Laatste nieuws

 • Samenwerkingsovereenkomst MFA getekend(Geplaatst op 17-07-2014)
  Samenwerkingsovereenkomst MFA

  Op 26 juni 2014 hebben het schoolbestuur stichting SPOOR en de gemeente Zeevang een samenwerkingsovereenkomst getekend. Door deze overeenkomst te tekenen verklaren zowel de gemeente als het schoolbestuur dat zij samen zullen werken om een multifunctionele accommodatie (MFA) in Oosthuizen te ontwikkelen. De MFA biedt straks ruimte voor de basisschool het Kraaiennest en het cultureel centrum inclusief sporthal de Watering. Dit najaar wordt er samen met de toekomstige gebruikers van de MFA begonnen met het ontwerp van het gebouw.

  Lees meer
 • Vaststelling wijziging bestemmingsplan/omgevingsvergunning inzake Beets 100(Geplaatst op 15-07-2014)

   Burgemeester en wethouders van Zeevang maken bekend dat zij:

  • met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening(Wro) bij besluit van 14 juli 2014 hebben vastgesteld een wijziging van het bestemmingsplan  “Dorpskernen 2011” (o.g.v. artikel 6.6.2) ten behoeve van het aanpassen van de vorm van het agrarische bouwvlak en,
  • een omgevingsvergunning voor de activiteiten (ver)bouwen van een bouwwerk hebben verleend voor het vergroten van de ligboxenstal op het perceel Beets 100 te Beets.
  Lees meer
 • Praat mee over de toekomstvisie van de nieuwe gemeente(Geplaatst op 08-07-2014)

  De voorbereidingen voor de fusie van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang zijn in volle gang. Een van de eerste activiteiten is het opstellen van een toekomstvisie. Het is immers van belang dat wij met zijn allen een zo helder mogelijk beeld hebben van wat voor gemeente we willen zijn. Welke kansen en bedreigingen er zijn en hoe kunnen  we daar zo goed mogelijk mee om gaan.

  Lees meer
 • Rietvink Architecten uit Oosthuizen geselecteerde architect voor MFA(Geplaatst op 08-07-2014)

  De raad van de gemeente Zeevang heeft op 24 juni jl. besloten om verder te gaan met de ont-wikkeling van een multifunctionele accommodatie in Oosthuizen. Onderdeel van het ontwikkel-traject is de architectenkeuze. Rietvink Architecten kwam in de selectieprocedure als beste naar voren.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten 24 juni 2014(Geplaatst op 01-07-2014)

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering 24 juni 2014 de volgende besluiten genomen:

  Lees meer
 • App Stopheling(Geplaatst op 01-07-2014)
  Stopheling

  Met de mobiele app van Stopheling kunt u nu eenvoudig uw waardevolle spullen registreren en voorzien van bijvoorbeeld een foto.

  Lees meer
 • Inzameling kunststof verpakkingsafval(Geplaatst op 30-06-2014)
  Lijst met toelichting plastic afval

  Vanaf 1 juli a.s. kunt u kunststof verpakkingsafval deponeren in een aparte container bij de Plus supermarkt of bij de gemeentewerf. In bijgaande lijst (klik op de afbeelding om die te vergroten) kunt u zien wat wel en wat niet in de container mag. Verzamel uw plastic afval bij voorkeur in een plastic zak voor u het in de container gooit. Dit voorkomt wegwaaien tijdens het legen van de container. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0299 409409.

  Lees meer
 • Voornemen wijzigen bestemmingsplan omgevingsvergunning tbv Kooiweg 2a(Geplaatst op 12-06-2014)

  Burgemeester en wethouders van Zeevang zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan “Buitengebied 2009” op grond van artikel 29 te wijzigen ten behoeve van het vergroten van het agrarische bouwvlak en een omgevingsvergunning te verlenen voor het vergroten van een ligboxenstal op het perceel Kooiweg 2a te Warder.

  Lees meer
 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Hobrede 35 2014’(Geplaatst op 04-06-2014)

  Burgemeester en wethouders van Zeevang maken bekend dat, overeenkomstig artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan ‘Hobrede 35 2014’ voor een ieder ter inzage ligt. 

  Lees meer
 • Voortgang stedenbouwkundige inpassing MFA Oosthuizen(Geplaatst op 02-06-2014)

  In het kader van de stedenbouwkundige inpassing van de te ontwikkelen Multifunctionele Accommodatie (MFA) Oosthuizen in Waterrijk  heeft op 17 april een bewonersavond op het gemeentehuis plaats gevonden. De belangstelling was groot en veel inwoners hebben hun ideeen en visie gegeven. Ook zijn zowel de projectgroep (waarin de toekomstige gebruikers, o.a. verenigingen van de MFA, zijn vertegenwoordigd) als de raadswerkgroep geraadpleegd  over de vier stedenbouwkundige modellen.

  Lees meer
 • Voornemen wijzigen bestemmingsplan / omgevingsvergunning tbv Beets 100(Geplaatst op 22-05-2014)

  Burgemeester en wethouders van Zeevang zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan “Dorpskernen 2011” op grond van artikel 6.6.2. te wijzigen te verlenen ten behoeve van het aanpassen van de vorm van het agrarische bouwvlak en een omgevingsvergunning te verlenen voor het vergroten van een ligboxenstal op het perceel Beets 100 te Beets.

  Lees meer
 • Bouwheerschap MFA overgedragen(Geplaatst op 20-05-2014)
  ondertekening overdracht bouwheerschap MFA

  Op 9 mei jl. is het bouwheerschap van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Oosthuizen overgedragen van Stichting Spoor naar de gemeente Zeevang. De overdracht houdt in dat de gemeente Zeevang de bouw van de MFA verder gaat begeleiden en de accommodatie volledig in eigendom heeft. De overdrachtsovereenkomst is ondertekend door mevrouw Alina Kuiper, voorzitter van bestuur van Stichting Spoor en wethouder Fred Habold van de gemeente Zeevang. De ondertekening van dit belangrijke moment is vastgelegd op foto.

  Lees meer
 • Hoogheemraadschap bouwt gemaal bij Schardam(Geplaatst op 14-04-2014)
  Gemaal Schardam

  Pompen tegen de wind in. Overtollig regenwater op de Schermerboezem kan maar op twee plekken uit de provincie worden gemalen: bij Den Helder en bij Zaandam. Om meer maalcapaciteit te hebben in tijden van zware neerslag, bouwt het hoogheemraadschap een nieuw gemaal bij Schardam. Binnenkort starten de eerste werkzaamheden. Op 23 april aanstaande is er een inloopavond voor omwonenden en belangstellenden.

  Lees meer
 • Installatie nieuwe gemeenteraad Zeevang(Geplaatst op 27-03-2014)
  Installatie nieuwe gemeenteraad

  Dinsdag, 25 maart 2014, zijn de geloofsbrieven van de op 19 maart gekozen raadsleden onderzocht. Er zijn door de commissieleden geen beletselen geconstateerd. De raadsleden worden vandaag tijdens een bijzondere, openbare raadsvergadering geïnstalleerd.

  Lees meer
 • Oehoe in de omgeving van Kwadijk(Geplaatst op 27-03-2014)
  Oehoe

  Sinds enkele weken vertoont een vrouwelijke Oehoe in de omgeving van Kwadijk tijdens de donkere uren agressief gedrag jegens mensen.

  Lees meer
 • Bestuurlijke aanbesteding Wmo 2015 Regio Zaanstreek-Waterland (Geplaatst op 24-03-2014)

  De gemeente Zaanstad is namens de regio Zaanstreek-Waterland op 18 maart 2014 een bestuurlijke aanbesteding gestart voor de inkoop van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

  Lees meer
 • Ontwikkeling MFA Oosthuizen krijgt vervolg(Geplaatst op 19-02-2014)

  De gemeente Zeevang is voornemens een multifunctionele accommodatie (hierna MFA) te ontwikkelen in de nieuwbouwwijk Waterrijk. De voorziening  dient geschikt te zijn voor onderwijshuisvesting inclusief bewegingsonderwijs en dient onderdak te bieden aan diverse sportverenigingen en een aantal culturele en welzijnsactiviteiten.

  Lees meer
 • Fusie Edam-Volendam en Zeevang definitief na unaniem aangenomen herindelingsadvies(Geplaatst op 14-02-2014)
  Vaststelling herindelingsadvies Zeevang en EdamVolendam.

  De gemeenteraden van Zeevang en Edam-Volendam hebben unaniem ingestemd met het herindelingsadvies om te komen tot één gemeente Edam-Volendam-Zeevang. Na afloop werd er door de burgemeester van Zeevang een cadeau overhandigt wat alle kernen van Zeevang symboliseerde.

  Lees meer
 • Voorlichtingscampagne ‘Mijn zorg in eigen hand’ van start in Zaanstreek-Waterland(Geplaatst op 11-02-2014)

  In februari start de regionale voorlichtingscampagne ‘Mijn zorg in eigen hand’, die tot eind 2014 duurt. Het is een gezamenlijk initiatief van de negen gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland. Het doel: inwoners met een vraag op het gebied van zorg en welzijn informeren over wat de nieuwe werkwijze is bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie