U bevindt zich hier: Home / Wonen & Leven / Bouw & verbouw

Bouw & verbouw

(Ver-)bouw, sloop, gebruik, milieu, monumenten

Cluster Bouwen, Wonen, Zorg
t. 0299-409442/0299-409446
Geopend: elke werkdag van 9.00-12.00 uur.

 • Regelgeving voor (ver-) bouwen en milieu

  Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee doet de omgevingsvergunning haar intrede. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor de deelaspecten: bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. In totaal worden 26 toestemmingen samengevoegd. De omgevingsvergunning kan nodig zijn als een burger of een bedrijf op een bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken.

  Lees meer
 • Wijziging wetgeving over slopen en verwijderen asbest

  Vanaf 1 april 2012 hoeft u geen omgevingsvergunning meer aan te vragen voor het slopen van een bouwwerk op basis van de bouwverordening maar geldt een meldingsplicht op basis van het Bouwbesluit 2012.

  Lees meer
 • Vergunningsvrij bouwen

  Al een paar jaar geeft de Woningwet de mogelijkheid bepaalde bouwwerkzaamheden zonder bouwvergunning te realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanbouw aan de woning, een dakkapel of een schuur. Ook in de Wabo blijft vergunningvrij bouwen mogelijk, de regeling wordt wel gewijzigd, vaak zelfs verruimd. Ook voor bedrijven is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk vergunningvrij te bouwen. Bent u van plan te gaan bouwen of verbouwen, dan is het verstandig de vergunningcheck te doen via het Omgevingsloket Online.
  Vanaf 1 oktober 2010 kunt u al uw aanvragen om vergunningen die onder de Wabo vallen (bouw, milieu, slopen, monument etc.) digitaal indienen of u kunt het formulier downloaden en schriftelijk uw aanvraag indienen. De “oude” formulieren mag u vanaf dat moment niet meer gebruiken.
  Kijk voor meer informatie ook op http://www.vergunningsvrijbouwen.com/, de website ten behoeve van vergunningsvrij bouwen.

 • Hoe vraag ik het digitaal aan?

  Bij de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning, kunt u 26 vergunningen en toestemmingen in één keer online aanvragen. Allemaal via het Omgevingsloket online. Door de vergunningencheck in te vullen kunt u vooraf bepalen welke aanvraag nodig is. Het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat hiermee een stuk eenvoudiger en sneller.

  Lees meer
 • Slopen of verbouwen: denk aan uw energieaansluitingen!

  Denk aan uw veiligheid: laat op tijd uw energieaansluiting verwijderen of verplaatsen! Voordat er sloop- of verbouwingswerkzaamheden worden verricht, moet in de meeste gevallen eerst uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting worden verwijderd of verplaatst. Dit wordt nog vaak vergeten en kan gevaarlijke situaties opleveren. Voor uzelf, maar ook voor uw omgeving.

  Lees meer
 • Meer informatie

  Er is door het Ministerie van VROM een brochure gemaakt met de reikwijdte van de omgevingsvergunning (versie juli 2009). In de publicatie (zie hieronder) is aangegeven welke wettelijke toestemmingen worden samengevoegd in de omgevingsvergunning, welke aanhaken en welke worden geschrapt. De volgende brochures met betrekking tot vergunningvrij bouwen kunt u hier (of via het kennisplein omgevingsvergunning) downloaden.

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie