U bevindt zich hier: Home / Actueel / Nieuws

Nieuws

 • Uitbreiding actviteiten bestaande NAM-locatie in Noordbeemster

  Logo NAM.

  Nederland maakt dankbaar gebruik van aardgas. Met aardgas verwarmen we onze woonkamers, koken we onze aardappelen en kunnen we warm douchen. Een deel van de industrie draait erop en aardgas wordt ook gebruikt voor elektriciteitsopwekking. De vraag naar energie groeit snel. Er wordt veel nagedacht over energiebesparing en over de toepassing van hernieuwbare energiebronnen. Aardgas kent vele voordelen waardoor het zowel in de overgangsfase naar een duurzame energievoorziening, als in de totale energiemix een belangrijke rol blijft spelen.

  Lees meer
 • Gemeentehuis en Afvalstraat gesloten op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag

  Afbeelding gemeentehuis Zeevang.

  In verband met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag zijn het gemeentehuis en de afvalstraat op vrijdag 3 april en maandag 6 april gesloten. Op dinsdag 7 april zijn wij u graag weer van dienst.

 • Kunstwerken Vrouwenkunsten Oosthuizen

  Vrouwenkunsten Oosthuizen, Een Gemeente.

  Een 11-tal kunstenaars van VrouwenkunstenOosthuizen hebben de kunstwerken in de raadszaal weer vernieuwd. Het thema van deze kunstwerken is: “één Gemeente”. Het afscheid van de naam Zeevang, weerspiegelt in deze kunstwerken. Elke kunstenaar laat in haar werk zien wat de Zeevang voor haar betekent. De mooiste plekjes of dierbare herinneringen.

  Lees meer
 • Breed Loket Zeevang

  Op zoek naar geestelijke gezondheidszorg voor uw kind? Neem contact op met het Breed Loket Zeevang via 0299-409409 of info@breedloketzeevang.nl

 • Laatste paal voor de bouw van 9 eengezinswoningen in project Waterrijk

  Op donderdag 19 maart jl. verrichtte burgemeester Karen Heerschop de officiële starthandeling voor de bouw van 9 eengezinswoningen in project Waterrijk in Oosthuizen. Heerschop sloeg de laatste paal in aanwezigheid van de enthousiaste kopers, ontwikkelaar BPD en aannemer KBK.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten 17 maart 2015.

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 17 maart 2015 de volgende besluiten genomen

  Lees meer
 • Nieuwe regels voor sociale huurwoningen in stadsregio Amsterdam – en dus ook in Zeevang.

  logo woningnet

  Als gevolg van de nieuwe Huisvestingswet mogen gemeenten in de regio minder sociale huurwoningen reserveren voor eigen inwoners of voor mensen die in de buurt werken.

  Lees meer
 • Voorlopige uitslag Waterschapsverkiezingen 2015 Zeevang

  De VVD heeft in de gemeente Zeevang de meeste stemmen gekregen bij de Waterschapsverkiezingen, zij kregen 30,80% procent van de stemmen. Het totale opkomstpercentage voor de Waterschapsverkiezingen was dit jaar 55,30%.

  Lees meer
 • Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezingen 2015 Zeevang

  De VVD heeft in de gemeente Zeevang de meeste stemmen gekregen bij de Provinciale Statenverkiezingen, zij kregen 29,10% procent van de stemmen. Het totale opkomstpercentage voor de Provinciale Statenverkiezingen was dit jaar 58,20%.

  Lees meer
 • Doorsteek voor landbouwvoertuigen bij de N247 Oosthuizen

  Aan de zuidkant van Oosthuizen wordt een doorsteek gemaakt voor de spoorovergang tussen de N247 en de parallelweg, de Zesstedenweg. De doorsteek is alleen toegankelijk voor landbouwvoertuigen en wordt aangelegd om de Wethouder Maartje Biermanstraat te ontlasten.

  Lees meer
 • Eindigt uw AWBZ-indicatie voor begeleiding over 2 maanden?

  Neem contact op met het Breed Loket van de gemeente Zeevang via 0299-409409 of info@breedloketzeevang.nl.

 • Onjuiste informatie aanbieding percelen bouwgrond grenzend aan plan Waterrijk

  De afgelopen maanden worden wij als gemeente geconfronteerd met vragen om informatie inzake percelen grond die te koop worden aangeboden als bouwgrond. Het betreft de percelen met de kadastrale aanduiding: gemeente Oosthuizen, sectie E, nummers E 161, 162 & 164, grootte 4.88 ha. Bij deze aanbieding wordt ten onrechte de indruk gewekt dat deze gronden bestemd zijn voor woningbouw en in ontwikkeling zullen worden gebracht nadat Waterrijk deel 1A is ontwikkeld.

  Lees meer
 • Bewoners en ondernemers in actie voor zonnepanelen op scholen Zeevang

  Vanuit het Energieakkoord liggen er hoge ambities als het gaat om het duurzaam opwekken van energie. Gemeenten hebben hierin een voorbeeldfunctie. Om hier invulling aan te geven, stelt gemeente Zeevang een bedrag van € 19.500,- beschikbaar voor zonnepanelen op de vier kleine basisscholen in de gemeente. Door de toepassing van zonnepanelen zal de energierekening van de scholen fors dalen.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten vergadering 17 februari 2015

  De raad heeft in zijn vergadering van 17 februari 2015 de volgende besluiten genomen.

  Lees meer
 • Zeevangers breien Oosthuizen aan Edam-Volendam vast!

  wildbreien

  De N247 wordt steeds kleuriger en de gemeenten Zeevang en Edam-Volendam worden met elkaar "verbonden". Een leuk artikel over het breien.

 • Publicaties gemeente Zeevang in “De Uitkomst”

  Na het stoppen van de Polder Express is de gemeente Zeevang op zoek gegaan naar een andere krant voor haar gemeentelijke publicaties. Er is besloten vanaf 6 januari 2015 t/m 29 december 2015 onze gemeentelijke publicaties in “De Uitkomst” te publiceren.

 • Krijgt u (langdurige) zorg?

  hoe verandert mijn zorg

  Dan is de website www.hoeverandertmijnzorg.nl voor u. Want in 2015 verandert er veel in de zorg.

  Lees meer
 • Voorlopig ontwerp MFA goed ontvangen door gebruikers

  Op 26 november jl. vond een inloopavond in het Gemeentehuis plaats voor presentatie van het voorlopig ontwerp van de MFA Oosthuizen. Voorafgaand hieraan is een vertegenwoordiging van hoofdgebruikers van het nieuwe gebouw geïnformeerd over de ontwikkeling.

  Lees meer
 • Mantelzorg is geen keuze, “je doet het gewoon”

  Als een dierbare hulpbehoevend wordt, is het voor veel mensen bijna vanzelfsprekend dat zij de zorg op zich nemen. Het geven van deze zorg is vaak intensief en kan erg zwaar worden. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken besteedt de gemeente Zeevang extra aandacht aan mantelzorgers.

  Lees meer
 • Iedereen doet mee in de samenleving

  De wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) gaan vanaf 2015 samen in één regeling: de Participatiewet.

  Lees meer
 • Onjuiste informatie aanbieding percelen bouwgrond grenzend aan plan Waterrijk

  De laatste weken worden wij als gemeente geconfronteerd met vragen om informatie inzake twee percelen grond die te koop worden aangeboden als bouwgrond. Het betreft de percelen met de kadastrale aanduiding: gemeente Oosthuizen, sectie E, nummers E 161, 162 & 164, grootte 4.88 ha.
  Bij deze aanbieding wordt ten onrechte de indruk gewekt dat deze gronden bestemd zijn voor woningbouw en in ontwikkeling zullen worden gebracht nadat Waterrijk deel 1A is ontwikkeld.

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie