U bevindt zich hier: Home / Actueel / Nieuws

Nieuws

 • Inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Warder 52

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maakt bekend dat met ingang van 22 augustus 2014 gedurende zes weken het voorontwerp van het bestemmingsplan

  ‘Herontwikkeling Warder 52’

  Lees meer
 • Renovatie riolering Seevancksweg

  Vanaf maandag 1 september 2014 (week 36) zullen de werkzaamheden ten behoeve van de renovatie van de riolering van de Seevancksweg te Oosthuizen van start gaan.De werkzaamheden zullen niet alleen bestaan uit het vervangen van de riolering, maar ook uit het relinen van een deel van de riolering. Na het vervangen van de riolering zal er voor het gedeelte tussen Westeinde en de Zwanebloemlaan een asfaltverharding worden aangebracht.

  Lees meer
 • Opening Projectbureau & Infocentrum N244 en inloopavond te Purmerend

  Provincie Noord-Holland organiseert op 28 augustus 2014 een inloopavond voor omwonenden en belangstellenden over de voortgang van het project Verdubbeling N244, traject A7 – N247 (Monnickendammerjaagweg). Tegelijkertijd opent het Projectbureau & Infocentrum N244, te Purmerend officieel haar deuren. Belangstellenden zijn van harte welkom op de Polderweg 119 te Purmerend.

  Lees meer
 • De scholen zijn weer begonnen!

  Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Veel te vaak raken zij door hun onervarenheid betrokken bij een ongeval, vooral in de eerste drie maanden na de zomervakantie.

  Lees meer
 • Ontwerp uitwerkingsplan Waterrijk MFA 2014

  Burgemeester en wethouders maken conform het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp Uitwerkingsplan Waterrijk Multifunctionele Accommodatie Waterrijk 2014 (planidentificatie NL.IMRO.0478.UPWaterrijkMFA2014-ON01) ter inzage ligt. De bestanden van dit plan staan onder actueel/bestemmingsplannen.

 • Praat mee over de toekomstvisie van de nieuwe gemeente

  De voorbereidingen voor de fusie van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang zijn in volle gang. Een van de eerste activiteiten is het opstellen van een toekomstvisie. Het is immers van belang dat wij met zijn allen een zo helder mogelijk beeld hebben van wat voor gemeente we willen zijn. Welke kansen en bedreigingen er zijn en hoe kunnen  we daar zo goed mogelijk mee om gaan.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten 24 juni 2014

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering 24 juni 2014 de volgende besluiten genomen:

  Lees meer
 • App Stopheling

  Stopheling

  Met de mobiele app van Stopheling kunt u nu eenvoudig uw waardevolle spullen registreren en voorzien van bijvoorbeeld een foto.

  Lees meer
 • Inzameling kunststof verpakkingsafval

  Lijst met toelichting plastic afval

  Vanaf 1 juli a.s. kunt u kunststof verpakkingsafval deponeren in een aparte container bij de Plus supermarkt of bij de gemeentewerf. In bijgaande lijst (klik op de afbeelding om die te vergroten) kunt u zien wat wel en wat niet in de container mag. Verzamel uw plastic afval bij voorkeur in een plastic zak voor u het in de container gooit. Dit voorkomt wegwaaien tijdens het legen van de container. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0299 409409.

 • Voortgang stedenbouwkundige inpassing MFA Oosthuizen

  In het kader van de stedenbouwkundige inpassing van de te ontwikkelen Multifunctionele Accommodatie (MFA) Oosthuizen in Waterrijk  heeft op 17 april een bewonersavond op het gemeentehuis plaats gevonden. De belangstelling was groot en veel inwoners hebben hun ideeen en visie gegeven. Ook zijn zowel de projectgroep (waarin de toekomstige gebruikers, o.a. verenigingen van de MFA, zijn vertegenwoordigd) als de raadswerkgroep geraadpleegd  over de vier stedenbouwkundige modellen.

  Lees meer
 • Bouwheerschap MFA overgedragen

  ondertekening overdracht bouwheerschap MFA

  Op 9 mei jl. is het bouwheerschap van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Oosthuizen overgedragen van Stichting Spoor naar de gemeente Zeevang. De overdracht houdt in dat de gemeente Zeevang de bouw van de MFA verder gaat begeleiden en de accommodatie volledig in eigendom heeft. De overdrachtsovereenkomst is ondertekend door mevrouw Alina Kuiper, voorzitter van bestuur van Stichting Spoor en wethouder Fred Habold van de gemeente Zeevang. De ondertekening van dit belangrijke moment is vastgelegd op foto.

 • Hoogheemraadschap bouwt gemaal bij Schardam

  Gemaal Schardam

  Pompen tegen de wind in. Overtollig regenwater op de Schermerboezem kan maar op twee plekken uit de provincie worden gemalen: bij Den Helder en bij Zaandam. Om meer maalcapaciteit te hebben in tijden van zware neerslag, bouwt het hoogheemraadschap een nieuw gemaal bij Schardam. Binnenkort starten de eerste werkzaamheden. Op 23 april aanstaande is er een inloopavond voor omwonenden en belangstellenden.

  Lees meer
 • Oehoe in de omgeving van Kwadijk

  Oehoe

  Sinds enkele weken vertoont een vrouwelijke Oehoe in de omgeving van Kwadijk tijdens de donkere uren agressief gedrag jegens mensen.

  Lees meer
 • Installatie nieuwe gemeenteraad Zeevang

  Installatie nieuwe gemeenteraad

  Dinsdag, 25 maart 2014, zijn de geloofsbrieven van de op 19 maart gekozen raadsleden onderzocht. Er zijn door de commissieleden geen beletselen geconstateerd. De raadsleden worden vandaag tijdens een bijzondere, openbare raadsvergadering geïnstalleerd.

  Lees meer
 • Bestuurlijke aanbesteding Wmo 2015 Regio Zaanstreek-Waterland

  De gemeente Zaanstad is namens de regio Zaanstreek-Waterland op 18 maart 2014 een bestuurlijke aanbesteding gestart voor de inkoop van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

  Lees meer
 • Technische problemen WOZ-portaal

  Door technische problemen zou het kunnen dat het downloaden van uw taxatieverslag via het WOZ-portaal ( www.zeevang.woz-portaal.nl) op dit moment niet lukt. Er wordt gewerkt aan een oplossing en naar verwachting kunt u vanaf maandag 24 februari het taxatieverslag weer downloaden. Het opvragen van de WOZ-waarde van 2013 voor de aangifte inkomstenbelasting is wel mogelijk.

 • Ontwikkeling MFA Oosthuizen krijgt vervolg

  De gemeente Zeevang is voornemens een multifunctionele accommodatie (hierna MFA) te ontwikkelen in de nieuwbouwwijk Waterrijk. De voorziening  dient geschikt te zijn voor onderwijshuisvesting inclusief bewegingsonderwijs en dient onderdak te bieden aan diverse sportverenigingen en een aantal culturele en welzijnsactiviteiten.

  Lees meer
 • Fusie Edam-Volendam en Zeevang definitief na unaniem aangenomen herindelingsadvies

  Vaststelling herindelingsadvies Zeevang en EdamVolendam.

  De gemeenteraden van Zeevang en Edam-Volendam hebben unaniem ingestemd met het herindelingsadvies om te komen tot één gemeente Edam-Volendam-Zeevang. Na afloop werd er door de burgemeester van Zeevang een cadeau overhandigt wat alle kernen van Zeevang symboliseerde.

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie