U bevindt zich hier: Home / Wonen & Leven / Zorg & welzijn

Zorg & welzijn

 • Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand?

  Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, kan met de wijzigingen te maken krijgen. Over de belangrijkste wijzigingen leest u hier.

  Lees meer
 • De zorg verandert: AWBZ en Wmo

  De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door nieuwe regelingen. Deze regelingen sluiten beter aan bij de huidige zorgbehoeften van mensen. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de AWBZ gaan dan over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet. Als u al AWBZ-zorg ontvangt, dan is er voor u een overgangsregeling. Meer informatie hierover is online te vinden.

 • Jeugd

  Met de nieuwe Jeugdwet krijgt de gemeente vanaf 2015 een jeugdhulpplicht. Ouders zijn de eerst verantwoordelijken. De gemeente biedt hulp of ondersteuning wanneer gezinnen, jeugdigen of ouders problemen ervaren met opvoeden of opgroeien, de zelfredzaamheid of participatie. De eigen kracht van het gezin staat hierin centraal.

  Lees meer
 • Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

  Bent u op zoek naar een kinderdagverblijf, gastouder, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang? Op www.landelijkregisterkinderopvang.nl vindt u alle organisaties kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in Nederland.  

  Lees meer
 • Regionale Campagne 'Hulp vragen, Hulp geven'

  Afgelopen Mei is de regionale campagne ‘Hulp vragen, Hulp geven’ gestart. Het is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zeevang. Het doel: inwoners inspireren om hulp te vragen of hulp te geven in de eigen vertrouwde omgeving van familie, buren of vrienden.

  Lees meer
 • Mantelzorgondersteuning

  Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald langdurig en/of intensief zorg bieden aan een naaste. Het gaat hierbij om zorg die de gebruikelijke zorg overstijgt. Bijvoorbeeld de zorg voor een zieke partner, kind, ouder, buur of vriend.

  Lees meer
 • De zorg verandert: langdurige zorg

  Krijgt u (langdurige) zorg? Dan is de website www.hoeverandertmijnzorg.nl voor u. Want in 2015 verandert er veel in de zorg. Vanaf 1 januari 2015 is de ondersteuning die mensen thuis nodig hebben een taak van de gemeente. Voorbeelden zijn begeleiding en dagbesteding. Ook beschermd wonen (GGZ) is dan een taak van de gemeente. De zorgverzekeraar regelt de verpleging en verzorging thuis. Mensen die heel veel zorg nodig hebben kunnen terecht in een zorginstelling. Voor iedereen is er straks maatwerk. Dat betekent dat de zorg en ondersteuning goed aansluiten op wat mensen nodig hebben.

  De veranderingen kunnen vragen oproepen. Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? De website www.hoeverandertmijnzorg.nl legt uit welke rechten u heeft bij de overgang naar de nieuwe zorg (zowel jeugdzorg als zorg voor volwassenen).

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Alle mensen moeten kunnen participeren in de samenleving. Mensen zijn hier allereerst zelf voor verantwoordelijk. Mocht het niet zelf lukken dan kan de gemeente u hierbij ondersteunen, zodat u zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen en andere mensen kan blijven ontmoeten. Samen met de cliënt wordt onderzocht of ondersteuning nodig is en in welke mate. 

  Lees meer
 • Welzijn

  Naast publiek toegankelijke voorzieningen zoals het consultatiebureau, wordt met subsidie aan bepaalde organisaties mogelijk gemaakt dat de inwoners van Zeevang gratis of tegen een kleine vergoeding gebruik kunnen maken van voorzieningen en diensten.

  Lees meer
 • Veilig thuis meldpunt - Geweld stopt niet vanzelf

  Per 1 januari 2015 is 0800-2000 het landelijke nummer om in contact te komen met het Veilig Thuis meldpunt bij u in de buurt.

  Lees meer
 • Wmo raad Zeevang

  De Wmo raad behartigt de belangen van alle prestatievelden en kan zowel gevraagd als ongevraagd haar advies uitbrengen aan het college van B&W en de gemeenteraad.

  Lees meer

Bezoekadres

Raadhuisstraat 24
Oosthuizen

Postadres

Postbus 1
1474 ZG Oosthuizen
Tel: (0299) 409 409
Fax: (0299) 409 429

E-mail: gemeente@zeevang.nl
Openingstijden
Routebeschrijving

Digitale gemeentegids
Digitale gemeentegids
 

 Twitter Gemeente Zeevang

Twitter Zeevang

 Link naar informatiepagina met info over voorgenomen fusie met gemeente Edam-Volendam.

Info over de fusie