U bevindt zich hier: Home / Actueel / Nieuws

Nieuws

 • Bewoners en ondernemers in actie voor zonnepanelen op scholen Zeevang

  Vanuit het Energieakkoord liggen er hoge ambities als het gaat om het duurzaam opwekken van energie. Gemeenten hebben hierin een voorbeeldfunctie. Om hier invulling aan te geven, stelt gemeenten Zeevang een bedrag van € 19.500,- beschikbaar voor zonnepanelen op de vier  kleine basisscholen in de gemeente. Door de toepassing van zonnepanelen zal de energierekening van de scholen fors dalen.

  Lees meer
 • Rectificatie aanslag gemeentelijke belastingen 2015

  24-2-2015: Enkele dagen geleden heeft u van de gemeente Zeevang de aanslag gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Indien u een automatische incasso heeft afgegeven is op de aanslag per abuis onderstaande tekst geplaatst:

  Lees meer
 • Nieuwe regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad naar Regioraad

  Vanaf 1 juli 2015 worden sociale huurwoningen van corporaties in de stadsregio Amsterdam alleen nog toegewezen op basis van inschrijfduur bij WoningNet en wordt 15% van het aanbod verloot. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam legt dit voorstel voor actualisatie van de regels op het gebied van woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad voor aan de Regioraad van de Stadsregio op 17 maart 2015.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten vergadering 17 februari 2015

  De raad heeft in zijn vergadering van 17 februari 2015 de volgende besluiten genomen.

  Lees meer
 • Zeevangers breien Oosthuizen aan Edam-Volendam vast!

  wildbreien

  De N247 wordt steeds kleuriger en de gemeenten Zeevang en Edam-Volendam worden met elkaar "verbonden". Een leuk artikel over het breien.

 • Raadsbesluiten 16 december 2014

  Raadzaal Oosthuizen.

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 16 december 2014 de volgende besluiten genomen:

  Lees meer
 • Publicaties gemeente Zeevang in “De Uitkomst”

  Na het stoppen van de Polder Express is de gemeente Zeevang op zoek gegaan naar een andere krant voor haar gemeentelijke publicaties. Er is besloten vanaf 6 januari 2015 t/m 29 december 2015 onze gemeentelijke publicaties in “De Uitkomst” te publiceren.

 • Kerstboom voor het Gemeentehuis en bij de Gemeentewerf

  kerstboom

  De gemeente heeft prachtige kerstbomen ontvangen van de heer Hoedjes en de familie Slokker - de Waart uit Oosthuizen. Hartelijk dank! De bomen zijn te bewonderen voor het gemeentehuis en op de gemeentewerf.

 • Voorlopig ontwerp MFA goed ontvangen door gebruikers

  Op 26 november jl. vond een inloopavond in het Gemeentehuis plaats voor presentatie van het voorlopig ontwerp van de MFA Oosthuizen. Voorafgaand hieraan is een vertegenwoordiging van hoofdgebruikers van het nieuwe gebouw geïnformeerd over de ontwikkeling.

  Lees meer
 • Krijgt u (langdurige) zorg?

  hoe verandert mijn zorg

  Dan is de website www.hoeverandertmijnzorg.nl voor u. Want in 2015 verandert er veel in de zorg.

  Lees meer
 • Mantelzorg is geen keuze, “je doet het gewoon”

  Als een dierbare hulpbehoevend wordt, is het voor veel mensen bijna vanzelfsprekend dat zij de zorg op zich nemen. Het geven van deze zorg is vaak intensief en kan erg zwaar worden. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken besteedt de gemeente Zeevang extra aandacht aan mantelzorgers.

  Lees meer
 • Iedereen doet mee in de samenleving

  De wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) gaan vanaf 2015 samen in één regeling: de Participatiewet.

  Lees meer
 • Gemeenteraden kiezen voor Edam-Volendam

  Beide gemeenteraden hebben op 30 oktober gekozen voor Edam-Volendam als naam van de nieuw te vormen gemeente. Hiermee volgen de raden het advies van de beide colleges. Een van de belangrijkste argumenten om voor deze naam te kiezen, is dat de combinatie Edam-Volendam een sterk merk is en is geografisch duidelijk herkenbaar. De gemeenten Edam-Volendam en Zeevang gaan per 1 januari 2016 een nieuwe gemeente vormen.

  Lees meer
 • Onjuiste informatie aanbieding percelen bouwgrond grenzend aan plan Waterrijk

  De laatste weken worden wij als gemeente geconfronteerd met vragen om informatie inzake twee percelen grond die te koop worden aangeboden als bouwgrond. Het betreft de percelen met de kadastrale aanduiding: gemeente Oosthuizen, sectie E, nummers E 161, 162 & 164, grootte 4.88 ha.
  Bij deze aanbieding wordt ten onrechte de indruk gewekt dat deze gronden bestemd zijn voor woningbouw en in ontwikkeling zullen worden gebracht nadat Waterrijk deel 1A is ontwikkeld.

  Lees meer
 • Openbare vergadering van de raad van de gemeente Zeevang, dinsdag 7 oktober 2014

  Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zeevang op dinsdag 7 oktober 2014, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen. Voor aanvang van de vergadering is er vanaf 19.15 uur gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de kantine van het gemeentehuis.

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie