U bevindt zich hier: Home / Actueel / Nieuws

Nieuws

 • Hoogheemraadschap bouwt gemaal bij Schardam

  Gemaal Schardam

  Pompen tegen de wind in

  Overtollig regenwater op de Schermerboezem kan maar op twee plekken uit de provincie worden gemalen: bij Den Helder en bij Zaandam. Om meer maalcapaciteit te hebben in tijden van zware neerslag, bouwt het hoogheemraadschap een nieuw gemaal bij Schardam. Binnenkort starten de eerste werkzaamheden. Op 23 april aanstaande is er een inloopavond voor omwonenden en belangstellenden.

  Lees meer
 • Openbare bekendmaking kiezerspas verkiezing leden van het Europees parlement

  De burgemeester van Zeevang maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei 2014 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

  Lees meer
 • Openbare bekendmaking verkiezing van de leden van het Europees Parlement

  De burgemeester van Zeevang maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei 2014 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

  Lees meer
 • Filmopnamen bij bezoekerscentrum De Breek

  Op 27,28 en 29 april zijn er filmopnamen gepland bij het bezoekerscentrum van molen De Breek in Etersheim. Tijdens de opnamen worden de twee toegangswegen naar de Breek niet langdurig afgesloten, wel worden de passanten aangehouden en gecontroleerd.

  Lees meer
 • Klantonderzoek onder burgers met een voorziening vanuit de Wet maatschappelijke Ondersteuning

  Het is voor gemeente Zeevang nuttig te weten wat de ervaringen van klanten zijn met de geboden ondersteuning en diensten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

  Lees meer
 • ETS blijft het Aanvullend Openbaar Vervoer in Zeevang verzorgen

  ETS AOV

  ETS heeft de Europese aanbesteding gewonnen die de gemeente Zeevang samen met de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland heeft gehouden voor het Aanvullend Openbaar Vervoer. Het huidige contract met de vervoerder, ETS, loopt op 1 juni af. ETS heeft tijdens de aanbesteding laten zien de beste kwaliteit voor een goede prijs te leveren. Dit betekent dat ETS de komende vier jaar het vervoer in Zeevang blijft verzorgen.

  Lees meer
 • Oehoe in de omgeving van Kwadijk

  Oehoe

  Sinds enkele weken vertoont een vrouwelijke Oehoe in de omgeving van Kwadijk tijdens de donkere uren agressief gedrag jegens mensen.

  Lees meer
 • Installatie nieuwe gemeenteraad Zeevang

  Installatie nieuwe gemeenteraad

  Dinsdag, 25 maart 2014, zijn de geloofsbrieven van de op 19 maart gekozen raadsleden onderzocht. Er zijn door de commissieleden geen beletselen geconstateerd. De raadsleden worden vandaag tijdens een bijzondere, openbare raadsvergadering geïnstalleerd.

  Lees meer
 • Bestuurlijke aanbesteding Wmo 2015 Regio Zaanstreek-Waterland

  De gemeente Zaanstad is namens de regio Zaanstreek-Waterland op 18 maart 2014 een bestuurlijke aanbesteding gestart voor de inkoop van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

  Lees meer
 • Landelijke snelheidscampagne

  Hou je aan je snelheid

  Van 24 maart-15 juni 2014 loopt de landelijke snelheidscampagne. Dit jaar ligt, evenals vorig jaar, de focus op de bebouwde kom (30/50 km/uur). De boodschap luidt: ‘Word een Snelheidsweter, want een Snelheidsweter kent zijn snelheid beter’. Uit onderzoek blijkt dat veel automobilisten, die te hard rijden, aangeven dat dit ongemerkt gebeurt.

  Lees meer
 • Uitslag verkiezingen Gemeenteraad 2014

  verkiezingsuitslag

  De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is op 21 maart 2014 definitief vastgesteld in een openbare zitting van het hoofdstembureau van de gemeente Zeevang.

  Lees meer
 • Vervangen Oosthuizerbrug in 2015-2016

  Oosthuizer brug

  Provincie Noord-Holland gaat de Oosthuizerbrug aan de Oostdijk in Oosthuizen vervangen. De huidige brug dateert uit 1915 en is aan vernieuwing toe. De werkzaamheden staan gepland voor 2015-2016.

  Lees meer
 • Gemeenschappelijke regeling samenwerking decentralisaties sociale domein

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang, maakt bekend;

  dat de gemeenteraad op 28 januari 2014 heeft besloten tot het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling samenwerking decentralisaties sociale domein.

  Lees meer
 • Technische problemen WOZ-portaal

  Door technische problemen zou het kunnen dat het downloaden van uw taxatieverslag via het WOZ-portaal ( www.zeevang.woz-portaal.nl) op dit moment niet lukt. Er wordt gewerkt aan een oplossing en naar verwachting kunt u vanaf maandag 24 februari het taxatieverslag weer downloaden. Het opvragen van de WOZ-waarde van 2013 voor de aangifte inkomstenbelasting is wel mogelijk.

 • Aanslagen gemeentelijke belastingen

  Met dagtekening 28 februari 2014 zijn de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen verzonden. Op het aanslagbiljet vindt u, als u eigenaar bent, ook de WOZ-waarde van uw onroerende zaak.

  Lees meer
 • Ontwikkeling MFA Oosthuizen krijgt vervolg

  De gemeente Zeevang is voornemens een multifunctionele accommodatie (hierna MFA) te ontwikkelen in de nieuwbouwwijk Waterrijk. De voorziening  dient geschikt te zijn voor onderwijshuisvesting inclusief bewegingsonderwijs en dient onderdak te bieden aan diverse sportverenigingen en een aantal culturele en welzijnsactiviteiten.

  Lees meer
 • Fusie Edam-Volendam en Zeevang definitief na unaniem aangenomen herindelingsadvies

  Vaststelling herindelingsadvies Zeevang en EdamVolendam.

  De gemeenteraden van Zeevang en Edam-Volendam hebben unaniem ingestemd met het herindelingsadvies om te komen tot één gemeente Edam-Volendam-Zeevang. Na afloop werd er door de burgemeester van Zeevang een cadeau overhandigt wat alle kernen van Zeevang symboliseerde.

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids

 

Twitter gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie