op 28-04-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maakt bekend dat het college op 23 april 2015 heeft besloten om de Thuiszorg welke is gevestigd in het verzorgingshuis de Seevanck een eigen parkeerplaats toe te kennen. Deze maatregel wordt genomen om de veiligheid op de weg te bevorderen en de vrijheid van verkeer te waarborgen.

  Lees meer
 • Nieuwe markering voor wandelroutes in Laag-Holland(Geplaatst op 22-04-2015)
  Voorbeeld keuzepunt paal.

  In opdracht van het recreatieschap Twiske-Waterland werkt Recreatie Noord-Holland aan de realisatie van het Wandelnetwerk Laag-Holland. Bestaande themaroutes verdwijnen en worden vervangen door routes te volgen aan de hand van een nieuwe markering. Het Wandelnetwerk maakt de verbinding tussen meerdere routes eenvoudiger zodat de wandelaar nog meer verschillende routes kan bewandelen.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten 21 april 2015(Geplaatst op 22-04-2015)

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 21 april 2015 de volgende besluiten genomen:

  Lees meer
 • Noord-Hollandse gemeenten en provincie investeren in het maaien van waterplanten (Geplaatst op 09-04-2015)

  De provincie Noord-Holland en een aantal gemeenten langs de Markermeerkust van Hoorn tot aan Waterland trekken samen 40.000 euro uit om het komende vaarseizoen waterplanten te maaien. Waterplanten zorgen voor schoon en gezond water, maar de recreatievaart heeft hier last van. Daarom start deze zomer een pilot om ervaring op te doen met het maaien van waterplanten.

  Lees meer
 • Invoering trekkerrijbewijs op 1 juli 2015 (Geplaatst op 16-06-2015)

  Op 1 juli 2015 wordt de categorie T op het rijbewijs ingevoerd. Deze categorie geldt voor het rijden op de openbare weg met land- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS). Met de categorie T mag u (vanaf 16 jaar) een LBT of MMBS met aanhangwagen besturen op de openbare weg.

   

  Lees meer
 • Tentoonstelling van Johan Braakensiek illustrator en tekenaar in het Schooltje van Dik Trom(Geplaatst op 02-04-2015)
  Johan Braakensiek

  In het Schooltje van Dik Trom zijn tot 1 oktober 2015 tekeningen te zien van Johan Coenraad Braakensiek, illustrator van onder andere de Dik Trom boeken.

  Lees meer
 • Uitbreiding actviteiten bestaande NAM-locatie in Noordbeemster (Geplaatst op 25-03-2015)
  Logo NAM.

  Nederland maakt dankbaar gebruik van aardgas. Met aardgas verwarmen we onze woonkamers, koken we onze aardappelen en kunnen we warm douchen. Een deel van de industrie draait erop en aardgas wordt ook gebruikt voor elektriciteitsopwekking. De vraag naar energie groeit snel. Er wordt veel nagedacht over energiebesparing en over de toepassing van hernieuwbare energiebronnen. Aardgas kent vele voordelen waardoor het zowel in de overgangsfase naar een duurzame energievoorziening, als in de totale energiemix een belangrijke rol blijft spelen.

  Lees meer
 • Eindigt uw AWBZ-indicatie voor begeleiding over 2 maanden?(Geplaatst op 10-03-2015)

  Neem contact op met het Breed Loket van de gemeente Zeevang via 0299-409409 of info@breedloketzeevang.nl.

  Lees meer
 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Beets 47’ en verlening omgevingsvergunning(Geplaatst op 10-03-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maken op grond van artikel 3.8,  lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Beets 47”op 17 februari 2015 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad. Tevens wordt  bekend gemaakt  dat de omgevingsvergunning  voor de bouw van 4 woningen op de betreffende locatie Beets 47 op 5 maart 2015 door het college van burgemeester en wethouders is verleend.

  Lees meer
 • Onjuiste informatie aanbieding percelen bouwgrond grenzend aan plan Waterrijk(Geplaatst op 03-03-2015)

  De afgelopen maanden worden wij als gemeente geconfronteerd met vragen om informatie inzake percelen grond die te koop worden aangeboden als bouwgrond. Het betreft de percelen met de kadastrale aanduiding: gemeente Oosthuizen, sectie E, nummers E 161, 162 & 164, grootte 4.88 ha. Bij deze aanbieding wordt ten onrechte de indruk gewekt dat deze gronden bestemd zijn voor woningbouw en in ontwikkeling zullen worden gebracht nadat Waterrijk deel 1A is ontwikkeld.

  Lees meer
 • Bewoners en ondernemers in actie voor zonnepanelen op scholen Zeevang(Geplaatst op 25-02-2015)

  Vanuit het Energieakkoord liggen er hoge ambities als het gaat om het duurzaam opwekken van energie. Gemeenten hebben hierin een voorbeeldfunctie. Om hier invulling aan te geven, stelt gemeente Zeevang een bedrag van € 19.500,- beschikbaar voor zonnepanelen op de vier kleine basisscholen in de gemeente. Door de toepassing van zonnepanelen zal de energierekening van de scholen fors dalen.

  Lees meer
 • Inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan IJsselmeerdijk 27(Geplaatst op 17-02-2015)

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maakt bekend dat met ingang van 18 februari 2015 gedurende twee weken het voorontwerp van het bestemmingsplan IJsselmeerdijk 27 in het kader van de inspraak en het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage ligt.

  Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-omgevingsvergunning en Besluit hogere waarde geluidhinder Oosteinde 60, Oosthuizen ter inzage(Geplaatst op 10-02-2015)

  Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor de locatie Oosteinde 60 te Oosthuizen. Het bestemmingsplan voorziet in het kader va114n bedrijfsbeëindiging in een gedeeltelijke sanering van de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen en de bouw van een nieuwe woning (Oosteinde 56a). Voor de bouw van die woning is op 24 december 2014 tevens een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangevraagd. 

  Lees meer
 • Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand?(Geplaatst op 18-12-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, kan met de wijzigingen te maken krijgen. Over de belangrijkste wijzigingen leest u hier.

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie