U bevindt zich hier: Home / Wonen & Leven / Zorg & welzijn

Zorg & welzijn

 • De verwijsindex Matchpoint

  Om hulpverlening aan kinderen en jongeren (0-23 jaar) beter en snéller te laten verlopen wordt binnen de gemeente Zeevang gewerkt met de verwijsindex Matchpoint. Matchpoint is een digitaal systeem dat informatie van diverse organisaties die werken met jeugd met elkaar verbindt. Ook de leerplichtambtenaar of RMC-consulent kan een kind of jongere registreren in Matchpoint.

  Lees meer
 • Wmo

  In de Wet maatschappelijke ondersteuning is geregeld dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen. Met de Wmo heeft de gemeente het totale welzijnsbeleid in handen, zodat u niet meer bij allerlei instanties hoeft aan te kloppen. De Wmo bestaat uit 9 prestatievelden.

  Lees meer
 • Kinderopvang

  Op deze pagina vindt u allerlei informatie over kinderopvang en peuterspeelzalen. Onder kinderopvang wordt dagopvang (0-4 jaar), buitenschoolse opvang (4-13 jaar) en gastouderopvang via het gastouderbureau verstaan.

  Lees meer
 • Mantelzorgondersteuning

  Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald langdurig en/of intensief zorg bieden aan een naaste. Het gaat hierbij om zorg die de gebruikelijke zorg overstijgt. Bijvoorbeeld de zorg voor een zieke partner, kind, ouder, buur of vriend.

  Lees meer
 • Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand?

  Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, kan met de wijzigingen te maken krijgen. Over de belangrijkste wijzigingen leest u hier.

  Lees meer
 • Wmo raad Zeevang

  Sinds 2008 bestaat de Wmo raad Zeevang. De Wmo raad bestaat uit 11 leden (inclusief de (vice)voorzitter, secretaris en penningmeester).  

  Lees meer
 • Sociale voorzieningen

  Alle werkzaamheden van sociale zaken voor de gemeente Zeevang zullen vanaf 2 januari 2013 worden uitgevoerd door de gemeente Edam-Volendam.

  Lees meer
 • Project Aangenaam WonenPlus

  Aangenaam/WonenPlus helpt alle ouderen, gehandicapten en chronisch zieken en hun mantelzorgers, in de gemeenten Schermer, Graft-De Rijp, Beemster en Zeevang, om zo lang mogelijk aangenaam zelfstandig te kunnen blijven wonen. Zie ook www.aangenaamwonenplus.nl.

  Lees meer