U bevindt zich hier: Home / Politiek & Organisatie / College van B&W

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestuurt terwijl de gemeenteraad de kaders vaststelt en het bestuur controleert. Bovendien stelt de gemeenteraad de begroting vast waarbinnen het college werkt. De burgemeester en wethouders zijn voor bepaalde onderwerpen als eerste verantwoordelijk. Bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, sociaal beleid of financiën. Deze onderwerpen heten in het gemeentelijk jargon "portefeuilles".

Kort na de raadsverkiezingen is het praktijk dat de grootste politieke partij actie onderneemt om tezamen met één of meer andere partijen om tafel te gaan zitten om te kijken of afspraken kunnen worden gemaakt voor de komende vier jaar. Dit wordt vastgelegd in een coalitieprogramma. Dit programma wordt als basis gebruikt voor het handelen van het college van burgemeester en wethouders. In de raadsperiode 2011-2014 wordt de coalitie gevormd door de partijen Zeevang Anders, GBZ en de VVD. Met ingang van 17 december 2013 bestaat de coalitie uit Zeevangs Belang en de VVD.

Via de link "Beleidsnota's bestuur" in het snelkeuzemenu rechts kunt u het coalitieprogramma en overige beleidsnota's van het bestuur raadplegen.

Het college van de gemeente Zeevang bestaat uit de burgemeester en twee wethouders. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris. Het is mogelijk om de leden van het college van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris persoonlijk te spreken. Hiervoor dient u vooraf een afspraak te maken, hiervoor kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat tel. (0299) 409470 of per e-mail kabinet@zeevang.nl

H.C. (Karen) Heerschop

H.C. Heerschop
contactgegevens en taken H.C. (Karen) Heerschop
FunctieBurgemeester
E-mail adreskabinet@zeevang.nl
Taken

(Portefeuilles)

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Integrale Veiligheid
 • Handhaving
 • Personeel en Organisatie
 • Automatisering
 • Fusie/Samenwerking
 • Burgerparticipatie en Communicatie
 • Openbare Werken
 • Verkeer en Vervoer
 • Grondzaken
 • Juridische zaken
 • Wegen

M.W.F. (Fred) Habold

M.W.F. Habold
contactgegevens en taken M.W.F. (Fred) Habold
FunctieWethouder
E-mail adreskabinet@zeevang.nl
Taken

(Portefeuilles)

 • Werk en Inkomen
 • WMO
 • Volksgezondheid
 • Jeugd
 • Sport
 • Onderwijs
 • Cultuur en Monumenten
 • Maatsch. Voorzieningen
 • Volkshuisvesting
 • 1e loco-burgemeester 
Politieke partijVVD

H. (Hans) Schütt

H. Schütt
contactgegevens en taken H. (Hans) Schütt
FunctieWethouder
E-mail adreskabinet@zeevang.nl
Taken

(Portefeuilles)

 • Financiën
 • Ruimtelijke Ordening:
  • structuurvisie
  • bufferwoningenbeleid
  • Waterrijk
  • ontsluiting
 • Economische Zaken:
  •  agrarische sector
  •  toerisme en recreatie
 • Landschap en Landinrichting
 • Milieu
 • Water
 • 2e loco-burgemeester
Politieke partijZeevangs Belang

H.C.P. (Leny) van Duivenvoorde

H.C.P. van Duivenvoorde
contactgegevens en taken H.C.P. (Leny) van Duivenvoorde
FunctieGemeentesecretaris
Taken

De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar bij de gemeente, deze functionaris is uiteindelijk degene die de algehele leiding in handen heeft. De gemeentesecretaris is de "schakel" tussen bestuur en het ambtelijk apparaat.

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids

 

Twitter gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie