U bevindt zich hier: Home / Actueel / Nieuws

Nieuws

 • Informatiemiddag Realisatie Gemaal Schardam

  De combinatie VBK - Aan de Stegge ontwerpt en realiseert het nieuwe gemaal nabij Schardam. Dankzij dit gemaal kan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voortaan het overtollige neerslagwater sneller wegwerken richting Markermeer, wat leidt tot een stabieler waterpeil in Laag-Holland.

  Lees meer
 • Uitnodiging themabijeenkomst Old Holland 2015

  In 2014 is Amsterdam Marketing gestart met het opzetten en uitvoeren van 6 themacampagnes in de Metropool Amsterdam, gericht op de internationale bezoeker. Old Holland was het onderwerp van de tweede campagne die is uitgezet in mei & juni 2014. Op 27 januari 2015 vindt er een tweede themabijeenkomst Old Holland plaats.

  Lees meer
 • Zeevangers breien Oosthuizen aan Edam-Volendam vast!

  wildbreien

  De N247 wordt steeds kleuriger en de gemeenten Zeevang en Edam-Volendam worden met elkaar "verbonden". Een leuk artikel over het breien.

 • Uitnodiging voor bedrijvenbijeenkomst N244 op maandag 26 januari 2015

  Provincie Noord-Holland organiseert maandag 26 januari 2015 van 19.00 uur tot 21.00 uur een bedrijvenbijeenkomst in Purmerend over de vernieuwing van de N244. De bijeenkomst vindt plaats in het Projectbureau & Infocentrum N244 aan de Polderweg 119 te Purmerend (voormalige Noordweg). Bedrijven in de omgeving zijn van harte welkom. Aanmelden is verplicht en kan via www.infoN244.nl

 • Raadsbesluiten 16 december 2014

  Raadzaal Oosthuizen.

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 16 december 2014 de volgende besluiten genomen:

  Lees meer
 • Nieuwe regels voor sociale huurwoning: woonduur verdwijnt, alleen inschrijfduur telt

  Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet in Nederland: iedereen moet zo veel mogelijk kunnen wonen op de plek waar hij wil. Gemeenten mogen bijvoorbeeld minder sociale huurwoningen reserveren voor eigen inwoners. In de stadsregio Amsterdam veranderen daardoor de regels. De opgebouwde woonduur vervalt.

  Lees meer
 • Publicaties gemeente Zeevang in “De Uitkomst”

  Na het stoppen van de Polder Express is de gemeente Zeevang op zoek gegaan naar een andere krant voor haar gemeentelijke publicaties. Er is besloten vanaf 6 januari 2015 t/m 29 december 2015 onze gemeentelijke publicaties in “De Uitkomst” te publiceren.

 • Nieuwe Huisvestingswet verandert regels in stadsregio Amsterdam

  logo woningnet

  Sociale huur: woonduur verdwijnt, alleen inschrijfduur telt

  Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet in Nederland die er voor zorgt dat iedereen zo veel mogelijk kan wonen op de plek waar hij wil. Gemeenten mogen bijvoorbeeld minder sociale huurwoningen reserveren voor eigen inwoners of voor mensen die in de buurt werken.

  Lees meer
 • Kerstboom voor het Gemeentehuis en bij de Gemeentewerf

  kerstboom

  De gemeente heeft prachtige kerstbomen ontvangen van de heer Hoedjes en de familie Slokker - de Waart uit Oosthuizen. Hartelijk dank! De bomen zijn te bewonderen voor het gemeentehuis en op de gemeentewerf.

 • Burgernetdeelnemers maken Zeevang veiliger

  Logo Burgernet.

  In de kernen van Zeevang voelen inwoners zich doorgaans veilig. Maar ook in onze gemeente zijn soms criminelen actief, zoals woninginbrekers. Gelukkig gaat het hier om beperkte aantallen. Om die veilige leefomgeving te behouden is uw hulp hard nodig.

  Lees meer
 • Jeugdbus Kopgroep Bibliotheken rijdt per januari 2015 in Zeevang

  jeugdbus

  Per januari 2015 rijdt in Zeevang de jeugdbus van KopGroep Bibliotheken. De bibliobus van Karmac Bibliotheek Services rijdt 18 december voor het laatst.

  Lees meer
 • Agenten op straat krijgen nieuw uniform

  nieuw uniform politie

  Agenten in Noord-Holland, die werkzaam zijn op straat, zijn vanaf 8 december 2014 te zien in een nieuw uniform. Dit operationele uniform is praktisch, comfortabel en past beter bij het afwisselende werk van de politie dan het meer formele, huidige uniform.

  Lees meer
 • Verkeersregelaar in 2015

  In 2014 was het voor het eerst dat er een digitale cursus gevolgd kon worden om in de gemeente Zeevang als Verkeersregelaar te kunnen optreden tijdens evenementen. Het is voor verenigingen heel belangrijk om voldoende vrijwillige verkeersregelaars in te kunnen zetten tijdens hun activiteiten. Het behaalde certificaat was geldig voor de periode van één jaar.

  Lees meer
 • Nieuwe dienstregeling EBS

  Logo EBS

  Op 14 december 2014 gaat de nieuwe dienstregeling van EBS in. 

  Kijk voor informatie op de website van EBS.

 • Voorlopig ontwerp MFA goed ontvangen door gebruikers

  Op 26 november jl. vond een inloopavond in het Gemeentehuis plaats voor presentatie van het voorlopig ontwerp van de MFA Oosthuizen. Voorafgaand hieraan is een vertegenwoordiging van hoofdgebruikers van het nieuwe gebouw geïnformeerd over de ontwikkeling.

  Lees meer
 • Krijgt u (langdurige) zorg?

  hoe verandert mijn zorg

  Dan is de website www.hoeverandertmijnzorg.nl voor u. Want in 2015 verandert er veel in de zorg.

  Lees meer
 • Waar moet ik naartoe als mijn AWBZ indicatie binnenkort eindigt?

  Waar moet ik naartoe als mijn AWBZ indicatie binnenkort eindigt?
  Als uw AWBZ-indicatie binnenkort eindigt, kan het voor u verwarrend zijn waar u een aanvraag voor een nieuwe indicatie kunt indienen. Daarom zetten wij dit graag voor u op een rijtje.

  Lees meer
 • 1 januari 2015 wordt de nieuwe Jeugdwet van kracht.

  Juiste hulp voor ouder en kind
  Op 1 januari 2015 wordt de nieuwe Jeugdwet van kracht. Met deze wet willen we er onder andere voor zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders de juiste hulp krijgen. Deze hulp kunnen ouders krijgen via het Centrum voor Jeugd en Gezin, dat onderdeel is van het Breed Loket in het gemeentehuis van Zeevang. U kunt hier met veel verschillende vragen rond jeugd hier terecht.

  Lees meer
 • Mantelzorg is geen keuze, “je doet het gewoon”

  Als een dierbare hulpbehoevend wordt, is het voor veel mensen bijna vanzelfsprekend dat zij de zorg op zich nemen. Het geven van deze zorg is vaak intensief en kan erg zwaar worden. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken besteedt de gemeente Zeevang extra aandacht aan mantelzorgers.

  Lees meer
 • Iedereen doet mee in de samenleving

  De wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) gaan vanaf 2015 samen in één regeling: de Participatiewet.

  Lees meer
 • Wetsvoorstel fusie Edam-Volendam en Zeevang aangeboden aan Tweede Kamer

  De gemeenten Edam-Volendam en Zeevang hebben bericht ontvangen dat het wetsvoorstel tot samenvoeging van de beide gemeenten per 1 januari 2016 aangeboden is aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

  Lees meer
 • Gemeenteraden kiezen voor Edam-Volendam

  Beide gemeenteraden hebben op 30 oktober gekozen voor Edam-Volendam als naam van de nieuw te vormen gemeente. Hiermee volgen de raden het advies van de beide colleges. Een van de belangrijkste argumenten om voor deze naam te kiezen, is dat de combinatie Edam-Volendam een sterk merk is en is geografisch duidelijk herkenbaar. De gemeenten Edam-Volendam en Zeevang gaan per 1 januari 2016 een nieuwe gemeente vormen.

  Lees meer
 • Onjuiste informatie aanbieding percelen bouwgrond grenzend aan plan Waterrijk

  De laatste weken worden wij als gemeente geconfronteerd met vragen om informatie inzake twee percelen grond die te koop worden aangeboden als bouwgrond. Het betreft de percelen met de kadastrale aanduiding: gemeente Oosthuizen, sectie E, nummers E 161, 162 & 164, grootte 4.88 ha.
  Bij deze aanbieding wordt ten onrechte de indruk gewekt dat deze gronden bestemd zijn voor woningbouw en in ontwikkeling zullen worden gebracht nadat Waterrijk deel 1A is ontwikkeld.

  Lees meer
 • Openbare vergadering van de raad van de gemeente Zeevang, dinsdag 7 oktober 2014

  Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zeevang op dinsdag 7 oktober 2014, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen. Voor aanvang van de vergadering is er vanaf 19.15 uur gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de kantine van het gemeentehuis.

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie