U bevindt zich hier: Home / Actueel / Nieuws

Nieuws

 • Weekendafsluiting 19-22 september N244/A7 (op- en afrit) in de Beemster

  De provincie Noord-Holland werkt in het weekend van vrijdag 19 tot maandag 22 september aan de provinciale weg N244 in de Beemster, nabij de A7. De rotonde wordt definitief omgevormd tot een kruispunt met verkeerslichten. De werkzaamheden leveren verkeershinder op. 

  Lees meer
 • Led-congres 23 oktober

  Tegenwoordig horen zonnepanelen bij het straatbeeld. Ook steeds meer bedrijven maken gebruik van de voordelen die zonnepanelen bieden. Net als zonnepanelen zorgt led-verlichting voor een aanzienlijke energiebesparing, maar door de langere levensduur ook een besparing op onderhoudskosten. Daarnaast biedt led-verlichting voordelen op het gebied van lichtkwaliteit en digitalisering van verlichting.

  Lees meer
 • Levendige bijeenkomsten over toekomstvisie

  Eind augustus hebben in Oosthuizen, Edam en Volendam drie bijeenkomsten met maatschappelijke organisaties en inwoners plaats gevonden over de toekomstvisie van de nieuwe gemeente. In totaal hebben zo'n 100 deelnemers met elkaar van gedachten gewisseld en suggesties naar voren gebracht.

  Lees meer
 • Raadsbesluiten 9 september 2014

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering 9 september 2014 de volgende besluiten genomen:

  Lees meer
 • Basisscholen, gemeente en Veilig Verkeer Nederland slaan de handen ineen voor een verkeersveilige schoolomgeving. Doet u mee?

  Bijeenkomst op 22 september in het gemeentehuis. Te hard rijden, kriskras geparkeerde auto’s, fietsen op de stoep, kinderen die onzeker zijn op de fiets. Een heel herkenbare situatie in de schoolspits. En allemaal factoren die van invloed zijn op de verkeersveiligheid van de schoolomgeving.  Wij willen daar wat aan doen, zodat ieder kind elke dag veilig thuiskomt. 

  Lees meer
 • Openbare vergadering van de raad van de gemeente Zeevang dinsdag 9 september 2014

  Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zeevang op dinsdag 9 september 2014, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen. Voor aanvang van de vergadering is er vanaf 19.15 uur gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de kantine van het gemeentehuis.

  Lees meer
 • Onderzoek verblijfsaccommodaties in de ISW-regio

  De gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zeevang vormen de regio Waterland. Zij werken samen via het ISW: Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland. Binnen dit samenwerkingsverband is er behoefte aan een helder beeld van de huidige en toekomstige marktruimte voor verblijfsaccommodaties in de regio en het te voeren beleid voor deze sector.

  Lees meer
 • Renovatie riolering Seevancksweg

  Vanaf maandag 1 september 2014 (week 36) zullen de werkzaamheden ten behoeve van de renovatie van de riolering van de Seevancksweg te Oosthuizen van start gaan.De werkzaamheden zullen niet alleen bestaan uit het vervangen van de riolering, maar ook uit het relinen van een deel van de riolering. Na het vervangen van de riolering zal er voor het gedeelte tussen Westeinde en de Zwanebloemlaan een asfaltverharding worden aangebracht.

  Lees meer
 • Voortgang stedenbouwkundige inpassing MFA Oosthuizen

  In het kader van de stedenbouwkundige inpassing van de te ontwikkelen Multifunctionele Accommodatie (MFA) Oosthuizen in Waterrijk  heeft op 17 april een bewonersavond op het gemeentehuis plaats gevonden. De belangstelling was groot en veel inwoners hebben hun ideeen en visie gegeven. Ook zijn zowel de projectgroep (waarin de toekomstige gebruikers, o.a. verenigingen van de MFA, zijn vertegenwoordigd) als de raadswerkgroep geraadpleegd  over de vier stedenbouwkundige modellen.

  Lees meer
 • Hoogheemraadschap bouwt gemaal bij Schardam

  Gemaal Schardam

  Pompen tegen de wind in. Overtollig regenwater op de Schermerboezem kan maar op twee plekken uit de provincie worden gemalen: bij Den Helder en bij Zaandam. Om meer maalcapaciteit te hebben in tijden van zware neerslag, bouwt het hoogheemraadschap een nieuw gemaal bij Schardam. Binnenkort starten de eerste werkzaamheden. Op 23 april aanstaande is er een inloopavond voor omwonenden en belangstellenden.

  Lees meer
 • Oehoe in de omgeving van Kwadijk

  Oehoe

  Sinds enkele weken vertoont een vrouwelijke Oehoe in de omgeving van Kwadijk tijdens de donkere uren agressief gedrag jegens mensen.

  Lees meer
 • Installatie nieuwe gemeenteraad Zeevang

  Installatie nieuwe gemeenteraad

  Dinsdag, 25 maart 2014, zijn de geloofsbrieven van de op 19 maart gekozen raadsleden onderzocht. Er zijn door de commissieleden geen beletselen geconstateerd. De raadsleden worden vandaag tijdens een bijzondere, openbare raadsvergadering geïnstalleerd.

  Lees meer
 • Bestuurlijke aanbesteding Wmo 2015 Regio Zaanstreek-Waterland

  De gemeente Zaanstad is namens de regio Zaanstreek-Waterland op 18 maart 2014 een bestuurlijke aanbesteding gestart voor de inkoop van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

  Lees meer
 • Technische problemen WOZ-portaal

  Door technische problemen zou het kunnen dat het downloaden van uw taxatieverslag via het WOZ-portaal ( www.zeevang.woz-portaal.nl) op dit moment niet lukt. Er wordt gewerkt aan een oplossing en naar verwachting kunt u vanaf maandag 24 februari het taxatieverslag weer downloaden. Het opvragen van de WOZ-waarde van 2013 voor de aangifte inkomstenbelasting is wel mogelijk.

 • Ontwikkeling MFA Oosthuizen krijgt vervolg

  De gemeente Zeevang is voornemens een multifunctionele accommodatie (hierna MFA) te ontwikkelen in de nieuwbouwwijk Waterrijk. De voorziening  dient geschikt te zijn voor onderwijshuisvesting inclusief bewegingsonderwijs en dient onderdak te bieden aan diverse sportverenigingen en een aantal culturele en welzijnsactiviteiten.

  Lees meer
 • Fusie Edam-Volendam en Zeevang definitief na unaniem aangenomen herindelingsadvies

  Vaststelling herindelingsadvies Zeevang en EdamVolendam.

  De gemeenteraden van Zeevang en Edam-Volendam hebben unaniem ingestemd met het herindelingsadvies om te komen tot één gemeente Edam-Volendam-Zeevang. Na afloop werd er door de burgemeester van Zeevang een cadeau overhandigt wat alle kernen van Zeevang symboliseerde.

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

 

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie