U bevindt zich hier: Home / Actueel / Nieuws

Nieuws

 • Onderzoek verblijfsaccommodaties in de ISW-regio

  De gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zeevang vormen de regio Waterland. Zij werken samen via het ISW: Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland. Binnen dit samenwerkingsverband is er behoefte aan een helder beeld van de huidige en toekomstige marktruimte voor verblijfsaccommodaties in de regio en het te voeren beleid voor deze sector.

  Lees meer
 • Inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Warder 52

  Het college van burgemeester en wethouders van Zeevang maakt bekend dat met ingang van 22 augustus 2014 gedurende zes weken het voorontwerp van het bestemmingsplan

  ‘Herontwikkeling Warder 52’

  Lees meer
 • Renovatie riolering Seevancksweg

  Vanaf maandag 1 september 2014 (week 36) zullen de werkzaamheden ten behoeve van de renovatie van de riolering van de Seevancksweg te Oosthuizen van start gaan.De werkzaamheden zullen niet alleen bestaan uit het vervangen van de riolering, maar ook uit het relinen van een deel van de riolering. Na het vervangen van de riolering zal er voor het gedeelte tussen Westeinde en de Zwanebloemlaan een asfaltverharding worden aangebracht.

  Lees meer
 • De scholen zijn weer begonnen!

  Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Veel te vaak raken zij door hun onervarenheid betrokken bij een ongeval, vooral in de eerste drie maanden na de zomervakantie.

  Lees meer
 • Ontwerp uitwerkingsplan Waterrijk MFA 2014

  Burgemeester en wethouders maken conform het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp Uitwerkingsplan Waterrijk Multifunctionele Accommodatie Waterrijk 2014 (planidentificatie NL.IMRO.0478.UPWaterrijkMFA2014-ON01) ter inzage ligt. De bestanden van dit plan staan onder actueel/bestemmingsplannen.

 • Raadsbesluiten 24 juni 2014

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering 24 juni 2014 de volgende besluiten genomen:

  Lees meer
 • Voortgang stedenbouwkundige inpassing MFA Oosthuizen

  In het kader van de stedenbouwkundige inpassing van de te ontwikkelen Multifunctionele Accommodatie (MFA) Oosthuizen in Waterrijk  heeft op 17 april een bewonersavond op het gemeentehuis plaats gevonden. De belangstelling was groot en veel inwoners hebben hun ideeen en visie gegeven. Ook zijn zowel de projectgroep (waarin de toekomstige gebruikers, o.a. verenigingen van de MFA, zijn vertegenwoordigd) als de raadswerkgroep geraadpleegd  over de vier stedenbouwkundige modellen.

  Lees meer
 • Hoogheemraadschap bouwt gemaal bij Schardam

  Gemaal Schardam

  Pompen tegen de wind in. Overtollig regenwater op de Schermerboezem kan maar op twee plekken uit de provincie worden gemalen: bij Den Helder en bij Zaandam. Om meer maalcapaciteit te hebben in tijden van zware neerslag, bouwt het hoogheemraadschap een nieuw gemaal bij Schardam. Binnenkort starten de eerste werkzaamheden. Op 23 april aanstaande is er een inloopavond voor omwonenden en belangstellenden.

  Lees meer
 • Oehoe in de omgeving van Kwadijk

  Oehoe

  Sinds enkele weken vertoont een vrouwelijke Oehoe in de omgeving van Kwadijk tijdens de donkere uren agressief gedrag jegens mensen.

  Lees meer
 • Installatie nieuwe gemeenteraad Zeevang

  Installatie nieuwe gemeenteraad

  Dinsdag, 25 maart 2014, zijn de geloofsbrieven van de op 19 maart gekozen raadsleden onderzocht. Er zijn door de commissieleden geen beletselen geconstateerd. De raadsleden worden vandaag tijdens een bijzondere, openbare raadsvergadering geïnstalleerd.

  Lees meer
 • Bestuurlijke aanbesteding Wmo 2015 Regio Zaanstreek-Waterland

  De gemeente Zaanstad is namens de regio Zaanstreek-Waterland op 18 maart 2014 een bestuurlijke aanbesteding gestart voor de inkoop van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

  Lees meer
 • Technische problemen WOZ-portaal

  Door technische problemen zou het kunnen dat het downloaden van uw taxatieverslag via het WOZ-portaal ( www.zeevang.woz-portaal.nl) op dit moment niet lukt. Er wordt gewerkt aan een oplossing en naar verwachting kunt u vanaf maandag 24 februari het taxatieverslag weer downloaden. Het opvragen van de WOZ-waarde van 2013 voor de aangifte inkomstenbelasting is wel mogelijk.

 • Ontwikkeling MFA Oosthuizen krijgt vervolg

  De gemeente Zeevang is voornemens een multifunctionele accommodatie (hierna MFA) te ontwikkelen in de nieuwbouwwijk Waterrijk. De voorziening  dient geschikt te zijn voor onderwijshuisvesting inclusief bewegingsonderwijs en dient onderdak te bieden aan diverse sportverenigingen en een aantal culturele en welzijnsactiviteiten.

  Lees meer
 • Fusie Edam-Volendam en Zeevang definitief na unaniem aangenomen herindelingsadvies

  Vaststelling herindelingsadvies Zeevang en EdamVolendam.

  De gemeenteraden van Zeevang en Edam-Volendam hebben unaniem ingestemd met het herindelingsadvies om te komen tot één gemeente Edam-Volendam-Zeevang. Na afloop werd er door de burgemeester van Zeevang een cadeau overhandigt wat alle kernen van Zeevang symboliseerde.

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie