U bevindt zich hier: Home / Actueel / Nieuws

Nieuws

 • Voorlopig ontwerp MFA goed ontvangen door gebruikers

  Op 26 november jl. vond een inloopavond in het Gemeentehuis plaats voor presentatie van het voorlopig ontwerp van de MFA Oosthuizen. Voorafgaand hieraan is een vertegenwoordiging van hoofdgebruikers van het nieuwe gebouw geïnformeerd over de ontwikkeling.

  Lees meer
 • Krijgt u (langdurige) zorg?

  hoe verandert mijn zorg

  Dan is de website www.hoeverandertmijnzorg.nl voor u. Want in 2015 verandert er veel in de zorg.

  Lees meer
 • Nieuwe regels voor sociale huurwoning

  Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet in Nederland: iedereen moet zo veel mogelijk kunnen wonen op de plek waar hij wil. Gemeenten mogen bijvoorbeeld minder sociale huurwoningen reserveren voor eigen inwoners. In de stadsregio Amsterdam veranderen daardoor de regels. De opgebouwde woonduur vervalt.

  Lees meer
 • Inschrijven aanbesteding Wmo/ AWBZ nieuwe aanbieders

  Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding en dagbesteding vanuit de AWBZ. Er heeft al een ronde van bestuurlijk aanbesteden voor de functie begeleiding plaatsgevonden. Deze ronde heeft voor de regio Zaanstreek-Waterland contracten met 44 zorgaanbieders opgeleverd. Bent u een zorgaanbieder en wilt ook diensten leveren op het gebied van huishoudelijke hulp en begeleiding en dagbesteding? Dan kunt u zich nog aanmelden voor de aanbestedingsprocedure.

  Lees meer
 • Werken van Vrouwenkunsten Oosthuizen in raadzaal Zeevang

  Vrouwenkunsten Oosthuizen.

  De raadzaal is verfraaid met werken van Vrouwenkunsten Oosthuizen. Om alle dames van Vrouwenkunsten Oosthuizen de gelegenheid te geven hun werken te tonen worden in het voorjaar de werken weer verruild. De werken die er nu hangen zijn;

  Lees meer
 • Op 1 december wordt het NL-Alert controlebericht uitgezonden

  Afbeelding NL alert.

  Op maandag 1 december rond 12.00 uur wordt het NL-Alert controlebericht in heel Nederland uitgezonden. Aan de hand van dit controlebericht kunnen ook mensen in Zaanstreek-Waterland nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen. Heeft u uw telefoon nog niet ingesteld voor NL-Alert? Ga dan nu naar www.nl-alert.nl en stel uw mobiel in.

  Lees meer
 • Nieuw model rijbewijs

  De RDW geeft sinds 14 november een nieuw rijbewijs uit met een chip en een nieuwe vormgeving. Het nieuwe rijbewijs heeft meerdere moderne echtheidskenmerken. Ook bevat het rijbewijs een chip. Deze is vanaf de buitenkant niet te zien. Op de chip staan dezelfde gegevens als ook op het rijbewijs te lezen zijn.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten 11 november 2014

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 11 november 2014 de volgende besluiten genomen:

  Lees meer
 • Waar moet ik naartoe als mijn AWBZ indicatie binnenkort eindigt?

  Waar moet ik naartoe als mijn AWBZ indicatie binnenkort eindigt?
  Als uw AWBZ-indicatie binnenkort eindigt, kan het voor u verwarrend zijn waar u een aanvraag voor een nieuwe indicatie kunt indienen. Daarom zetten wij dit graag voor u op een rijtje.

  Lees meer
 • 1 januari 2015 wordt de nieuwe Jeugdwet van kracht.

  Juiste hulp voor ouder en kind
  Op 1 januari 2015 wordt de nieuwe Jeugdwet van kracht. Met deze wet willen we er onder andere voor zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders de juiste hulp krijgen. Deze hulp kunnen ouders krijgen via het Centrum voor Jeugd en Gezin, dat onderdeel is van het Breed Loket in het gemeentehuis van Zeevang. U kunt hier met veel verschillende vragen rond jeugd hier terecht.

  Lees meer
 • Mantelzorg is geen keuze, “je doet het gewoon”

  Als een dierbare hulpbehoevend wordt, is het voor veel mensen bijna vanzelfsprekend dat zij de zorg op zich nemen. Het geven van deze zorg is vaak intensief en kan erg zwaar worden. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken besteedt de gemeente Zeevang extra aandacht aan mantelzorgers.

  Lees meer
 • Iedereen doet mee in de samenleving

  De wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) gaan vanaf 2015 samen in één regeling: de Participatiewet.

  Lees meer
 • Wetsvoorstel fusie Edam-Volendam en Zeevang aangeboden aan Tweede Kamer

  De gemeenten Edam-Volendam en Zeevang hebben bericht ontvangen dat het wetsvoorstel tot samenvoeging van de beide gemeenten per 1 januari 2016 aangeboden is aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

  Lees meer
 • Succesvolle er-op-uit beurs Laag Holland

  er-op-uit beurs 2014

  Vorige week (5 november) vond de er-op-uit beurs plaats in het Herenhuis in Middenbeemster. Een mooie gelegenheid om als consument alvast ideeën op te doen voor de lente/zomer 2015 of juist voor komende winter.

  Lees meer
 • Inloopavond voorlopig ontwerp MFA

  Graag willen wij u uitnodigen voor  de inloopbijeenkomst voor presentatie van het voorlopig ontwerp van de MFA Oosthuizen. De inloopbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 25 november in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen, tussen 18.30 en 20 uur.

  Lees meer
 • Kinderen van basisschool Het Kraaiennest brengen burgemeester Heerschop ontbijtje in de Raadszaal

  burgemeestersontbijt

  Vanochtend brachten 20 kinderen van OBS Het Kraaiennest uit Oosthuizen een ontbijtje bij burgemeester Heerschop op het gemeentehuis. In de Raadszaal gaven ze met dat gezamenlijk Burgemeestersontbijt het goede voorbeeld in de week van Het Nationaal Schoolontbijt, waarbij ruim 500.000 kinderen samen ontbijten op zo’n 2.500 basisscholen.

  Lees meer
 • Gemeenteraden kiezen voor Edam-Volendam

  Beide gemeenteraden hebben op 30 oktober gekozen voor Edam-Volendam als naam van de nieuw te vormen gemeente. Hiermee volgen de raden het advies van de beide colleges. Een van de belangrijkste argumenten om voor deze naam te kiezen, is dat de combinatie Edam-Volendam een sterk merk is en is geografisch duidelijk herkenbaar. De gemeenten Edam-Volendam en Zeevang gaan per 1 januari 2016 een nieuwe gemeente vormen.

  Lees meer
 • Koopkrachttegemoetkoming lage inkomens in 2014

  Bent u 18 jaar of ouder en is uw inkomen niet hoger dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een eenmalige koopkrachttegemoetkoming in 2014. U moet dan op 1 september 2014 in de Basisregistratie Personen ingeschreven staan als inwoner van de gemeente Zeevang.

  Lees meer
 • Florapro winnaar Let's DO Award 2014

  Afgelopen donderdag werd tijdens de Nacht van de Duurzaamheid op 9 oktober de winnaar van de Let's DO Award in het museum Broekerveiling in Broek in Langedijk bekend gemaakt. Uit handen van duurzaamheidsmotivator Marjan Minnesma, oprichtster van Urgenda, ontvingen Ruud Steur en Jan Pieter Hartog van Florapro in Oosthuizen en Alkmaar, de prijs voor de meest 'succesvolle duurzame innovatie'.

  Lees meer
 • Maatregelen overlast schoolplein

  In september zijn er in twee weekenden vernielingen gepleegd op het schoolplein bij de basisschool Het Kraaiennest in Oosthuizen. De basisschool is ook in april 2013 en juni 2014 doelwit geweest van vandalisme. Het college heeft op 30 september 2014 besloten om maatregelen te nemen.

  Lees meer
 • Onjuiste informatie aanbieding percelen bouwgrond grenzend aan plan Waterrijk

  De laatste weken worden wij als gemeente geconfronteerd met vragen om informatie inzake twee percelen grond die te koop worden aangeboden als bouwgrond. Het betreft de percelen met de kadastrale aanduiding: gemeente Oosthuizen, sectie E, nummers E 161, 162 & 164, grootte 4.88 ha.
  Bij deze aanbieding wordt ten onrechte de indruk gewekt dat deze gronden bestemd zijn voor woningbouw en in ontwikkeling zullen worden gebracht nadat Waterrijk deel 1A is ontwikkeld.

  Lees meer
 • Openbare vergadering van de raad van de gemeente Zeevang, dinsdag 7 oktober 2014

  Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zeevang op dinsdag 7 oktober 2014, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen. Voor aanvang van de vergadering is er vanaf 19.15 uur gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de kantine van het gemeentehuis.

  Lees meer
 • Nieuwe website verkeerseducatiepunt.nl

  Er is een nieuwe website die een handig overzicht biedt over alle lessen en projecten over verkeer die in de stadsregio Amsterdam worden gesubsidieerd: www.verkeerseducatiepunt.nl. De site is speciaal gemaakt voor kinderopvang en scholen (0-18 jaar) en hun (verkeers)ouders in de stadsregio Amsterdam.

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie